Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 1 Ekonomi i offentlig verksamhet Nyckeltal för landsting och kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 1 Ekonomi i offentlig verksamhet Nyckeltal för landsting och kommuner."— Presentationens avskrift:

1 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 1 Ekonomi i offentlig verksamhet Nyckeltal för landsting och kommuner

2 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 2 Nyckeltal Räntabilitet (R) = AVKASTNING R på Totalt Kapital Rörelseresultat + Finansiella intäkter x 100 Genomsnittlig Balansomslutning

3 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 3 Avkastning (R syss ) på sysselsatt Kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100 Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer)./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver)

4 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 4 Avkastning (R op ) på operativt kapital (d v s oberoende av hur finansieringen sker och finansiella kostnader och intäkter) Rörelseresultat x 100 Genomsnittligt operativt *) kapital *) Operativt kapital = Balansomslutning./. Likvida medel./. Räntebärande tillgångar (värdepapper mm)./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer)

5 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 5 Avkastning (R E ) på Eget Kapital Rörelseresultat efter finansiellt netto x (1- skattesats) x 100 Genomsnittligt justerat *) eget kapital *) Eget kapital + obeskattade reserver

6 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 6 SOLIDITET Måttet på långsiktig betalningsförmåga Justerat EGET KAPITAL *) Totalt Kapital *) Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver

7 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 7 Likviditet Måttet på kortsiktig betalningsförmåga Kassalikviditet =Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga skulder Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2 Kortfristiga skulder


Ladda ner ppt "Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39) 1 Ekonomi i offentlig verksamhet Nyckeltal för landsting och kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser