Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet Bättre psykosvård Sammanfattning. Projektet bättre psykosvård Projektstart november 2011 Uppdrag: stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet Bättre psykosvård Sammanfattning. Projektet bättre psykosvård Projektstart november 2011 Uppdrag: stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård."— Presentationens avskrift:

1 Projektet Bättre psykosvård Sammanfattning

2 Projektet bättre psykosvård Projektstart november 2011 Uppdrag: stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård i sitt arbete med implementeringen av de Nationella riktlinjerna

3 Effekter av satsningen hittills Enheter som arbetar med psykosvård har fått ökad kännedom om de nationella riktlinjerna Projektet har via en rad olika medel ex: Möten, konferenser, enkäter, nationella konferenser, mm

4 Kunskapshöjning Utbildningsinsatser Information Kännedom om innehållet och syftet Implementering

5 Nulägesanalys Övergripande bild av läget nationellt Enkät GAP-analys Kartläggningsarbete Nulägesrapport av implementeringen Behov av stöd och hjälp

6 Ökad samverkan Mellan kommun och landsting: Gemensamma informationsträffar GAP-analyser Basutbildningar Samarbete med ”våra” 4 län: Länsarbetsgrupp

7 Brukarinflytande Projektet har bidragit till att öka intresset för samverkan och ambitionen att utveckla arbetet med brukarinflytande. Ta del av brukares och närståendes erfarenheter och omsätta deras kunskap i praktiken

8

9 Slutsatser Extern hjälp som fysiskt möter enheterna Att prioritera bland insatserna - ordnat införande Delvis bristfälligt engagemang från chefer och läkare Det finns olika förutsättningar i landet GAP-analys viktigt ”verktyg”för att få i gång processen Samordna olika projekt Samverkan kommun och landsting

10 Vad händer nu? Formellt avslutas projektet Ny fas att sprida projektets resultat Färre processledare: Tätare samarbete med projektkansliet Utvecklingsarbete Utbildningsinsatser/material


Ladda ner ppt "Projektet Bättre psykosvård Sammanfattning. Projektet bättre psykosvård Projektstart november 2011 Uppdrag: stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård."

Liknande presentationer


Google-annonser