Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet"— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet lena.callermo@naturvardsverket.se

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynens mål Hållbar utveckling Lagefterlevnad Rättssäker och likvärdig tillämpning

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Uppföljning och utvärdering Samordning Stöd/råd TVL TILLSYNSVÄGLEDNING

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Granskningar har visat….. Klyfta mellan vägledningsbehov och det NV levererar (RR 2006) Regeringen har inte givit NV förutsättningar att klara rollen (RR 2006) Med ett ramlagsystem blir den centrala vägledningen avgörande. Råd, uppföljning, samverkan (IRI 2005) Risk med Sveriges decentraliserade system, kan leda till ojämn lagtillämpning. Staten kan förbättra vägledningen och stärka uppföljning och utvärdering. (OECD 2004)

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Resultat från fokusgruppsundersökning Genomfördes december 2005 Målgrupp: Kommunala miljöinspektörer och miljöchefer

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Syfte Få fördjupad förståelse för de kommunalanställda miljöinspektörernas och miljöchefernas behov av vägledning i tillsynsfrågor. Underlag till hur Naturvårdsverket framöver kan stödja tillsynsmyndigheterna i deras arbete

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Upplevelse av verkligheten Stort behov av vägledning och ökade krav på att hålla sig uppdaterad –Nya typer av verksamheter –EU-medlemskap mm. Naturvårdsverkets stöd har försämrats –”Naturvårdsverket har glidit bort i rymden. Önskar att man fick tillbaka lite av det gamla och ha en närmare kontakt med Naturvårdsverket.” –”Naturvårdsverket tappar bort sig i EU-arbetet och därför tappar man kontakterna med kommunerna.”

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Behoven skiljer sig åt mellan inspektörer och chefer Miljöinspektörer Stöd och råd Tolkning Bollplank Skriftlig vägledning Miljöchefer Samordning Prioritering Definitioner Målstyrning Råd och stöd

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vad prioriterar man? Miljöinspektörer Att det finns praktisk vägledning så som allmänna råd, faktablad osv. Att den är uppdaterad och kommer snabbt Att den är verklighetsförankrad Miljöchefer Hjälp att prioritera Samordning Konkret vägledning så som branschexperter och juridiskt bollplank

10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Behov av specifik vägledning Miljöinspektörer Svårt peka ut specifika ämnen Allmänna råd Branschfaktablad Bollplank Normerande inspektioner Checklistor Miljöchefer Akuta, aktuella ämnen t ex uran i dricksvatten Krisberedskap Definition av bra tillsyn Centrala verktyg, t ex TIM Metodik för att riskvärdera tillsynsobjekt Informationsmaterial till slutanvändaren

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Hur söker man information I första hand vänder man sig till kollegor på sin arbetsplats eller i närliggande kommuner –enklaste sättet att skaffa sig information –man har redan naturliga, etablerade kontaktvägar –man anser att det rådet brist på central vägledning och att man inte alltid vet var man ska vända sig. Nätverken är viktiga I andra hand söker man på webben. Söker på Google och på Naturvårdsverkets hemsida om man har ett specifikt syfte.

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vägledning enligt tvåstegsraket Så här tycker man att samarbetet skulle kunna se ut. Naturvårdsverket Länsstyrelserna Kommunerna Naturvårdsverket ansvarar för samordning med andra verk

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynsvägledning – Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas ansvar Rollerna och ansvaret inte tydliggjort Glapp när länsstyrelserna inte har egna tillsynsområden eller kompetens inom området Resurser saknas på länsstyrelserna

14 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Slutsatser Positiv grundinställning till Naturvårdsverket avseende kunskap och kvalitet. Brister i kommunikationen. Naturvårdsverket behöver bättre kommunicera roll, ansvar, definitioner och bakgrund till beslut. Man vill ha en tydlig central vägledning med ett tydligt ansvar = nödvändighet för en effektiv och rättssäker tillsynsvägledning. För att kunna göra relevant vägledning, krävs att Naturvårdsverket har en närmare kontakt med kommunerna. Man skiljer på ansvar och genomförande och ser inte att Naturvårdsverket praktiskt måste genomföra alla åtgärder. Däremot se till att de initieras. Faktabladen och webben är uppskattade. Viktigast med informationen är dock att den är aktuell och kommer snabbt.

15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vägledningen från Naturvårdsverket 2003-2005 17 föreskrifter 27 Allmänna Råd 13 handböcker 7 faktablad Branschexperter Juristjour Utbildningar Webbinfo TillsynsNytt 3 nr/år

16 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vad gör Naturvårdsverket? Kommunicerar tydligare vad som är på gång. Jobbar på att kommunicera vår roll tydligare Arbetar proaktivt genom att lägga krut på EU. Nya spåren i miljöarbetet –Miljömålsstyrning, strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp, miljöproblemen sitter i produkterna Satsar på att stödja samverkansprojekt, t ex Miljösamverkan Sverige

17 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vägledning från Naturvårdsverket 2006 Vägledningsplan 2007-2009 Miljöbalksdagar 26-27/10 Tillsynsnytt 6 nummer AR/HB FMH och FAPT Branschgenomgång miljöfarlig verksamhet Ny webb ger bättre stöd FoU ….samt ett stort antal vägledningar på olika sakområden

18 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Faktablad Egenkontroll C-verksamheter Lakvatten från deponier Oljeavskiljare Omprövning vattenverksamheter Avloppsanläggningar (C-verksamheter) Metoder för riskvärdering av tillsynsobjekt Värmepumpar

19 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency ”Kommunmiljösamverkan?”


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsynsvägledning Lena Callermo Naturvårdsverkets tillsynsenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser