Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering Samverkanslagret Informationsmöte 2010-05-31 2010-06-01 Thomas Wester, KFSK Bo Nilsson, KFSK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering Samverkanslagret Informationsmöte 2010-05-31 2010-06-01 Thomas Wester, KFSK Bo Nilsson, KFSK."— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering Samverkanslagret Informationsmöte 2010-05-31 2010-06-01 Thomas Wester, KFSK Bo Nilsson, KFSK

2 Agenda  SVPL Projektstatus  SVPL Pilot  Visning SVPL applikation  SVPL Utvecklingsfrågor  SVL/HSA  SITHS  E-dos/SITHS  Breddinförande SVPL i Skåne

3  BP1 (1 sept 08) – projektplan godkänd  BP2 (19 sept 08) – godkänd design  BP3 (19 mars 10) – leverans av L1, L2, L3,L4 samt i tillägg efter BIF, L5  BP4 (26 mars 10) – godkännande av start för pilot i Landskrona, med kommuner och primärvård  BP5 (31 maj 10) – godkänd produkt  BP6 (30 juni 10) – reserv vid problem efter L5 Projektets hållpunkter

4 Nuläge  BP3 och BP4 godkänt  Pilot inom 8 organisationer, ca 300 användare  Piloten = första skarpa införandet  Fortfarande inom projektets ramar  Efter 1 juni förhoppningsvis i ”riktig drift”  Parallellt testad L5, dvs slutleveransen  L5 innehåller rapportfunktion, buggrättningar, vissa change requests.

5 Roller i SVPL

6 Rollkonfigurering i SVPL

7 Roller och ansvar i SVPL

8 Regler i SVPL

9 Enhetsväljare Här kan användaren byta enhet inom sin organisation

10 Enhetsväljare SV

11 Enhetsväljare SV en nivå upp

12 Agenda  SVPL Projektstatus  SVPL Pilot  Visning SVPL applikation  SVPL Utvecklingsfrågor  SVL/HSA  SITHS  E-dos/SITHS  Breddinförande SVPL i Skåne

13 Pilot SVPL Omfattning  Pilotperiod 20100428 – 20100517  Pilotområde: Landskrona lasarett, 4 offentliga vårdcentraler, 1 privat vårdcentral, Landskrona stad, Svalöv kommun.  SVPL-ärende: 67 slutförda ärenden

14 Förberedelser Pilotkommun  Verksamhetsanalys: roller, organisation, rutiner. Sammanställning av checklistor pågår i projektet  Rutinhandböcker

15 Pilotstart Samlad information websidan SVPL  Användarmanual  Bugglista  Supporthandbok Regelbundna avstämningdmöten under drift.

16 Utvärdering Pilot i SVPL  Enkät för utbildarutbildning  Enkät för användarutbildning  Enkät för utvärdering av hela Piloten Sammanställning pågår  Muntligt inhämtat

17 Utvärdering Pilot SVPL muntligt inhämtad  Mindre arbetsbelastning med pappersexercisen, snabbt och lätt hanterligt via IT. Är bara jätte nöjd.  Överskådligt. Man ser vad man har att göra.  Bra med administrativa meddelanden – mindre telefonsamtal.

18 Administrativt meddelande

19 Administrativt meddelande med kvittens

20 Agenda  SVPL Projektstatus  SVPL Pilot  Visning SVPL applikation  SVPL Utvecklingsfrågor  SVL/HSA  SITHS  E-dos/SITHS  Breddinförande SVPL i Skåne

21 SVPL Utvecklingsfrågor Exempel på frågor att lösa. Lista från projektet på 64 frågor finns sammanställd och prioriteringar pågår.  Integrering mot patientjournal  Integrering mot debiteringssystem  Psykiatrin  Malmö stads stadsdelar  Arkivering med utökad sökfunktion  Vårdrapport  Nytt regelverk  Diverse layoutfrågor  mm

22 SVL/HSA  SVL/HSA  SITHS  E-dos/SITHS Bo Nilsson

23 Agenda  SVPL Projektstatus  SVPL Pilot  Visning SVPL applikation  SVPL Utvecklingsfrågor  SVL/HSA  SITHS  E-dos/SITHS  Breddinförande SVPL i Skåne

24 Kommuninventering privata entrepenörer  Inventering feb/mars 2010  22/33 kommuner svarat  Privata entrepenörer utför SoL och HSL uppdrag i varierande omfattning. Vissa SÄBO upphandlas av privata entrepenörer. Många upphandlingar pågår. Kundval. Konklusion: Privata entreprenörer utför insatser på uppdrag av kommun. Skall använda de system som kommunen använder. Gäller journal och andra vårdinformationssystem. Reglera med avtal vad som gäller. Kommun bör stå för att tillhandahålla SITHS.

25 Kommuninventering SVPL flöden  Inventering mars/april 2010  29/33 kommuner svarat  Underlag till flödesbeskrivningar i förstudie breddinförandet  Underlag till omfattning av roller och antal användare/kommun

26 Uppdrag Förstudie Breddinförande (ur direktiv Region Skåne 2010-02-15) Ge förslag på ett breddinförande genom att ta fram en strategi/ mall för hur ett införande skall ske i form av:  Utbildning - Hur många personer skall utbildas/per roll  Införandestöd  Tekniska krav  Ge inriktning på var införande skall ske beroende på flödena mellan sjukhus – kommun – primärvård för att minska dubbelarbete.  Ge förslag på personer/roller som skall ansvara för olika delar i breddinförandet  Övriga krav  Förvaltning  Förslag på drift och support  Hur överlämnandet till ansvarig för breddinförandet skall ske.

27 I arbetet med förstudien har det framkommit tre huvudalternativ för införande.  Det ena att införandet sker etappvis i olika områden i Skåne.  Det andra är att alla förberedelser sker parallellt. När kommuner och primärvård är klara startas ett sjukhus upp i taget.  Det tredje alternativet innebär att alla enheter förbereds och startas upp samtidigt.

28 Förberedelser i breddinförandet av SVPL

29 Utbildning/Införandestöd Central systemadministratör finns idag. Funktionen som lokal systemadministration finns inte i dag i systemet, den behöver utvecklas inför breddinförandet av SVPL tjänsten. Personer med systemadministratörsbehörighet kommer att behöva utbildas.

30 Utbildning/Införandestöd Utbildare är den grupp användare som skall ha en tillräcklig kunskap om möjligheterna i systemet, regelverket och SVPLprocessen. De behöver en lärarledd hands on utbildning på ½ -1 dag. Inom kommunerna kan det finnas behov av 2 utbildare/admin personer per kommun. Malmö kan på grund av sin storlek ha behov av 1 utbildare/admin person per stadsdel. Totalt ca 80 utbildare/admin inom kommunerna.

31 Rekomendationer från Förstudie Breddinförande SVPL Under arbetet med denna förstudie har gruppen som arbetat med den kommit fram till att förorda "alternativ 1, distrikstvis förberedelser, distriktsvis införande". Anledningen till att man till slut enades kring "alternativ 1, distrikstvis förberedelser, distriktsvis införande" är att man får bättre kontroll vid ett successivt införande, att man minskar risken för belastnings- och prestandaproblem samt att det är en stor fördel för slutanvändarna på vårdcentraler och kommun att minska tiden mellan utbildning och praktik.

32 Beslut Förstudie SVPL  Region Skåne kommer att förbereda frågan i styrgruppsmöte 31/5-10  Kommunförbundet kommer att förbereda frågan v 23  IT-samverkan behandlar frågan 10/6-10

33 Några frågor att klargöra inför breddinförandet SVPL  Avtal: förvaltning, utveckling, applikationsdrift, teknisk drift  Strategival breddinförande, prioriteringsordning  Projektorganisation  Intressentanalys  Utbildningsmodell: utbildare, administratörer, utbildningsmaterial, utbildningsmiljö, e- learning, testdata  Nyttoanalys

34 Höstens frågor Förberedelser SVPL/Breddinförnade  SVPL-team/enhet i SVPL  Roller i SVPL  Utse utbildare/administratörer  Verksamhetsanalyser  Rutinbeskrivningar  Mötesformer

35 Information  Projektets websida http://www.skane.se/svpl-tjansten  Länkar: Utskrivningsklar Kommunförbundet Skåne


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering Samverkanslagret Informationsmöte 2010-05-31 2010-06-01 Thomas Wester, KFSK Bo Nilsson, KFSK."

Liknande presentationer


Google-annonser