Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi i offentlig verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi i offentlig verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi i offentlig verksamhet
Nyckeltal för landsting och kommuner Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

2 Nyckeltal Räntabilitet (R) = AVKASTNING R på Totalt Kapital
Rörelseresultat + Finansiella intäkter x 100 Genomsnittlig Balansomslutning Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

3 Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)
Avkastning (Rsyss) på sysselsatt Kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter x 100 Genomsnittligt Sysselsatt Kapital Sysselsatt kapital = Balansomslutning ./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer) ./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver) Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

4 Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)
Avkastning (Rop) på operativt kapital (d v s oberoende av hur finansieringen sker och finansiella kostnader och intäkter) Rörelseresultat x 100 Genomsnittligt operativt *) kapital *) Operativt kapital = Balansomslutning ./. Likvida medel ./. Räntebärande tillgångar (värdepapper mm) ./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer) Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

5 Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)
Avkastning (RE) på Eget Kapital Rörelseresultat efter finansiellt netto x (1-skattesats) x 100 Genomsnittligt justerat *) eget kapital *) Eget kapital + obeskattade reserver Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

6 SOLIDITET Måttet på långsiktig betalningsförmåga
Justerat EGET KAPITAL *) Totalt Kapital *) Eget kapital + (1 – skattesats) x obeskattade reserver Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)

7 Likviditet Måttet på kortsiktig betalningsförmåga
Kassalikviditet =Omsättningstillgångar 1 Kortfristiga skulder Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2 Per Staffan Boström (IEI) Ekonomi och styrning i offentlig verksamhet (722g39)


Ladda ner ppt "Ekonomi i offentlig verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser