Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C"— Presentationens avskrift:

1 RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C
”Den inbillade sjuke” – Hepatit C och dess följdsjukdomar

2 Förord Ett stort problem för oss med hepatit C är svårigheten att bli trodda av läkarkåren. Ändå lider vi som har hepatit C av många olika besvär. Vi som har hepatit C är trötta på att springa runt bland olika läkare. Vi är också trötta på att ha en massa symptom som sjukvården negligerar.

3 Vad händer när vi inte blir bekräftade av läkaren?
Vi fortsätter att söka läkarvård. Vi tänker bara på vår sjukdom. Vi känner oss sjukare och sjukare. Vi blir misstänksamma. Vi känner oss otrygga och rädda. Vår livskvalitet försämras. Ändå ger vi inte upp, för symptom är ett tecken på följdsjukdom.

4 Symptomlista En ovetenskaplig undersökning gjord av en medlem i en amerikansk hepatitförening på 50 HCV patienter: Trötthet, svaghet 72% Led- och muskelsmärtor 52% Minnesförlust, förvirring 50% Hudproblem 44% Depression, oro, irritation 44% Dålig matsmältning, illamående, kräkningar, väderspänning 34% Sömnsvårigheter 32% Smärta eller obehag i magen 32% Frossa, svettbrytningar 26% Ögon eller synproblem 24% Känslig för kyla och värme 22% Inga symptom 20% Yrsel, yr i huvudet 18% Influensaliknande symptom 18% Huvudvärk 18% Problem med urinblåsan, odör, färgad urin 16% Feber 16% Svårläkta sår och långsamt tillfrisknande 14% Sjukdomskänsla, förkyld 14% Viktökning 10% Mensproblem 10% Dålig aptit, viktminskning 8% Svullen mage, ben eller fötter 8% Munsår 8% Lätt för att blöda 4%

5 Budskap i USA och England
Om du har en eller flera symptom, – Tala med din hälsorådgivare.

6 Budskap från SMI i Sverige
”HCV ger i många fall inga symptom alls, men många besväras av trötthet och dålig matsmältning.”

7 Vetenskaplig sammanfattning av följdsjukdomar
RHC har genomfört en omfattande undersökning av följdsjukdomar till hepatit C, genom bl.a. Internet och databaser. Det samlade materialet fick vi hjälp med att sammanställa av läkarsekreterare Anne Manninen från Amanni Zone & Agent, en medicinsk skrivbyrå. Följdsjukdomarna presenteras enligt FASS grundläggande uppställning.

8 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
Det finns ett relativt stort samband mellan hepatit C och diabetes, speciellt avseende genotyp 2a.

9 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
Hepatit C har ett direkt samband med insulinresistens.

10 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
Kronisk hepatit C är vanligt hos dialyspatienter och njurtransplanterade, och kan vara en orsak till primär njursjukdom och kärlinflammation (= vaskulit).

11 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
Hepatit C virus förekommer ofta i magen och har ett samband med helicobacter pyloribakterien.

12 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
Hepatit C virusinfektion förekommer hos patienter med Sjögrens syndrom.

13 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hjärta och kretslopp
Hepatit C har ett starkt samband med tidig åderförkalkning.

14 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hud
Det finns ett direkt samband mellan hepatit C och klåda. Hudsjukdomar associerade med kronisk hepatit C är t.ex. porfyria cutanea tarda, lichen planus och vitiligo.

15 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hormoner, exkl. könshormoner
Sköldkörtelrubbningar är vanligt hos hepatit C patienter med kärlinflammation (essentiell mixed kryoglobulinemi).

16 Hepatit C och dess följdsjukdomar Infektionssjukdomar
Ett nära samband finns mellan hepatit C och autoimmuna och hematologiska processer. 1,8% av Amerikas befolkning lider av hepatit C. Ca 38% av dessa patienter kommer att ha symptom från minst en extrahepatisk manifestation under sjukdomstiden. Ledsmärta, kärlinflammation i huden, reumafaktor, kryoglobulinemi samt auto-antikroppar är betydligt vanligare hos hepatit C patienter än hos friska.

17 Hepatit C och dess följdsjukdomar Tumörer och rubbningar i immunsystemet
Förhöjd cancerrisk hos patienter med hepatit C. Hepatit C ökar risken att utveckla non-Hodgkins lymfom och Waldenströms makroglobulinemi. En ökad risk finns även för att utveckla sköldkörtelcancer hos hepatit C patienter.

18 Hepatit C och dess följdsjukdomar Rörelseapparaten
Muskelvärk och trötthet är vanligt hos hepatit C patienter. Hepatit C patienter har oftare fibromyalgi. Det innebär långvarig smärta eller värk i muskulaturen på flera ställen i kroppen kombinerad med en ökad smärtkänslighet.

19 Hepatit C och dess följdsjukdomar Nervsystemet
Perifer neuropati (nervlidande) är en nervsjukdom som kännetecknas av konstiga sinnesförnimmelser, kittlingar, krypningar, domningar, smärtor eller funktionsnedsättning; t.ex. svaghet och känslobortfall i armar, ben, händer och fötter. Förekomsten av perifer neuropati ökar betydligt med åldern hos patienter med obehandlad hepatit C infektion.

20 Hepatit C och dess följdsjukdomar Livskvalitet
Hepatit C patienter har sämre värden på WHO-QOL-skalan (livskvalitetsskala); psykologiskt område, fysiskt område, miljö, självständighetsnivå, sociala relationer, andlighet, allmän funktion. Svenska öppenvårdspatienter med kronisk hepatit C har påtagligt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet jämfört med den allmänna populationen.

21 Och i slutändan… Levercirros. Levercancer. Levertransplantation.

22 Många kliniker blir det att besöka…
Infektionskliniken. Diabetesmottagningen. Njurkliniken. Urologen. Strumamottagningen. Reumatologen. Allergologen. Mag- och tarmkliniken. Hudkliniken. Ögonkliniken. Hepatologen. Tandläkaren. Vårdcentralen.

23 Ett (o)beslut i tiden? År 2002 beslöt Sveriges Riksdag om en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdomar. Underlätta för den kroniskt sjuke att leva ett bra liv.

24 Vad hände? Bara fem till sju procent av landets totala resurser för hälso- och sjukvård används idag för sjukdomsförebyggande insatser, enligt Folkhälsoinstitutet 2007.

25 Tack för er uppmärksamhet!
Den vetenskapliga sammanställningen av följdsjukdomarna i sin helhet och med källa uppgifter samt tips om att läsa mer, kommer att publiceras på vår hemsida


Ladda ner ppt "RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C"

Liknande presentationer


Google-annonser