Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn efterbehandling en introduktion till tillsyn över efterbehandling av förorenade områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn efterbehandling en introduktion till tillsyn över efterbehandling av förorenade områden."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn efterbehandling en introduktion till tillsyn över efterbehandling av förorenade områden

2 Innehåll Bakgrund Bra förkunskaper och kunskapskällor Miljöbalkens regler om efterbehandling Roller och aktörer – myndigheterna och ”de andra” Marknadsföring av efterbehandling

3 Bakgrund Problematiken - Omfattande - Komplext - Dyrt - Tid - Prioriteringar Skillnader mot ”vanlig” miljötillsyn - Förebygga eller städa - Ovana verksamhetsutövare - Motivationen - Roligare! Likheter med annan miljötillsyn - Planering - Tillsynsavgift! - Granska, inte konsulta

4 Bra förkunskaper och kunskapskällor Bra att ”ha i bakfickan” - Kemi - Juridik - Geologi, hydrologi och geohydrologi - Risker - Pedagogik, kommunikation och information Källor till ”visdom” - Naturvårdsverket och andra nationella aktörer - Länsstyrelserna - Nätverket Renare Mark - Andra och egna nätverk - ”Gratisutbildningar” - Tänk själv!

5 Miljöbalkens regler om efterbehandling Miljöbalken 1 januari 1999 Övergångsbestämmelser från Miljöskyddslagen 2:a kapitlet 7 § – rimlighetsavvägning 2:a kapitlet 8 § – ansvar för miljöskador 10:e kapitlet – förorenade områden - Ändring 1/8-2007 - Tillämplighet - Ansvar - Skälighet - Begreppet avhjälpande - Miljöriskområden - Underrättelseskyldighet

6 Miljöbalkens regler om efterbehandling 26:e kapitlet - tillsyn 26:9 26:14 26:15 26:17 och 18 26:19 26:21 och 22 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 28 - anmälan om avhjälpande 9 kapitlet 6 § Miljöbalken Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 29 samråd med Naturvårdsverket Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

7 Roller och aktörer Myndigheterna och det ”allmänna” Naturvårdsverket Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) Statens Geotekniska Institut (SGI) Länsstyrelserna Kommunerna Generalläkaren Andra statliga verk, förvaltningar och bolag

8 Roller och aktörer ”De andra” aktörerna Problemägare - Verksamhetsutövare - Fastighetsägare - Exploatörer Huvudman SPIMFAB – en ”branschhuvudman” Konsulter Jurister Entreprenörer Avfallsaktörer Allmänheten - Direkt berörda - Indirekt berörda

9 Marknadsföring av efterbehandling Tydlig koppling Stort intresse Resurskrävande Möjlig motvind Läge att marknadsföra lite? Resursförstärkning


Ladda ner ppt "Tillsyn efterbehandling en introduktion till tillsyn över efterbehandling av förorenade områden."

Liknande presentationer


Google-annonser