Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FArmacevtiska Specialiteter I Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FArmacevtiska Specialiteter I Sverige"— Presentationens avskrift:

1 FArmacevtiska Specialiteter I Sverige
FASS FArmacevtiska Specialiteter I Sverige

2 Fass Utges av LINFO (Läkemedelsindustrin) Funnits sedan 1966
1973 Fass vet 2010 Patientfass slutas att utges dokument Uppdateras dagligen (NPR, priser, registreringar mm) Punktskrift, storstil SPC, bipacksedlar, iTAKA, ordlista, läkarbok, förmån, skyddsinformation mm

3 Allmänna avsnitt som ingår i Fass:
Alkohol och läkemedel Antibiotikaresistens Biverkningar av läkemedel Idrott och läkemedel Interaktioner Läkemedel i samband med graviditet och amning Trafik och läkemedel Utsättning av läkemedel Vaccinationer och reseprofylax Överdosering - allmänna behandlingsprinciper

4 Register: Läkemedel ATC-kod Substans Listor: Färgämnen Konserveringsmedel Antidotlista Dopinglista

5 ATC-koden De 14 anatomiska huvudgrupperna är:
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning B Blod och blodbildande organ C Hjärta och kretslopp D Hud G Urin- och könsorgan samt könshormoner H Hormoner, exkl könshormoner J Infektionssjukdomar L Tumörer och rubbningar i immunsystemet M Rörelseapparaten N Nervsystemet P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel R Andningsorganen S Ögon och öron V Varia

6 A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning (nivå 1, anatomisk huvudgrupp)
A10 Diabetesmedel (nivå 2, farmakologisk/terapeutisk huvudgrupp) A10B Perorala diabetesmedel (nivå 3, farmakologisk/terapeutisk undergrupp) A10B A Biguanidderivat (nivå 4, kemiskfarmakologisk/terapeutisk undergrupp) A10B A02 Metformin (nivå 5, undergrupp för kemisk substans)

7 Läkemedelsbeskrivningar
Klinisk del innehåller: · Indikationer · Dosering · Kontraindikationer · Varningar och försiktighet · Interaktioner · Graviditet · Amning · Trafikvarning · Biverkningar · Överdosering · Prekliniska uppgifter Farmakologisk del innehåller information om: · Farmakodynamik · Farmakokinetik Farmacevtisk del innehåller: · Innehåll · Läkemedelsform, styrka och utseende · Beredning (Blandbarhet, Hantering) · Egenskaper hos läkemedelsformen · Hantering, hållbarhet och förvaring · Förpackningsinformatio

8 RUBRIKER I FASS-TEXTEN
Indikationer Kontraindikationer Dosering Varningar och försiktighet Interaktioner Graviditet Amning Trafik Biverkningar Överdosering Farmakodynamik Farmakokinetik Prekliniska uppgifter Innehåll Blandbarhet Hantering, hållbarhet och förvaring Egenskaper hos läkemedelsformen Förpackningsinformation RUBRIKER I FASS-TEXTEN

9 BIVERKNINGAR Biverkningarna presenteras antingen i samma rutnätstabell som används i produktresumén eller i den i tabellform som grupperar biverkningarna inom följande frekvensintervall enligt inarbetad Fass-standard: - mycket vanliga (mer än 1/10) - vanliga (1/10 - 1/100) - mindre vanliga (1/ /1000) sällsynta (1/ /10000) mycket sällsynta (mindre än 1/10000)

10 PARALELLIMPORT I produkthuvudet anges exportland samt eventuella skillnader mellan originalprodukten och det parallellimporterade läkemedlet. Efter läkemedelsnamnet anges dessutom ”(parallellimporterat läkemedel)”

11 Allmänna avsnitt Läkemedel i samband med graviditet och amning
Läkemedel före och under graviditet (GRUPPERING) A, B:1, B:2, B:3, C eller D. Vacciner och immunoglobuliner i samband med graviditet Gruppering av läkemedel för bruk under amning. I, II, III, IVa, IVb

12 Interaktion mellan läkemedel
OLIKA TYPER AV INTERAKTIONER OCH DESS BETYDELSE

13 Överdosering - allmänna principer för behandling av akuta läkemedelsförgiftningar
Avsnittet behandlar allmänna principer för diagnostik och behandling av akut läkemedelsförgiftning: Diagnostik Behandling Behandling på platsen Åtgärder under transport Behandling på sjukhus Systematisk översikt Antidotlista

14 Utsättning av läkemedel
Vaccinationer och reseprofylax Alkohol och läkemedel Idrott och läkemedel (DOPINGMEDEL) Trafik och läkemedel Klassificering av antibiotikaresistens Biverkningsrapportering

15 Läkemedels- och patientförsäkringen
Licensförskrivning Smittskyddslagen Färgämnen och konserveringsmedel Teckenförklaringar Normogram (dosering per m2)


Ladda ner ppt "FArmacevtiska Specialiteter I Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser