Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vilket stöd finns vid rehabilitering?. Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 2 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vilket stöd finns vid rehabilitering?. Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 2 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och."— Presentationens avskrift:

1 1 Vilket stöd finns vid rehabilitering?

2 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 2 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda

3 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 3 Förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen Bidrag för inköp av utredande insats för att komma fram till insatser som förebygger och förkortar sjukfall och ökar arbetstagares möjligheter att återgå i arbete. Bidraget riktar sig till alla arbetsgivare Gäller alla anställda både i förebyggande syfte och i ett pågående sjukfall Bidraget ges för kostnad för utredande insats som köps av godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör Bidraget administreras och betalas ut av Försäkringskassan

4 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 4 Hur stort är bidraget? Bidrag lämnas för halva kostnaden av stödinsatsen, dock max 7 000 kronor. Går att ansöka retroaktivt från och med den 1 januari 2014

5 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 5 När kan arbetsplatsnära stöd behövas? Stödet kan användas vid till exempel: Upprepad korttidsfrånvaro Signaler om ohälsa När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

6 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 6 Vad krävs för att få bidrag? Utredande insatsen ska utföras av godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör och omfatta: Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna Kartläggning av den anställdas hinder och resurser Företagshälsovården/aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser Övervägt alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning och deltidssjukskrivning

7 Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 7 Enkelt att ansöka Arbetsgivaren väljer själv hur ofta man ansöker (till exempel månadsvis, kvartalsvis, årsvis). Sista datum för ansökan för år 2014 är 1 februari 2015. Ansökningsblanketten och information finns på www.forsakringskassan.sewww.forsakringskassan.se Följande uppgifter behövs: – Vilken företagshälsovård/aktör som använts – Vilken anställd det gäller (personnummer) – Styrka det belopp som de betalat för tjänsten (faktura) Bidraget betalas ut senast 45 dagar efter inkommen ansökan.


Ladda ner ppt "1 Vilket stöd finns vid rehabilitering?. Arbetsplatsnära stöd Mars 2014 Sida 2 Arbetsplatsnära stöd Nytt bidrag till arbetsgivare för att förebygga och."

Liknande presentationer


Google-annonser