Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? år 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? år 2008"— Presentationens avskrift:

1 Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? år 2008
Arbete och arbetslivets organisationer år 2008 Petri Salo/Åbo Akademi i Vasa

2 Provokation till reflektion
En vuxenpedagogs syn på meningsfullt lärande Studiecirkeln definieras som ett möte, ett samtal eller en dialog mellan jämbördiga parter som lär sig och utvecklas genom att formulera och ge uttryck för sina egna upplevelser, erfarenheter och synpunkter samt genom att ta del av andras erfarenheter och synsätt. Provokation till reflektion

3 Din förförståelse Definiera yrkesskicklighet kort och kraftigt!
2. Vad är det man inom din bransch idag främst skall kunna? A)B)C) 3. Vad består en yrkeslärares yrkes-skicklighet idag av?

4 FÖRÄNDRINGSRETORIKEN IDAG Allt förändras i rasande takt!
Ingenting är sig likt! Kunskaper och färdigheter föråldras över en natt! Vi måste hela tiden uppdatera våra kunskaper och färdigheter! Vi måste vara beredda på livslångt lärande! Vilka är de mest genomgripande förändringarna inom din bransch under det nya årtusendet?

5 ORGANISATIONSUTVECKLING? Den förändrade kontexten för yrkesutövandet
Fabrik Skola Nätverksprojekt

6 Yrkesskicklighet Teori eller praktik
Ledning eller planering eller utförande Antingen-eller Statiskt, veta Rätt eller fel Utbildning Struktur Lärare – ledare Innehåll (utfall) Yttre motivation (lön) Yrkesidentitet, stolthet Utvärdering = konstatera Teori och praktik Ledning&planering&utförande Både-och Dynamiskt, kunna Både rätt och fel Inlärning-i-arbete/yrkesprov Kultur Tutor – mentor Form (kontext) Inre motivation (lärande) Flytande identitet Utvärdering = förutse Yrkesskicklighet

7 ORGANISATIONSVERKLIGHETEN
Gamla organiserings-, lednings- och kontrollfunktioner appliceras på kunskapsarbete Yrkesutbildning idag? Lärararbete som kunskapsarbete När arbetar man? Hur arbetar man? Hur kan man konstatera resultat?

8 Två perspektiv på yrkesskicklighet
Statiskt Dynamiskt bestående under ständig utveckling avgräns-/definierbar går ej att entydigt avgränsa och definiera specifikt, strukturerad bredbasigt, otydligt färdiga svar/lösningar många öppna frågor/ få färdiga lösningar kan förmedlas i skolan kan bara delvis förmedlas av lärare i skolan av lärare oberoende av kontexten/ beroende av kontexten/ sammanhanget sammanhanget oberoende av värden beroende av värden och värderingar och värderingar

9 Förändring och utveckling i språk
= RETORIK

10 Vägverket kommer att bolagiseras och byta namn till Destia.
Vasabladet Vägverket kommer att bolagiseras och byta namn till Destia. Latin: Beslutsamhet, mål Vasabladet Vasa Läns Telefon döpte om sig till Anvia. Från Svenska yrkesinstitutet till YrkesAkademin Innovationsuniversitet blev Aalto-universitet

11 Vad är yrkesskicklighet ?
Var/hur kommer den till uttryck? Hur kan den konstateras/värderas? Handens – hjärtats – hjärnans arbete

12 De främsta förändringarna inom arbetslivet de senaste femton åren enligt en tidigare yrkeslärarstuderandegrupp? Monopolförskjutning – ansvars- och uppgiftsfördelning på alla nivåer Globalisering – internationalisering Kvartalsekonomi – kortsiktighet Deltidsanställning – inhyrd arbetskraft Högre effektivitet Större krav på utbildning Arbetsmängd – övertid – alltid tillgänglig Platta organisationer Psykiska välmåendet – utbrändhet, stress Köptjänster – gamla yrkesgrupper försvinner och ... Snuttifiering av arbetet Totalt förändrade arbetsuppgifter Förändrade kommunikationsmedel och –mönster Money talks – resultatet i fokus Högre arbetstempo Resultatansvar Utlokalisering på alla nivåer Företagens samhällsansvar IT Decentralisering Specialisering

13 Drönarnas klubb: då laster i arbetet blev till dygder
Jussi Vähämäki (2003) om arbete i sin bok Drönarnas klubb: då laster i arbetet blev till dygder @ Arbetet i dag är inte bunden till tid och rum Samtliga rum är arbetsrum (diskussioner på gymmet), till sina yttre känne- tecken är allt arbete likadant (sker vid datorn) @ Arbetet har blivit allt mer personligt – arbetet är livet och personen och även tvärtom, man uttrycker sig själv genom arbetet Det nya i det nya arbetet * Handlar om kunskap & kommunikation, samarbetsförmågan understryks * Arbetet existerar endast genom och i form av nätverk * Hela livet är arbetsliv, arbetet oändligt * Professionalism = personlig talang och knowhow att göra vad som helst * Man behöver inte specialisera sig på någonting, bara vara en ”trevlig prick” * Man måste kunna förutse, ”komma ihåg det som som händer i morgon” * Man måste vara ständigt uppkopplad, i kontakt, nåbar, anträffbar Man skall vara intresserad av allt men inte dröja kvar i något för länge!!

14 BILDER AV YRKESSKICKLIGHET 2007

15 Beskrivning av yrkesskicklighet i en arbetsplatsannons
Försäljningsrepresentant Vi förutsätter att du Har kännedom om den grafiska branschen och stort intresse att utvecklas inom yrket Har goda kunskaper i båda inhemska språken Är resultatinriktad och initiativrik i försäljningsarbetet Har bra samarbets- och förhandlingsfråga Är stresstålig och flexibel Har merkantil eller teknisk utbildning Har möjlighet och intresse av att resa Är mellan år gammal

16 Ett arbetslag i södra Sverige alldeles i början av 1900-talet

17 Hur kan då detta konstateras?
En definition på yrkesskicklighet MAN KAN SIN SAK Hur kan då detta konstateras? Genom att se, läsa, lyssna, känna, smaka, lukta Det som görs Det som gjorts De spår som lämnats då man gjort någonting Det som någon berättar om vad som gjorts Det som den som gör eller har gjort säger om det hon gjort Iakttagbart Kommunicerbart Vad är det som skall konstateras?

18 Yrkesskicklighet handlar om att
kunna utföra/göra (tillsammans med kolleger/kunder/patienter) veta om/känna till kunna lösa problem (förutse) kunna utvärdera själv (på olika sätt) kunna utveckla/finna nya sätt (vara innovativ/kreativ) kunna marknadsföra/sälja (sig själv) vara förberedd för framtida utveckling och förändring Betydelsen av dessa aspekter varierar från sammanhang till sammanhang, tidpunkt till tidpunkt, tilltänkt anställd till en annan

19 Är och bör yrkesskickligheten vara densamma i Kronoby och Grankulla?
Eget försök till beskrivning av yrkesskicklighet 1. Att kunna utföra (givna) arbetsuppgifter .. 2. i ett givet sammanhang (fysisk/social miljö) 3. samt vilja och kapacitet att kunna utvärdera och utveckla sig själv och sitt arbete Är och bör yrkesskickligheten vara densamma i Kronoby och Grankulla? Hur och när skall dessa utvärderas? A. I förväg (genom prov tentamen) B. I verklighetsnära processer/situationer C. Efteråt (genom granskning) D. Fortlöpande

20 Förhållningssätt till
Olika aspekter av yrkesskicklighet C. B. Förmåga att hantera material och apparatur Kommer även till uttryck i resultatet - utfallet: produkter – tjänster funktion lämplighet ändamålsenlighet kvalitet uthållighet kostnadsmedvetenhet Förmåga att organisera arbete A. Färdighet att planera, förverkliga, utvärdera Grundläggande kunskaper och färdigheter Förhållningssätt till sig själv Förmåga att lösa problem - skapa nytt Förmåga att möta människor D. Kunna själv reflektera över och ta ställning till alla de övriga aspekterna Hur och när skall dessa utvärderas? A. I förväg (genom prov tentamen) B. I verklighetsnära processer/situationer C. Efteråt (genom granskning) D. Fortlöpande

21 Olika perspektiv på yrkesskicklighet
Yrkesutbildning Synen yrkes- skicklighet Arbets- livet/ -givare Skolan lärare Studerande Självvärdering Vad och vilka faktorer är det som påverkar de olika synen på yrkesskickligheten ?

22 Arbetslivets förväntningar gällande ”yrkesskicklighet”
a. lämplig utbildning eller examen b. arbetserfarenhet nödvändigt, önskvärt, till fördel, räknas som merit c. språkkunskaper båda inhemska språken + engelska d. kunskaper och färdigheter i IT - ADB "utmärkta kunskaper i MS-Office-programmen" "textbehandling och dylikt i Windows-miljö" "databaserade planeringsprogram, t.ex. AutoCad" "programmering" e.(person)egenskaper/"förmågor" - självständighet - samarbetsförmåga/-vilja - förmåga till växelverkan - tjänstvillighet - serviceinriktad - kundorienterad - människokännedom - initiativrikedom/-förmåga - flexibilitet, stresstålighet - noggrannhet, systematik, organisationsförmåga - mål-/resultatinriktning - stark vilja och positiv inställning

23 YRKESLÄRARENS YRKESSKICKLIGHET
enligt yrkeslärare (Svenska yrkesinstitutet år 2002) Som yrkeslärare vill jag satsa på fortbildning/vidareutbildning/kompetensutveckling inom branschen maskiner, instrument, teknologi - lära mig det senaste att stöda och hjälpa de ”svaga” studerande trivsel hos personal och studerande skolans utveckling ledarskapsutbildning, teamwork och grupparbete kontakter till arbetslivet utveckla undervisningsmetoder

24 konstruktivistisk – kontekstuell syn på inlärning (och skicklighet?)
YRKESSKICKLIGHET i yrkesutbildningen i arbetslivet praktisk färdighet Kontext teoretisk kunskapsbas individuella utg.punkter, personlighet m.m. konstruktivistisk – kontekstuell syn på inlärning (och skicklighet?)

25 Olika perspektiv på yrkesskicklighet
Fristående examina Förberedande utbildning Yrkesprov inom grund- läggande utbildning Yrkesutbildning Inlärning i arbete Yrkesskicklighet i arbetslivet Skola/utbildning Arbetsliv

26 Vad kännetecknar verksamhet och inlärning
Utlokalisering av yrkesutbildning genom inlärning-i-arbete Vad kännetecknar verksamhet och inlärning i en ”äkta och naturlig kontext” ? • Problem(lösning) - risker, oförutsägbarhet • Ansvar - (material, pengar, tid) • Helhetsperspektiv (teori och praktik omöjliga att skilja åt) • Komplexitet - mångfald - processer • Arbetsgemenskap - roller, positioner, makt, - hand-/vägledning, stöd - konkurrens, avundsjuka, mobbing • Kundkontakt (roller, positioner) • Upplevd yrkesidentitet • Verklig fysisk miljö • Fortlöpande utvärdering

27 Om det är så att den tidigare starka institutionella gränsen mellan
UPPGIFT 1 Om det är så att den tidigare starka institutionella gränsen mellan yrkesutbildning och arbetslivet, teori och praktik håller på att suddas ut hur borde då organisationerna inom yrkesutbildningen ”se ut”?

28 Österbottens yrkesinstitutet

29 Yrkesskicklighet? Ständigt föränderlig = en process
Gäller både allmänna och yrkesspecifika kvalifikationer Beroende av sammanhanget/kontexten Skola: decilitermått och våg <-> Arbetsplats: ämbare och så Beroende av situationen och ramfaktorerna Vind, ljus, temperatur ..... Något man förhandlar sig fram till Examinandens självvärdering och reflektioner oerhört viktiga, hur hon reagerar på kritik, erkänner och reflekterar kring Misstag och fel -> allt detta har följder med tanke på att utarbeta och utvärdera yrkesprov !!!!!

30 FRISTÅENDE YRKESEXAMEN YRKESPROV
Möjlighet att påvisa yrkesskickligheten (genom yrkesprov) oberoende hur de kunskaper och färdigheter som ingår i yrkesskickligheten erhållits och utvecklats Arbetslivet och uppgiftshelheterna i arbetet som utgångspunkt YRKESPROV En tidsmässigt avgränsad helhet av arbetsuppgifter under vilken yrkesskickligheten skall påvisas och utvärderas Bedöms/utvärderas av bedömare (och examinanden)

31 Yrkesprov i praktiken En naturlig, meningsfull och mångsidig helhet
Planering-förverkligande-utvärdering (uppföljning) Sammanhanget för och förväntningarna gällande prestationerna beskrivna och klarlagda Utgångspunkterna för utvärdering av yrkesskicklighet klarlagda De kritiska skeden, arbetsmomenten, arbetsskydd -> Prestation + interaktion + kommunikation

32 Olika yrkesprov Körsnär Närvårdare Kock Datormontör Företagare Vakt
ett kundarbete Närvårdare ett fall/case under den sista veckan av praktikperioden Kock planering och förverkligande av ett dagsverk i storkök Datormontör installation och test av programvara Företagare en bokföringsuppgift Vakt ett antal iscensatta verklighetsrelaterade situationer

33 till en yrkesprov för en yrkeslärare.
UPPGIFT 2 Utarbeta ett förslag till en yrkesprov för en yrkeslärare. Avgränsa först ett specifikt område inom yrkeslärarskapet.

34 Traditionell utvärdering i skolan Utvärdering i yrkesprov
(teori)undervisning övningar, praktik utvärde- rings- tillfälle vad man ha lärt sig? hur bra? Traditionell utvärdering i skolan sammanhang A. hur man använder sig av sina kunskaper och färdig- heter i en given kontext! B.hur man kommer att klara av olika typer av uppgifter i olika sammanhang i framtiden! C. hur man själv uppfattar sina kunskaper/färdigheter styrkor/svagheter! Utvärdering i yrkesprov

35 Några centrala principer för utvärdering av yrkesprov
Ett inlärningstillfälle plattform/utgångspunkt för fortsatt utvecklande av yrkesskicklighet Tidsperspektiv framåt snarare än bakåt diagnos, prognos Fokus på helhet och process Den studerande i blickpunkten vilja och kapacitet att tänka över, reflektera, ge alternativ En förhandlingssituation olika synsätt på yrkesskicklighet en resurs Betona och understryka det icke förhandlingsbara arbetsskydd, normer, regler ....

36 Olika perspektiv på yrkesskicklighet
Uppgiftsrelaterad enskilda, från sammanhanget lösgjorda prestationer, resultat, kunskaper Individrelaterad de uppgiftshelheter, processer, simuleringar som individen är involverad i, processering av kunskaper Socialt relaterad att kunna förstå, hantera och utveckla de relationer, spänningar, utmaningar som existerar i ett arbetsgemenskap rätta svar-> klara av förmåga till reflektion -> vara delaktig rätta frågor - förstå

37 Portfolio “Ett ark man bär med sig”
• Visar upp resultaten och produkter (yrkeskunnandet) • Följer upp inlärningsprocesser • Fungerar som utgångspunkt och stöd i utveckling (instrument för fortlöpande reflektion) Kan innehålla föremål, produkter, provbitar, ritningar, skisser, fotografier, videofilmer, kassetter, disketter, intyg, utlåtanden, tidningsurklipp, priser, rapporter, litteratur, beskrivningar.....

38 Portfolio Traditionell version • Arbetslivshistoria/-erfarenhet (CV)
branscher där man producerar nånting • Arbetslivshistoria/-erfarenhet (CV) • Utbildning (fortbildning, kurser m.m.) • Specifika uppdrag (medlemskap i arb. och utv.grupper) • Specialisering och profilering (egna intressen) Bevis på yrkesskickligheten/-kunnandet • att man behärskar grunderna • att man följer med utvecklingen inom branschen • det man är bra/bäst på - vill profilera sig inom • mångsidighet • att man har utvecklats och vill utvecklas

39 Portfolio Fördelar - styrka
• Möjlighet att få fram processen och utvecklingen • Ger ett helhetsperspektiv • Anknuten till verkligheten ute i arbetslivet • Är inte beroende av tillfälligheter/situationsfaktorer • Möjlighet till profilering • Har redan utvärderats


Ladda ner ppt "Yrkesskicklighet? Utvärdering av yrkesskicklighet? år 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser