Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IPM-arbetet Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel - integrerat växtskydd (IPM) - behörighetsutbildningar - obligatorisk funktionstest -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IPM-arbetet Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel - integrerat växtskydd (IPM) - behörighetsutbildningar - obligatorisk funktionstest -"— Presentationens avskrift:

1 IPM-arbetet Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel - integrerat växtskydd (IPM) - behörighetsutbildningar - obligatorisk funktionstest - nationell handlingsplan - regler kring spridning och hantering av växtskyddsmedel 2014-11-24 Göran Gustafsson, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Linköping Växtskyddsrådet, Stockholm 2013-09-06

2 2014-11-24 Integrerat växtskydd Åtta principer (bilaga III) 1)Förebyggande åtgärder ska användas i första hand 2)Övervakning av skadegörare 3)Användning av prognossystem och tröskelvärden 4)Icke kemiska metoder i första hand 5)Så målspecifika preparat som möjligt 6)Reducera användningen av kem. bek.m. om möjligt 7)Använd resistensstrategier om möjligt 8)Undersöka nyttan med genomförda åtgärder

3 2014-11-24 Integrerat växtskydd Sammanfattat i 4 punkter 1)Förebyggande metoder ska alltid användas 2)Övervakning av växtskyddsläget ska alltid göras All bekämpning ska utgå från övervakning 3)Användningen av växtskyddsmedel ska begränsas 4)Effekten av bekämpningen ska utvärderas

4 IPM-arbetet Arbetet leds av SJV Arbetsgrupp SJV 4Ls 4 Skogsstyrelsen 2 SLU 1Hs 1 Referensgrupp NV 1KemI 1 AMV 2 Ls 1SLU 2 Hs 1 LRF 1Sv växtskydd 1 Nf 1 2014-11-24

5 IPM-arbetet Rådgivnings- och informationsmaterial - Vägledning för olika grödor - Rådgivningsmodul - Web-plats (jordbruksverket.se/ipm) - Fristående IPM-dag Föreskrifter och allmänna råd 2014-11-24

6 Vägledning för olika grödor 2014-11-24

7 Rådgivningsmodul Testad under sommaren vid 10 rådgivningar Danska frågeformuläret Utvärdering och utbildning under hösten

8 Utveckling av webplats (jordbruksverket.se/ipm) Enkät på Borgeby Kommunikatör ska jobba med projektet Lägga ut intervjuer med odlare Annat infomaterial

9 HändelseUtbildningIPM Tidigt samråd svar23 aug30 aug Samråd ut11 sept18 sept Remiss ut7 okt15 okt Börjar gälla2 dec16 dec Föreskrifterna om IPM och utbildning

10 Tidigt samråd uppskattas Flera befarar svårigheter att kontrollera IPM Tre huvudlinjer: a) förenklad föreskrift i kombination med utbildning b) mera konkreta åtgärder som bör vara obligatoriska i föreskriften c) enligt SJVs förslag till föreskrift Synpunkter vid tidigt samråd

11 Linje a:* kompetenshöjning * utnyttja behörighetskurserna för IPM * e-learning * dokumentation en viktig kontrollpunkt Linje b:* tveksamt om grödspecifika riktlinjer ska vara frivilliga * en handfull konkreta åtgärder bör göras obligatoriska och föras in i föreskrifterna Övrigttydliggörande, definitioner m.m. Synpunkter vid tidigt samråd, forts


Ladda ner ppt "IPM-arbetet Direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel - integrerat växtskydd (IPM) - behörighetsutbildningar - obligatorisk funktionstest -"

Liknande presentationer


Google-annonser