Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Data från svensk sjukvård i underlag och beslut från TLV Love Linnér & Björn Södergård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Data från svensk sjukvård i underlag och beslut från TLV Love Linnér & Björn Södergård."— Presentationens avskrift:

1 ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Data från svensk sjukvård i underlag och beslut från TLV Love Linnér & Björn Södergård

2 ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet som: •beslutar om pris på och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar •beslutar om subvention av tandvård •beslutar handelsmarginalen för apoteksmarknaden •ansvarar för regelverket om generiskt utbyte på apotek •svarar för kvalitet, service och tillgänglighet på ett rättssäkert och effektivt sätt Det här gör viVisionHistorikSå fattar vi beslutTLV:s förändringsarbeteOrganisation

3 ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Generaldirektören beslutar om: •prisändringar på de läkemedel som subventioneras •regler för generiskt utbyte och apotekens ersättning för att sälja subventionerade läkemedel •bidrag till glesbygdsapotek •subvention för generika, parallellimport samt nya förpackningar och styrkor •verksamhetsplanering, organisation och internbudget m.m. Det här gör viVisionHistorikSå fattar vi beslutTLV:s förändringsarbeteOrganisation

4 ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Nämnden för läkemedelsförmåner •En ordförande och sex ledamöter. •Beslutar om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar. Det här gör viVisionHistorikSå fattar vi beslutTLV:s förändringsarbeteOrganisation

5 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Förbrukningsartiklar är till exempel: •Stomiartiklar •Diabeteshjälpmedel •Inhalationshjälpmedel för bland annat astmatiker •Injektionshjälpmedel

6 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Företag ansöker om subvention Företaget skickar in en ansökan om pris eller subvention till oss. Därefter bestämmer vår nämnd för läkemedelsförmåner om läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet.

7 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Ansökan om subvention Beslut 180 dagar Generell subvention Begränsad subvention Ingen subvention Databas Tre grundläggande principer •Människovärdesprincipen •Behovs- och solidaritetsprincipen •Kostnadseffektivitetsprincipen En översyn pågår för att tydliggöra hur principerna ska vägas mot varandra: Översynen ska vara klar 2014 1 2 3 Vårt läkemedelsuppdragBeslutHälsoekonomiOmprövningFörbrukningsartiklarPågående projekt

8 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Ökad tillgänglighet av läkemedel m.m. •I proposition 2013/14:93 betonas vikten av att fattade beslut följs upp avseende effekter och användning •”Utredningen föreslår att möjligheterna att följa upp användningen av läkemedel i klinisk vardag behöver utvecklas framöver. Ett flertal remissinstanser påtalar behovet av att utveckla den värdebaserade pris- sättningen ur ett uppföljningsperspektiv.

9 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV TLV omprövar läkemedel Vi går regelbundet igenom och omprövar subventionen för läkemedel för att se om de ska kvarstå inom högkostnadsskyddet. Vårt läkemedelsuppdragBeslutHälsoekonomiOmprövningFörbrukningsartiklarPågående projekt

10 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel •Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel. •Avsikten är att ge ett bättre underlag för beslut och prisdiskussioner i landstingen samt stödja en likvärdig, kunskapsstyrd läkemedelsanvändning i hela landet. •Det är landstingen som styr vilka läkemedel vi ska granska. •Vi fattar inga beslut utan tar fram ett kunskapsunderlag om läkemedlet. •Omsättningen av klinikläkemedel är omkring 7 miljarder. Vårt läkemedelsuppdragBeslutHälsoekonomiOmprövningFörbrukningsartiklarPågående projekt

11 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter •Vi har fått i uppdrag av regeringen att i form av en försöksverksamhet göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. •Syftet är att stödja landstingen och ge dem bättre underlag vid beslut om att införa nya metoder och vid upphandling. Det är också att främja en mer jämlik vård i hela landet samt att stimulera innovation. •Medicinteknikmarknaden omsätter uppemot 25 miljarder kronor per år. •Vi fattar inga beslut utan tar fram ett kunskapsunderlag. Vårt läkemedelsuppdragBeslutHälsoekonomiOmprövningFörbrukningsartiklarPågående projekt

12 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Ansökan företag Subventionerad produkt Avslag

13 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Ansökan företag Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning

14 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Ansökan företag Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Prioritering: TLV

15 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV

16 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV

17 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV Uppföljning

18 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV Uppföljning Etisk plattform •Människovärdesprincipen •Behovs- och solidaritetsprincipen •Kostnadseffektivitetsprincipen

19 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV atazanavir (infcare) eviplera (infcare) dabigatran (auricula) Uppföljning

20 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV exenatid (NDR) ranibizumab (makula) [pirfenidone] (IPF) [rotigotin] (Parkinson) Uppföljning

21 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV [Faktor VIII] (Hemofili) TNF-hämmare (RA) Uppföljning

22 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV azacitidin (Düsseldorf MDS) bevacizumab (ovarialcancer) Uppföljning

23 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Godkänt läkemedel Medicinteknisk produkt Utvärdering av hälsoekonomiskt underlag TLV Subventionsansökan Klinikläkemedels- projektet Medicinteknik- projektet Ansökan företag Prioritering: NLT Underlag: företag Prioritering & Underlag: Flera organisationer Subventionerad produkt Bifall Avslag Villkor uppföljning Omprövning subvention Kunskapsunderlag landsting Prioritering: TLV implanterbar defibrillator (ICD- och pacemaker, Rikssvikt) Uppföljning

24 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Erfarenheter •Efterfrågade data: –Processvariabler: patientkaraktäristika, tidigare behandling –Effektvariabler: Liknande de i RCT (för jmf), livskvalitet •Svårigheter: –Observationsstudie kontra RCT (evidens effektdata) –Kort tid mellan subventionsansökan och beslut i relation till uppstartstid för register

25 + ApotekOm TLVTandvård Läkemedel About TLV Viktiga frågor •Samverkan, tidigt agerande (TLV, LV, landsting) •Möjlighet till tidig finansiering (företag / landsting) •Tydlig skiljelinje studier/marknadsföring i utformning av registerfrågor (företag / register)


Ladda ner ppt "ApotekOm TLVTandvårdLäkemedel + About TLV Data från svensk sjukvård i underlag och beslut från TLV Love Linnér & Björn Södergård."

Liknande presentationer


Google-annonser