Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Kärt barn har många namn”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Kärt barn har många namn”"— Presentationens avskrift:

1 ”Kärt barn har många namn”
© Apoteket Farmaci AB

2 ”Kärt barn har många namn”
cetirizin © Apoteket Farmaci AB

3 Samma läkemedel – olika preparat
Substansnamn Preparatnamn, exempel: Furosemid Lasix, Impugan, Furix, Furosemid Nordic, Furosemid Recip Citalopram Cipramil, Citalopram Merck NM, Citalopram STADA, Citalopram Teva, Citalopram Sandoz Simvastatin Zocord, Simvastatin Hexal, Simvastatin Actavis, Simvastatin ACO, Simvastatin IVAX, Simvastatin Krka © Apoteket Farmaci AB

4 Parallell distribution?
Vad betyder det? Parallellimport? Generika? Duplikat? ? Biosimilars? Parallell distribution? © Apoteket Farmaci AB

5 Vad är generika? Generika
Läkemedel som har samma aktiva substans som annat läkemedel och där läkemedlet kan anses likvärdigt som ett tidigare godkänt läkemedel (originalläkemedel)  © Apoteket Farmaci AB

6 Patent på läkemedel Ett läkemedelspatent ger ensamrätt på en substans
Patentet ger skydd i 20 år Patent tas oftast många år innan läkemedlet släpps på marknaden © Apoteket Farmaci AB

7 Lipitor (Parallell Pharma)
Parallellimport Lipitor (Pfizer) ? Lipitor (Orifarm) Lipitor (Paranova) Lipitor (Parallell Pharma) Lipitor (Medartuum) © Apoteket Farmaci AB

8 Vad är parallellimport?
Företag A Pris 1 Pris 2 Pris 3 Företag B Pris 1 > Pris 3 > Pris 2 © Apoteket Farmaci AB

9 Sammanfattning nomenklatur
Generiskt namn = substansnamn Anger det verksamma ämnet Metoprolol Preparatnamn Det namn som läkemedlet är registrerat under Seloken Zoc (AstraZeneca, originalpreparatet) Seloken Zoc (Medartuum, parallellimporterat) Metoprolol Sandoz (generika) © Apoteket Farmaci AB

10 Utbyte av läkemedel – vad innebär det?
När ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen är förskrivet och det finns ett eller flera likvärdiga alternativ ska apoteket byta till det billigaste alternativet som finns tillgängligt på det lokala apoteket. © Apoteket Farmaci AB

11 Vad är utbytbart? Läkemedelsverket bestämmer vilka läkemedel som är utbytbara Samma läkemedelssubstans Samma styrka Samma beredningsform Bioekvivalenta/terapeutiskt ekvivalenta För utbytbarhet ska det ingå i läkemedelsförmånen © Apoteket Farmaci AB

12 Vad är utbytbart? Kan medföra hinder mot utbytbarhet:
Bioekvivalens har inte visats för relevanta parametrar Olika födoämnesinteraktion Snävt terapeutiskt intervall Väsentlig produktinformation saknas p.g.a. skillnader i indikationer Viktiga skillnader i hanterbarhet Viktiga skillnader i produkters egenskaper Skillnader i uppbyggnad och upplösning för depotberedningar Olika smak Särskilda avvägningar beträffande depotberedningar och topikala läkemedel Källa: Läkemedelsverket © Apoteket Farmaci AB

13 Vad är utbytbart? I regel inte hinder mot utbytbarhet:
Skillnader i godkänd indikationstext Olika beredningsformer, i vissa fall, t.ex tabletter/kapslar Avsaknad av vissa förpackningsstorlekar Parfymerat eller oparfymerat Färgämnen Skillnad i förpackningens layout Blisterförpackning/burk Miljövänlig förpackning Källa: Läkemedelsverket © Apoteket Farmaci AB

14 Utbyte på recept Information om utbyte på läkemedelsförpackningen
© Apoteket Farmaci AB

15 Utbytbarhetslista (www.lakemedelsverket.se)
1 2 3 4 © Apoteket Farmaci AB

16 Utbytbarhetslista (www.lakemedelsverket.se)
© Apoteket Farmaci AB

17 Utbytbarhet – besparingar
År 2007 utfördes 15 miljoner substitutioner 1 miljard kronor sparades till följd av substitution under 2007 – knappt 70 kronor per substitution Besparingen per månad är ungefär 88 miljoner kronor Vid ca 4 miljoner expeditioner skedde inget utbyte. Av dessa var 64% på patientens initiativ, 27% på förskrivarens och resten på farmaceutens Prisnivån för läkemedel utan patent har minskat med mer än 50% sedan utbytesreformen infördes oktober 2002 Källa: Xplain, Apoteket AB, LFN © Apoteket Farmaci AB

18 Generikabyten Läkemedel på recept Förskrivs på receptblankett
Får inte upphandlas Apoteket skyldiga att byta till billigaste för subvention enligt lag om läkemedelsförmåner (2002:160) Läkemedelsverket bestämmer vad som är utbytbart och publicerar i en lista på hemsidan Läkemedel på rekvisition Läkemedel rekvireras Upphandling av läkemedel är reglerad enligt lag och handläggs av sjukvårdshuvudman Sjukvårdshuvudmannen samarbetar med Läkemedelsrådet och läkemedelskommitténs terapigrupper Utbyteslista © Apoteket Farmaci AB

19 Generikabyten i slutenvård
Faktorer som påverkar vilket preparat som levereras: Pris Endosförpackning Landstingets upphandling © Apoteket Farmaci AB

20 ApoDos Alla läkemedel kan inte dosdispenseras…
Sortimentet är begränsat! Styrs av hållbarhet, förpackningens form och läkemedelsformulering © Apoteket Farmaci AB 20

21 ApoDos Sortimentet ses över regelbundet Läkemedel byts inte lika ofta
Läkemedel som expedieras i sin originalförpackning – byts på Apoteket på samma sätt som andra läkemedel på recept © Apoteket Farmaci AB 21

22 Samma läkemedel – olika preparat
Vilka innehåller samma sak? Remeron Impugan Durogesic Metoprolol Sandoz Furix Mirtazapin Krka Fosamax Amlodipin Sandoz Seloken Zoc Fentanyl ratiopharm Norvasc Alendronat Hexal © Apoteket Farmaci AB

23 Ibland blir det krångligt…
Exempel Cefadroxil Cefuroxim Cefotaxim Ceftazidim Ökad förväxlingsrisk? © Apoteket Farmaci AB

24 Hur tar jag reda på vilka läkemedel som är utbytbara?
Informationskällor: Lokal utbyteslista Läkemedels- verkets utbyteslista Gäller bara på den arbetsplats där den är fastställd Omfattar inte alla läkemedel (t ex ej sjukhuspreparat) Fass Det förekommer att läkemedel inte är utbytbara trots att de har samma 7-ställiga ATC-kod © Apoteket Farmaci AB


Ladda ner ppt "”Kärt barn har många namn”"

Liknande presentationer


Google-annonser