Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen

2 Uppdrag från park- och naturnämnden •Ur nämndens mål- och inriktningsdokument för 2012: Inriktningen är att vi ska ha minst en tillgänglighetsanpassad lekplats inom varje stadsdelnämndområde.

3 Hur gör man? •Tillgänglig för vem? •Vilka behov finns? •Vad finns det för lagar? •Goda exempel från omvärlden?

4 Barns lekmiljö = barns livsmiljö

5 Olika typer av lekplatser: •Närlekplats liten, nära, små barn, kvartersmark •Lokallekplats större bostadsgrupp, lite större barn •Stadsdelslekplats gemensam för stadsdel, samlingsplats för alla åldrar •Utflyktslekplats unika strategiskt belägna lekplatser för hela kommunen

6 Park och naturs lekplatser Park och naturförvaltningen förvaltar idag 289 lekplatser. Finns även hundratals lekplatser vid skolor och förskolor. Finns ytterligare hundratals mindre lekplatser i bostadsområden.

7 Lekplatser med någon form av tillgänglighetsanpassning

8 Gröna vallen

9 Riktlinjer för tillgängliga lekplatser

10 Mål •Tydliggöra ramarna –”Tillgängliga lekplatser” –Tillämpning av lagstiftning •Sammanfatta ambitionerna för –Planering –Utformning –Samråd –Praktiskt genomförande

11 Behov Ca 20 % av Sveriges befolkning har någon form av bestående funktionsnedsättning •Västra Götalandsregionens indelning + övriga –svårt att höra –svårt att se –svårt att röra sig –svårt att tåla vissa ämnen –svårt att bearbeta, tolka och förmedla information –övriga: t ex inkontinens (behov av toaletter)

12 Lagstiftning •Gällande föreskrifter •Nyanläggning - ALM 2 •Upprustning - HIN 2 •Tillämpning •Även vid upprustning •eftersträvas nybyggnadskraven

13 ”Mer åt fler” istället för ”allt överallt” –Alla behöver utmaningar –Stimulans av flera sinnen –Leka tillsammans

14 Generella planeringsprinciper –Gestaltningen ska väcka leklust vara fantasifull, stimulera flera sinnen –Olika nivå på tillgänglighet, alla skall utmanas och ha kul –Tydliga och orienterbara miljöer –Uppdelning mellan aktivitetsytor, avgränsning mellan lekpark och omgivning –Möjlighet att vila väderskyddad –Redskap som rymmer och håller för lek tillsammans med funktionshindrad vuxen –Fysisk tillgänglighet (yta, bredd, lutning och avstånd)

15 ”Checklista tillgänglighetsaspekter” Lagstiftningens funktionskrav och erfarenhetstips har sammanställts till praktiskt tillämpbar checklista

16 Nivå på tillgänglighet Nivå A – Nyanläggning av tillgänglig lekplats •Tillgänglighetsaspekterna skall vara •genomtänkta för såväl helheten som lekplatsens •olika delar Nivå B – Upprustning av befintlig lekplats •Tillgänglighetsåtgärder utförs för möjliga delar. Nivå C – ”Passa på” åtgärder •Standardhöjning av befintliga redskap och ytor •för att öka tillgängligheten

17 Erfarenhetsåterföring –Strategier i parkplan, uppföljning –Frågeställningar som uppkommer vid projektering –Praktiska lärdomar från byggskedet –Anmärkningar vid besiktning gentemot egna eller lagstadgade krav –Uppföljning av skötsel och underhåll

18 Dialog •Policyfrågor, strategiska frågor Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet •Sakfrågor, experthjälp Kommunens tillgänglighetsrådgivare •Byggskede, lokala frågor Handikapprådet i aktuell stadsdelsförvaltning

19 Lekträdgården Karlstad

20 Kallhällsparken, Järfälla •- Parken är anpassad för att dessa barn ska kunna träna sina sinnen och sin rörelseförmåga i en miljö som känns trygg, men samtidigt spännande, säger Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare i Järfälla kommun. •Text och bild Anna Bidö

21 Sundbyøster Plads, Köpenhamn


Ladda ner ppt "Tillgänglig lek Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare ansvarig för strategisk utveckling av parker och naturområden på park- och naturförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser