Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delfinansiering Utredning Efterbehandlingsåtgärder Uppföljning & utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delfinansiering Utredning Efterbehandlingsåtgärder Uppföljning & utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Delfinansiering Utredning Efterbehandlingsåtgärder Uppföljning & utvärdering

2 NV:s krav Måste vara prioriterat objekt = riskklass 1 NV rapport 5490

3 Krav a)bara för den del som inte omfattas av något ansvar enligt MB b)eller om den ansvarige inte kan betala c)eller om det finns synnerliga skäl 2 § bidragsförordningen (2004:100)

4 (a) Ansvar och skälighet 1.TM utreder ansvar & bedömer skälighet 2.LST granskar & gör egen bedömning 3.NV granskar & gör egen bedömning

5 Kan ge olika resultat NV avgör i praktiken, om inte dom finns…

6 (b) betalningsmöjlighet NV:s jurister kräver att 100% skäligen ansvariga bolag töms på tillgångar innan bidrag kan vara möjligt ex. Thorshammar

7 (c) Synnerliga skäl - Vad skulle det kunna vara???

8 Ansökningsförfarandet  Kn – Lst - NV  Upplägget varierar från objekt till objekt  Tidig kontakt med NV

9 Sågverk med doppning Frivilligt blev föreläggande + bidrag Lidhult (1944-1977)  PCP-utredning, riskbedömn + åtgärdsförslag frivilligt  90 % skälighet för åtgärd  100 % skälighet för undersökning dricksvattnet  MD, Växjö Tingsrätt  Södra skogsägarna missade att överklaga  Första kontakt NV i samband med föreläggandet, ansökan om 10 % bidrag efter domen Hjortsberga (1940-1981), 90 %, dom i juni, överklagas troligtvis

10 Växjö förkromning AB & Alvesta galvaniseringsverkstad AB Frivilliga överenskommelser + bidrag 1.Ansvarsutredning 2.Saneringsförsäkringen 3.Fastighetsvärdering 4.Beräkning av galvaniseringens del 5.Möte inför avtal och bidragsansökan

11 Fortsatt upplägg?  Är september bra tidpunkt för nästa seminarium?  Ny workshop nästa år?


Ladda ner ppt "Delfinansiering Utredning Efterbehandlingsåtgärder Uppföljning & utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser