Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BAKGRUND 10 år av utvecklingsarbete i samverkan – Hudiksvalls Kommun och Landstinget Gävleborg  Gemensamma utgångspunkter  BNS norra Hälsingland, sammanverkansforum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BAKGRUND 10 år av utvecklingsarbete i samverkan – Hudiksvalls Kommun och Landstinget Gävleborg  Gemensamma utgångspunkter  BNS norra Hälsingland, sammanverkansforum."— Presentationens avskrift:

1

2 BAKGRUND 10 år av utvecklingsarbete i samverkan – Hudiksvalls Kommun och Landstinget Gävleborg  Gemensamma utgångspunkter  BNS norra Hälsingland, sammanverkansforum och föräldrastöd  Modellområde psykisk hälsa – Barn och unga  Bättre samverkan kring enskilda barn, Rätt insatser på rätt nivå och Tidigare anmälan till socialtjänsten  Psynk – Ledning och styrning  Team kring barnen utifrån behov, eliminera glapp och dubbelarbete, stärka barns och föräldrars delaktighet.

3 NULÄGE Psynk ledning-styrning, januari 2014  Genomförda mätningar genom SKL:  SQPM - hur systemet av aktörer kring barn och ungas psykiska hälsa fungerar.  CHASE – barns uppfattning av behandlingen.  Överenskommelse om samordning, rutin SIP:  Utvärdering vid besök APT.  Reviderad version klar dec 2013, Nordansting också med.  Tidigare anmälan till socialtjänsten  Seminarier och mätning.

4 Varför skarpt läge? VI SKA MÄTA HUR VI LYCKAS UPPFYLLA MÅLEN  150 barn får en SIP 2014.  85% av dessa är delaktiga i processen inför/under SIP-mötet.  100% av de tillfrågade barnen känner sig ganska mycket eller helt delaktiga i utformandet av sin SIP.  100% av de tillfrågade föräldrarna känner sig ganska mycket eller helt delaktiga i utformandet av sitt barns SIP.  All tillfrågad personal är väl förtrogna med rutinen och sitt ansvar utifrån den.

5 Vilka ska veta ALLA SOM ARBETAR MED BARN OCH UNGDOMAR. Landstinget Gävleborg Hudiksvalls kommun Nordanstigs kommun

6 VAD SKA DU VETA  God kunskap om överenskommelsens innehåll och ditt ansvar utifrån den.  Håll samordningsmöten på fredagar kl 10:00-15:00.  Välj samordnare aktivt!  Skriv avvikelse om något inte fungerar enligt överenskommelsen.  Uppföljning av samordningsrutin på tre sätt:  Webbenkät fylls i av samordnare efter varje SIP.  Information till föräldrar kring mätning och enkät (gubbar) delas ut till de barn och föräldrar som varit med i SIP-mötet. Skicka till Jenny Alvolin, Hudiksvalls kn.  Fördjupad intervju av barn och föräldrar. Fråga om samtycke till det.

7 Var hittar du all information REGION GÄVLEBORG http://regiongavleborg.se/psynk

8 KOMMUNIKATION VADNÄRANSVARIGKLART - CHECK Information till all ”barn-personal”, APTFörsta APT jan.Alla chefer Information till föräldrar och barn om mätning Psynk: enkät och intervju Kontinuerligt vid SIP/ uppföljning Samordnaren vid SIP Kunskap om överenskommelsen, ansvar och innehåll. Januari 2014Chef och medarbetare Introduktion för nyanställdakontinuerligtChefer och medarbetare Uppföljning ChefssamverkanVarje månadJenny, Åsa Uppföljning APTVarje månadAlla chefer Uppföljning verksamheternas ledn.grperKontinuerligtAlla chefer Uppföljning ledningsgrupp psynkVarje månadJenny, Åsa DjupintervjuerKontinuerligtJenny, Åsa Informationsblad till verksamheternaVarannan månadJenny, Åsa

9 Uppföljning varje månad MånadAntal SIP Barn - Delaktig Barn - Nöjdhet Föräldrar - Nöjdhet Samordnara nsvar Vilka enheter har varit med Har kriterierna för SIP Uppnåtts Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Avvikelser Goda Exempel Aktivitetsplan - Chefssamverkan Åtgärd Ansvariga verksamheter AnsvarigPåbörjatKlart

10 Uppföljning vid behov  SQPM – Slutsatser och ev. aktiviteter  CHASE  Redovisning av djupintervjuer – Barn och föräldrar  Redovisning av APT Besök  Anmälningar till socialtjänsten

11 Var och en ger vi stöd och insatser! …men tillsammans gör vi en större SKILLNAD i Barnens vardag!


Ladda ner ppt "BAKGRUND 10 år av utvecklingsarbete i samverkan – Hudiksvalls Kommun och Landstinget Gävleborg  Gemensamma utgångspunkter  BNS norra Hälsingland, sammanverkansforum."

Liknande presentationer


Google-annonser