Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lync-möte 5 februari 2014 Indikatorer för miljömålen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lync-möte 5 februari 2014 Indikatorer för miljömålen."— Presentationens avskrift:

1 Lync-möte 5 februari 2014 Indikatorer för miljömålen

2 Dagordning Indikatorerna på miljömål.se Var finns dom? Hur många? Vilka typer? Presentationens delar Uppdatering (allmänt) När? Ansvar/roller? Var finns underlaget? www.rus.lst.sewww.rus.lst.se Vad består underlaget av och hur kan man använda det? Malltexter Dataunderlag Var och hur uppdaterar man? www.miljomal.se/iawww.miljomal.se/ia Inloggning Text + Fördjupning, formatering, spara, meddela, mållinjer, mm

3 Vad är en indikator? Ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen Ger hjälp i uppföljning och utvärdering Tänk brett! Användbara inom många av länsstyrelsernas verksamhetsområden

4 Indikatorpresentationerna på Miljömålsportalen www.miljomal.se/indikatorer 1 2 3

5 Indikatorpresentationerna på Miljömålsportalen Ett gemensamt uppföljningssystem med idag: 108 nationella indikatorer …varav 88 med regional upplösning …varav 17 med kommunal upplösning Miljömålsansvariga myndigheter svarar för innehållet i presentationerna. Uppdatering sker 1 gång per år, uppdelat på vår (31 mars) och höst (30 november)

6 DPSIR-modellen Internationellt vedertagen modell(EEA) Verktyg för att identifiera orsakssamband. Typ (antal)Exempel D = drivkraft (9)En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. transporter eller energianvändning). P = påverkan (23)En indikator som beskriver vad som orsakar problemet (t.ex. surt nedfall eller skogsavverkning). S = status (tillstånd) (38)En indikator som anger tillståndet i miljön (t.ex. pH i grundvatten eller radonhalt i bostäder). I = inverkan (effekt) (11)En indikator som visar konsekvenser (t.ex. antal sinande brunnar på grund av för stort grundvattenuttag eller antal brunnar med ohälsosamt vatten). R = respons (åtgärd) (37)En indikator som anger vilka åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet (t.ex. skydd av geologiska formationer av betydelse för vattenförsörjning, åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten).

7 Indikatorns kortnamn Diagram Kommentar Karta Mål som följs upp Ansvarig myndighet

8 Uppdatering Indikatoransvariga myndigheter Boverket, HaV, Jordbruksverket, KemI, NV, RUS, RAÄ, Skogsstyrelsen, SoS, SSM, SGU Uppdateringsprocessen 2 tillfällen per år beroende på tillgång till data (kopplat till NV årsredovisning 31 mars och lst uppföljning 30 november) Ansvariga uppdaterar nationella texter, metod, om data, fördjupning, diagram och kartor (jan-mars) RUS assisterar med diagram och kartor (jan-feb) RUS skriver malltexter (jan-feb) Lst uppdaterar regionala texter (10 feb 7 mars) RUS granskar och godkänner (10 -25 mars) NV publicerar (26 mars)

9 Var finns underlaget? www.rus.lst.sewww.rus.lst.se > Uppföljning och utvärdering > Indikatorer > Aktuell uppdatering Malltexter Syfte: stöd till länen (struktur, längd, innehåll, ofta även info om indikatorn). Exempel Yrkesfiske Kvävedioxid i luft Dataunderlag Syfte: stöd till länen (egna beräkningar, jämförelser, ibland kompletterande info). OBS! kartor och diagram är redan uppdaterade i indikatorapplikationen! Kontaktpersoner Data  respektive indikatoransvarig inom RUS Tekniskt/praktiskt  Monika

10 Var och hur uppdaterar man? www.miljomal.se/ia Inloggning NamnLösenord LSTABmandeLblom9ma LSTACg8ullRegn LSTBDstrand4astEr LSTCpElar7gon LSTDviTvi2ol LSTEbeG8onia LSTFg5ullvivA LSTGbacKsip9pa LSTHgrAn3spira LSTIguls8ippA LSTKmYrlilj9a LSTMn8eJlika LSTNp8inGstlilja LSTOstor3mhAtt LSTSdAg2lilja LSTTgUckus5ko LSTUs5ilverAx LSTWam7arYllis LSTXkAttfo3t LSTYbalsaMi2n LSTZmaGno4lia

11 Kolla att du är inloggad som rätt län! Tyvärr finns det en bugg i systemet som ibland loggar in dig på fel läns sida. Om detta skulle hända kontakta lars.edman@naturvardsverket.se! Välj indikator ur denna rullista.

12 Indikatortext Fördjupningstext

13

14 www.miljomal.se/ia


Ladda ner ppt "Lync-möte 5 februari 2014 Indikatorer för miljömålen."

Liknande presentationer


Google-annonser