Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå 4 juni 2012 Arbetsförmedlingen och Arbetsintegrerande sociala företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå 4 juni 2012 Arbetsförmedlingen och Arbetsintegrerande sociala företag."— Presentationens avskrift:

1 Luleå 4 juni 2012 Arbetsförmedlingen och Arbetsintegrerande sociala företag

2 Regeringens definition av arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv skapar delaktighet för medarbetarna - empowerment återinvesterar sina vinster är fristående från offentlig verksamhet

3 Ideella organisationer Socialt företagande Samhällsföretagande Arbetsintegrer- ande socialt företag- ande Några begrepp Social ekonomi

4 Nationella aktiviteter och uppdrag Nationell samverkansgrupp Handlingsprogram Öka kunskapen om sociala företagens potential vid rehabilitering och sysselsättning –www.sofisam.sewww.sofisam.se Handlingsplan för sociala företag april 2010 Resaprojektet

5 Resa Projektet Regeringsuppdrag sedan 2009 till arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Målgrupp; personer med psykiska funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga Öka möjligheterna till rehabilitering och arbete Bidra till fler sociala företag Projekttid år 2009 – 2014 39 sociala företag – 494 platser fram tom 2011 Ny upphandling LOV – fler orter & platser

6 Lagen om Valfrihetssystem, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser, Resaprojektet www.arbetsformedlingen.sewww.arbetsformedlingen.se 1.4.1. Tjänstens innehåll Deltagaren startar i en befintlig verksamhet, gärna i arbetsintegrerande sociala företag där arbetsuppgifterna anpassas för deltagarens förutsättningar och där deltagaren successivt tar en mer aktiv del i verksamheten.

7 Arbetsförmedlingens kontaktpersoner för socialt företagande Startade 2009 Idag ca 100 personer i samtliga arbetsmarknadsområden Träffas tillsammans med försäkringskassans samverkansansvariga två gånger per år, på åtta orter i landet

8 Aktuella program inom Arbetsförmedlingen för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga Anställning med lönebidrag Utvecklingsanställning, Trygghetsanställning Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Stöd till personligt biträde Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS Etc.

9 Andra insatser där sociala företag kan vara aktuella Anordnare inom Jobb-och utvecklingsgarantin – sysselsättningsfasen Som kompletterande aktör av vissa rehabiliteringstjänster som upphandlas av Arbetsförmedlingen Projekt inom Europeiska Socialfonden, ESF

10 ESF projekt, några exempel SPRING projektet Explosion Sigridprojektet Medfinansiering från Arbetsförmedlingen i ovanstående projekt; Pilotutbildning Socialt företagande hösten 2012 Aktivitetsstöd för deltagarna

11 Europeiska socialfondens Temagrupp för Entreprenörskap och företagande ”Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa” 1) Egenföretagande för långtidsarbetslösa 2) Öka legitimiteten för arbetsintegrerande sociala företag 3) Öka möjligheten till finansiering 4) Skapa fler jobb genom upphandling 5) Anordna relevant kompetensutveckling 6) Etablera stödjandestrukturer 7) Samordna utvärdering, uppföljning och validering 8) Använd riktlinjer och styrdokument 9) Öppna för ökad matchning

12 FunkA utredningen, exempel på förslag som berör arbetsintegrerande sociala företag Fem lönestöd blir två, ett för utveckling och ett för trygghet. Bidragstaket för lönestöden höjs från dagens 16 700 till 19 800 kronor per månad och indexeras med den allmänna prisutvecklingen. Arbetsintegrerande sociala företag, Samhall AB samt andra företag som har det primära syftet med verksamheten att erbjuda arbete för personer med omfattande nedsättning av arbetsförmågan, får ett förstärkt anordnarbidrag utöver den individbaserade lönesubventionen.

13 FunkaA förslag, forts. En oberoende myndighet får i uppgift att utöva tillsyn för att undvika brister i de underlag som ligger till grund för beslut om lönestöd. Samhall AB får ersättning enligt samma regler som gäller för andra arbetsgivare.

14 www.sofisam.se Information om


Ladda ner ppt "Luleå 4 juni 2012 Arbetsförmedlingen och Arbetsintegrerande sociala företag."

Liknande presentationer


Google-annonser