Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringskonferensen 2011-05-19. Utfört med stöd från Boverket ” Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringskonferensen 2011-05-19. Utfört med stöd från Boverket ” Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets-"— Presentationens avskrift:

1 Parkeringskonferensen 2011-05-19

2 Utfört med stöd från Boverket ” Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv” Mål Ta fram ett verktyg som konkret tar hänsyn till trygghets- och jämställdhetsfrågor vid fysisk planering av parkeringsanläggningar Tid Genomfördes under 2010 (maj – oktober) Samarbete Göteborgs stad, Parkeringsbolaget och Landskapsgruppen AB Bakgrund

3 Rapporten på 15 min ……..finns digitalt som pdf

4 Resultat - litteraturstudier

5 Resultat - fältstudier detaljerna skapar helheten

6 Resultat - fältstudier identitet anläggningens namn saknas

7 siktlinjer överblickbarhet utformning skötsel

8 Resultat - fältstudier samordningen brister mellan olika huvudmän

9 Resultat - exempelsamling Konkreta exempel i text & bild för Invändig miljö Närmiljö Omgivande miljö

10 Resultat - checklista

11 Resultat - värderos

12 Att studera parallellt Brottsstatistik Trygghetsinventeringar Närhet till service Det fysiska rummet Fysisk utformning - Parkeringshus Fysisk utformning - Närmiljö Fysisk utformning – Omgivande miljö Skötsel och underhåll Det sociala rummet Fysisk planering

13 Tillämpning av arbetsmodell i P-bolagets verksamhet Generell standardhöjning för samtliga anläggningar pågår - Uppföljning med hjälp av arbetsmodell - Implementering av arbetssätt i verksamheten Kunskapsspridning och vidareutveckling av arbetsmodell Seminarium arrangeras om intresse finns Dialog Ansökt om medel för samverkansprojekt inom Göteborgs stad - Tydliggöra vilka stråk som är primära - Samverka kring upprustning och förbättrade skötselrutiner Fortsatt arbete

14 Roland Ahlgren 0709 – 11 76 16 roland.ahlgren@landskapsgruppen.se Kontakt


Ladda ner ppt "Parkeringskonferensen 2011-05-19. Utfört med stöd från Boverket ” Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets-"

Liknande presentationer


Google-annonser