Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering
Samordnad vårdplanering Samverkanslagret Informationsmöte Thomas Wester, KFSK Bo Nilsson, KFSK Projekt: SVP IT II

2 Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS
Agenda SVPL Projektstatus SVPL Pilot Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS E-dos/SITHS Breddinförande SVPL i Skåne

3 Projektets hållpunkter
BP1 (1 sept 08) – projektplan godkänd BP2 (19 sept 08) – godkänd design BP3 (19 mars 10) – leverans av L1, L2, L3,L samt i tillägg efter BIF, L5 BP4 (26 mars 10) – godkännande av start för pilot i Landskrona, med kommuner och primärvård BP5 (31 maj 10) – godkänd produkt BP6 (30 juni 10) – reserv vid problem efter L5

4 Nuläge BP3 och BP4 godkänt
Pilot inom 8 organisationer, ca 300 användare Piloten = första skarpa införandet Fortfarande inom projektets ramar Efter 1 juni förhoppningsvis i ”riktig drift” Parallellt testad L5, dvs slutleveransen L5 innehåller rapportfunktion, buggrättningar, vissa change requests.

5 Roller i SVPL

6 Rollkonfigurering i SVPL

7 Roller och ansvar i SVPL

8 Regler i SVPL

9 Enhetsväljare Här kan användaren byta enhet inom sin organisation

10 Enhetsväljare SV

11 Enhetsväljare SV en nivå upp

12 Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS
Agenda SVPL Projektstatus SVPL Pilot Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS E-dos/SITHS Breddinförande SVPL i Skåne

13 SVPL-ärende: 67 slutförda ärenden
Pilot SVPL Omfattning Pilotperiod – Pilotområde: Landskrona lasarett, 4 offentliga vårdcentraler, 1 privat vårdcentral, Landskrona stad, Svalöv kommun. SVPL-ärende: 67 slutförda ärenden

14 Förberedelser Pilotkommun
Verksamhetsanalys: roller, organisation, rutiner. Sammanställning av checklistor pågår i projektet Rutinhandböcker

15 Samlad information websidan SVPL Användarmanual Bugglista
Pilotstart Samlad information websidan SVPL Användarmanual Bugglista Supporthandbok Regelbundna avstämningdmöten under drift.

16 Utvärdering Pilot i SVPL
Enkät för utbildarutbildning Enkät för användarutbildning Enkät för utvärdering av hela Piloten Sammanställning pågår Muntligt inhämtat

17 Utvärdering Pilot SVPL muntligt inhämtad
Mindre arbetsbelastning med pappersexercisen, snabbt och lätt hanterligt via IT.  Är bara jätte nöjd. Överskådligt. Man ser vad man har att göra. Bra med administrativa meddelanden – mindre telefonsamtal.

18 Administrativt meddelande

19 Administrativt meddelande med kvittens

20 Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS
Agenda SVPL Projektstatus SVPL Pilot Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS E-dos/SITHS Breddinförande SVPL i Skåne

21 SVPL Utvecklingsfrågor
Exempel på frågor att lösa. Lista från projektet på 64 frågor finns sammanställd och prioriteringar pågår. Integrering mot patientjournal Integrering mot debiteringssystem Psykiatrin Malmö stads stadsdelar Arkivering med utökad sökfunktion Vårdrapport Nytt regelverk Diverse layoutfrågor mm

22 SVL/HSA SVL/HSA SITHS E-dos/SITHS Bo Nilsson

23 Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS
Agenda SVPL Projektstatus SVPL Pilot Visning SVPL applikation SVPL Utvecklingsfrågor SVL/HSA SITHS E-dos/SITHS Breddinförande SVPL i Skåne

24 Kommuninventering privata entrepenörer
Inventering feb/mars 2010 22/33 kommuner svarat Privata entrepenörer utför SoL och HSL uppdrag i varierande omfattning. Vissa SÄBO upphandlas av privata entrepenörer. Många upphandlingar pågår. Kundval. Konklusion: Privata entreprenörer utför insatser på uppdrag av kommun. Skall använda de system som kommunen använder. Gäller journal och andra vårdinformationssystem. Reglera med avtal vad som gäller. Kommun bör stå för att tillhandahålla SITHS.

25 Kommuninventering SVPL flöden
Inventering mars/april 2010 29/33 kommuner svarat Underlag till flödesbeskrivningar i förstudie breddinförandet Underlag till omfattning av roller och antal användare/kommun

26 Uppdrag Förstudie Breddinförande
(ur direktiv Region Skåne ) Ge förslag på ett breddinförande genom att ta fram en strategi/ mall för hur ett införande skall ske i form av: Utbildning - Hur många personer skall utbildas/per roll Införandestöd Tekniska krav Ge inriktning på var införande skall ske beroende på flödena mellan sjukhus – kommun – primärvård för att minska dubbelarbete. Ge förslag på personer/roller som skall ansvara för olika delar i breddinförandet Övriga krav Förvaltning Förslag på drift och support Hur överlämnandet till ansvarig för breddinförandet skall ske.

27 I arbetet med förstudien har det framkommit tre huvudalternativ för införande.
Det ena att införandet sker etappvis i olika områden i Skåne. Det andra är att alla förberedelser sker parallellt. När kommuner och primärvård är klara startas ett sjukhus upp i taget. Det tredje alternativet innebär att alla enheter förbereds och startas upp samtidigt.

28 Förberedelser i breddinförandet av SVPL

29 Utbildning/Införandestöd
Central systemadministratör finns idag. Funktionen som lokal systemadministration finns inte i dag i systemet, den behöver utvecklas inför breddinförandet av SVPL tjänsten. Personer med systemadministratörsbehörighet kommer att behöva utbildas.

30 Utbildning/Införandestöd
Utbildare är den grupp användare som skall ha en tillräcklig kunskap om möjligheterna i systemet, regelverket och SVPLprocessen. De behöver en lärarledd hands on utbildning på ½ -1 dag. Inom kommunerna kan det finnas behov av 2 utbildare/admin personer per kommun. Malmö kan på grund av sin storlek ha behov av 1 utbildare/admin person per stadsdel. Totalt ca 80 utbildare/admin inom kommunerna.

31 Rekomendationer från Förstudie Breddinförande SVPL
Under arbetet med denna förstudie har gruppen som arbetat med den kommit fram till att förorda "alternativ 1, distrikstvis förberedelser, distriktsvis införande". Anledningen till att man till slut enades kring "alternativ 1, distrikstvis förberedelser, distriktsvis införande" är att man får bättre kontroll vid ett successivt införande, att man minskar risken för belastnings- och prestandaproblem samt att det är en stor fördel för slutanvändarna på vårdcentraler och kommun att minska tiden mellan utbildning och praktik.

32 Region Skåne kommer att förbereda frågan i styrgruppsmöte 31/5-10
Beslut Förstudie SVPL Region Skåne kommer att förbereda frågan i styrgruppsmöte 31/5-10 Kommunförbundet kommer att förbereda frågan v 23 IT-samverkan behandlar frågan 10/6-10

33 Några frågor att klargöra inför breddinförandet SVPL
Avtal: förvaltning, utveckling, applikationsdrift, teknisk drift Strategival breddinförande, prioriteringsordning Projektorganisation Intressentanalys Utbildningsmodell: utbildare, administratörer, utbildningsmaterial, utbildningsmiljö, e-learning, testdata Nyttoanalys

34 Förberedelser SVPL/Breddinförnade SVPL-team/enhet i SVPL Roller i SVPL
Höstens frågor Förberedelser SVPL/Breddinförnade SVPL-team/enhet i SVPL Roller i SVPL Utse utbildare/administratörer Verksamhetsanalyser Rutinbeskrivningar Mötesformer

35 Information Projektets websida Länkar: Utskrivningsklar Kommunförbundet Skåne


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering"

Liknande presentationer


Google-annonser