Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida www.miljosamverkanskane.se Länsmiljöträff.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida www.miljosamverkanskane.se Länsmiljöträff."— Presentationens avskrift:

1 Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida www.miljosamverkanskane.se Länsmiljöträff 1 november 2011

2 Pågår •Förorenad mark •Kemikalikontroll enligt Reach •Växtnäringsläckage •Vattenskyddsområden •Vattendirektivet •Manual för bygglovsgranskning •Kontroll av märkning av livsmedel •Uppdatering PCB – material från 2007

3 På gång (2012-2013) •Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar •Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor •Livsmedel, mobila verksamheter •Kemikaliekontroll enligt Reach •Tillsyn frisörer •Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från industrin Projektplan VP 2012-2013.xlsx

4 Annat på gång (2012-2013) •Ny hemsida •Utvärdering VP 2010 – 2011 •Uppdatering gammalt material •Webb-TV Miljökanalen.

5 Mer Annat på gång (2012-2013) •Seminarier/workshops inom andra önskade områden –Kontroll av kosttillskott; Seminarium anordnas våren 2012 med Livsmedelsverket och Läkemedelsverket angående rollfördelningen. Ev. projekt 2013-2014 (tidigt nästa period). –Dagvattenhantering; Temadag anordnas för miljö-, plan-, bygg- och tekniska kontor. –Slam; SMHF (Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund) kommer hösten 2011 att anordna en temadag. –Enskilda avlopp – bedömning av godkända tekniker; Workshop anordnas snarast under VP 2012-2013. –Risk- och erfarenhetsbaserat klassificeringssystem inom miljö- och hälsoskyddsområdet; Workshop anordnas, ev. samverkan med SKL. –Radon; De kommuner som i projektenkäten svarat att de är intresserade kontaktas av Arbets- och miljömedicin för genomförande av projektet. –Buller; Seminarium anordnas med inriktning bullrets hälsopåverkan och möjlighet till förbättrad modellering av bullerexponering. –Förorenade byggnader, asbest mm; Seminarium anordnas. –De förslag som kommunerna lämnat beträffande önskemål om utbildningar, och som inte kan anordnas inom respektive projekt eller enligt ovan, kommer om möjligt att beaktas av Kommunförbundet Skåne inom ESF-projektet om kompetensutveckling inom miljöområdet eller på annat sätt i övrig kursplanering.


Ladda ner ppt "Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida www.miljosamverkanskane.se Länsmiljöträff."

Liknande presentationer


Google-annonser