Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärdsplanering i VISS - principer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärdsplanering i VISS - principer"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärdsplanering i VISS - principer
Niklas Holmgren, strateg Nationellt seminarium åtgärdsplanering

2 Svårt område – vägen hit…
Projektstart: 2011 Internationellt: 4 nordiska workshops, studiebesök Irland, EEA kontakter Nationellt: Möten HaV, SGU, NV, Jordbruksverket m.fl. Åtgärdsbibliotek: flera remisser och workshops Teknisk utveckling: > 1 miljon Remiss metodiken var från 16 länsstyrelser, Naturvårdsverket, HaV, SMHI, SGU, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Svenskt Vatten, SKL och EBH-samordnarna.

3 Enkelt – men samtidigt med flexibilitet och mycket möjligheter?

4 Innehåll Skalan för åtgärd Livscykeln för åtgärder
Roller och behörigheter LEGO å kartan Nu och framåt? Stöd från vattenmyndigheterna

5 Platser Åtgärdens plats Åtgärdens effektplats

6 Skala på åtgärder – enskilda avlopp exempel
I VISS syns inte avloppen per fastighet utan per delavrinningsområde. Effekten – per vattenförekomst.

7 Effekten – per vattenförekomst.
I VISS syns inte jordbruksåtgärder per block utan per delavrinningsområde. Effekten – per vattenförekomst.

8 Miljöfarlig verksamhet, dammar, efterbehandlingsobjekt - punkter

9 Åtgärder – vandringshinder - exempel
Svart = Definitivt Rött = Åtgärdat – omlöp Gult = Partiellt Åtgärd kraftverk - punkt Åtgärdens effekt: 3 vattendrags-vattenförekomster

10 Prioriterad ÅP underlagen kapitel 4 (Länsstyrelsen)
En åtgärds livscykel Idé Potentiell (publik) Prioriterad ÅP underlagen kapitel 4 (Länsstyrelsen) Åtgärdsprogram (VM) Prioriterad Planerad Genomförd Krävs behörighet Publik

11 Behörighet – exempel registrering vattenråd

12 Om allmänhet registrera åtgärd…
Automatgenererat mail går iväg till geografiskt ansvarigt berednings sekretariat Åtgärden syns bara för den som registrerat åtgärden. Beredningssekretariat kan efter granskningen göra åtgärden publik genom att ändra livscykel stadiet + ev. redigering.

13

14 LEGO – aggregera info från VISS per åtgärdsområde – till webben

15 Åtgärder i LEGO – exempeltabell

16 Åtgärder i VISS kartan Kommer visas som punkter - centrumkoordinat för linjer/ytor Utveckling pågår – IT-enheten Klart - november

17 Dataunderlag (mer under eftermiddagen)
Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till diffusa förluster från jordbruksmark och enskilda avlopp. Miljöstödet: Utbetalt miljöstöd för år 2011 – i BlåttPlus, importmall till VISS på gång. Prognos Miljöstödet fr.o.m Efterbehandling förorenade områden – instruktion & importmall nästan klar. Förorenade områden – statligt ansvar - på gång. Sanering nedlagda bensinstationer (SPIMFAB) klar för import. Kalkning - automatisk koppling finns upprättad Askåterföring (GROT): Skogsstyrelsen – ej fått något än. Enskilda avlopp – SCB/SMED – nästan klart BlåttPlus. Vattenskyddsområden – sekretess problematik Anlagda våtmarker – importfil för länen att lägga in. Dammregister/Biotopkartering…vattenplats – troligen. SMP-emissionsdeklarationer – eventuellt.

18 Stöd från VM Metodiken – bl.a. Underlagsdata
Obligatoriskt Rekommenderat Frivilligt Underlagsdata Lync utbildningar VISS november Frågelådan VISS helpdesk Automatkoppling åtgärdsdatabaser efterhand

19 Nu och framåt? Redan nu: 17/9 VISStest – uppgraderad
Anmäl behörigheter till VISS administratörerna Se befintlig underlag Förbered underlag 17/9 VISStest – uppgraderad 28/10 Lansering skarpa VISS November – Lync utbildningar 1/ Preliminärt klar åtgärdsplaneringen 1/ Klart undantag

20 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Åtgärdsplanering i VISS - principer"

Liknande presentationer


Google-annonser