Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan Regional utbildningsstrategi Utvecklingsledargruppen 2014-04-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan Regional utbildningsstrategi Utvecklingsledargruppen 2014-04-24."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan Regional utbildningsstrategi Utvecklingsledargruppen 2014-04-24

2 Undervisning Förutsättningar Era resultat Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Hur ska vi åtgärda våra brister? Handlingsplan Genomför era åtgärder Utvärdera resultaten

3 Kvalitetsarbetets olika nivåer Uppföljning till politiken av nationella och kommunala mål Sammanställning och analys på kommunnivå som underlag för resursfördelning och eventuella satsningar Skapa hållbara strukturer och modeller för systematiskt kvalitetsarbete som blir tillgängliga för alla aktörer i samverkansaktörer Dokumentation av alla verksamhetsformers kvalitet ska genomföras Skapa rutiner för effektiva dokumentationsformer Huvudmannanivå – förvaltning och politiken Uppföljning av elevernas kunskapsresultat i alla årskurser och ämnen Följa upp övriga områden i läroplanen Analysera varför det blir som det blir när vi gör som vi gör Analysera de stödåtgärder som sätts in till eleverna Handlingsplan med förslag till åtgärder för att åtgärda bristerna Skolnivå - rektorsnivå Utvärdera om eleverna når målen för arbetsområden Analysera hur eleverna svarar mot den undervisning som bedrivs Hur möter jag elever med behov av särskilt stöd, vilka resultat når jag? Utvärdera undervisningens kvalitet tillsammans med kollegor i arbetslaget Klassnivå - pedagognivå

4 Årsplan för aktiviteter År 0 År 1År 2År 3År 4 Huvudman Rektor/förskolechefer Lärare/förskollärare

5 Huvudmannanivå Uppföljning till politiken av nationella, kommunala och regionala mål Sammanställning och analys på kommunnivå/regionnivå som underlag för eventuella satsningar på regionnivå Skapa hållbara strukturer och modeller för systematiskt kvalitetsarbete som blir tillgängliga för alla samverkansaktörer Dokumentation av alla verksamhetsformers kvalitet ska genomföras Skapa rutiner för effektiva dokumentationsformer Varje utvecklingsinsats ska analyseras och särskilt uppmärksammas utifrån barn med invandrarbakgrund och föräldrar med låg utbildningsbakgrund ( SALSA )

6 Huvudmannanivå Vid samverkansområden och utvecklingsinsatser ska strävan vara att vi upprättar skriftliga överenskommelser mellan samverkansaktörerna T ex Rekryteringsutbildning för nya skolledare

7 Januari Juli April Oktober Likabehandling Demokratiska uppdraget Elevenkäter Kvalitet på systematiskt kvalitetsarbete Planering av resursfördelning Kunskapsresultat och analys av dessa Identifiera och planera olika utvecklingsinsatser i verksamhetsplanen Årshjul på regionnivå Indikatorer i verksamhetsplanen som ska följas upp

8 Planerade aktiviteter SIQ-konferens i Sundsvall 20-21/1 2015 21-22/9 Konferens rektor + förstelärare Sundsvall 15/8 konferens med Stavros Louca i Ånge

9 Bruttolista på aktiviteter Konferens om bedömning och betyg för förstelärare Hur kan man jobba med hälsosamtal i arbetet med måluppfyllelse Rektor-rektor konferens med huvudsakligen kollegialt lärande Bedömning i grundsärskolan/träningsskolan Lärare i grundsärskolan Gäller också gymnasiesärskolan Rekryteringsutbildning för blivande skolledare Utvecklingsledarnätverk Tänk på att bjuda in kommunerna i samverkansområdet

10 Andra aktiviteter och verktyg Dela med oss av verktyg, stödmaterial, riktlinjer och handlingsplaner t ex karriärstjänster, kvalitetsindikatorer förskolan Start av en regional webbplattform


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan Regional utbildningsstrategi Utvecklingsledargruppen 2014-04-24."

Liknande presentationer


Google-annonser