Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C ”Den inbillade sjuke” – Hepatit C och dess följdsjukdomar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C ”Den inbillade sjuke” – Hepatit C och dess följdsjukdomar."— Presentationens avskrift:

1 RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C ”Den inbillade sjuke” – Hepatit C och dess följdsjukdomar

2 Förord  Ett stort problem för oss med hepatit C är svårigheten att bli trodda av läkarkåren.  Ändå lider vi som har hepatit C av många olika besvär.  Vi som har hepatit C är trötta på att springa runt bland olika läkare.  Vi är också trötta på att ha en massa symptom som sjukvården negligerar.

3 Vad händer när vi inte blir bekräftade av läkaren?  Vi fortsätter att söka läkarvård.  Vi tänker bara på vår sjukdom.  Vi känner oss sjukare och sjukare.  Vi blir misstänksamma.  Vi känner oss otrygga och rädda.  Vår livskvalitet försämras.  Ändå ger vi inte upp, för symptom är ett tecken på följdsjukdom.

4 Symptomlista En ovetenskaplig undersökning gjord av en medlem i en amerikansk hepatitförening på 50 HCV patienter:  Trötthet, svaghet 72%  Led- och muskelsmärtor 52%  Minnesförlust, förvirring 50%  Hudproblem 44%  Depression, oro, irritation 44%  Dålig matsmältning, illamående, kräkningar, väderspänning 34%  Sömnsvårigheter 32%  Smärta eller obehag i magen 32%  Frossa, svettbrytningar 26%  Ögon eller synproblem 24%  Känslig för kyla och värme 22%  Inga symptom 20%  Yrsel, yr i huvudet 18%  Influensaliknande symptom 18%  Huvudvärk 18%  Problem med urinblåsan, odör, färgad urin 16%  Feber 16%  Svårläkta sår och långsamt tillfrisknande 14%  Sjukdomskänsla, förkyld 14%  Viktökning 10%  Mensproblem 10%  Dålig aptit, viktminskning 8%  Svullen mage, ben eller fötter 8%  Munsår 8%  Lätt för att blöda 4%

5 Budskap i USA och England  Om du har en eller flera symptom, – Tala med din hälsorådgivare.

6 Budskap från SMI i Sverige  ”HCV ger i många fall inga symptom alls, men många besväras av trötthet och dålig matsmältning.”

7 Vetenskaplig sammanfattning av följdsjukdomar  RHC har genomfört en omfattande undersökning av följdsjukdomar till hepatit C, genom bl.a. Internet och databaser.  Det samlade materialet fick vi hjälp med att sammanställa av läkarsekreterare Anne Manninen från Amanni Zone & Agent, en medicinsk skrivbyrå.  Följdsjukdomarna presenteras enligt FASS grundläggande uppställning.

8 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  Det finns ett relativt stort samband mellan hepatit C och diabetes, speciellt avseende genotyp 2a.

9 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  Hepatit C har ett direkt samband med insulinresistens.

10 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  Kronisk hepatit C är vanligt hos dialyspatienter och njurtransplanterade, och kan vara en orsak till primär njursjukdom och kärlinflammation (= vaskulit).

11 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  Hepatit C virus förekommer ofta i magen och har ett samband med helicobacter pyloribakterien.

12 Hepatit C och dess följdsjukdomar Matsmältningsorgan och ämnesomsättning  Hepatit C virusinfektion förekommer hos patienter med Sjögrens syndrom.

13 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hjärta och kretslopp  Hepatit C har ett starkt samband med tidig åderförkalkning.

14 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hud  Det finns ett direkt samband mellan hepatit C och klåda.  Hudsjukdomar associerade med kronisk hepatit C är t.ex. porfyria cutanea tarda, lichen planus och vitiligo.

15 Hepatit C och dess följdsjukdomar Hormoner, exkl. könshormoner  Sköldkörtelrubbningar är vanligt hos hepatit C patienter med kärlinflammation (essentiell mixed kryoglobulinemi).

16 Hepatit C och dess följdsjukdomar Infektionssjukdomar  Ett nära samband finns mellan hepatit C och autoimmuna och hematologiska processer.  1,8% av Amerikas befolkning lider av hepatit C. Ca 38% av dessa patienter kommer att ha symptom från minst en extrahepatisk manifestation under sjukdomstiden.  Ledsmärta, kärlinflammation i huden, reumafaktor, kryoglobulinemi samt auto-antikroppar är betydligt vanligare hos hepatit C patienter än hos friska.

17 Hepatit C och dess följdsjukdomar Tumörer och rubbningar i immunsystemet  Förhöjd cancerrisk hos patienter med hepatit C.  Hepatit C ökar risken att utveckla non-Hodgkins lymfom och Waldenströms makroglobulinemi.  En ökad risk finns även för att utveckla sköldkörtelcancer hos hepatit C patienter.

18 Hepatit C och dess följdsjukdomar Rörelseapparaten  Muskelvärk och trötthet är vanligt hos hepatit C patienter.  Hepatit C patienter har oftare fibromyalgi. Det innebär långvarig smärta eller värk i muskulaturen på flera ställen i kroppen kombinerad med en ökad smärtkänslighet.

19 Hepatit C och dess följdsjukdomar Nervsystemet  Perifer neuropati (nervlidande) är en nervsjukdom som kännetecknas av konstiga sinnesförnimmelser, kittlingar, krypningar, domningar, smärtor eller funktionsnedsättning; t.ex. svaghet och känslobortfall i armar, ben, händer och fötter.  Förekomsten av perifer neuropati ökar betydligt med åldern hos patienter med obehandlad hepatit C infektion.

20 Hepatit C och dess följdsjukdomar Livskvalitet  Hepatit C patienter har sämre värden på WHO-QOL-skalan (livskvalitetsskala); psykologiskt område, fysiskt område, miljö, självständighetsnivå, sociala relationer, andlighet, allmän funktion.  Svenska öppenvårdspatienter med kronisk hepatit C har påtagligt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet jämfört med den allmänna populationen.

21 Och i slutändan…  Levercirros.  Levercancer.  Levertransplantation.

22 Många kliniker blir det att besöka…  Infektionskliniken.  Diabetesmottagningen.  Njurkliniken.  Urologen.  Strumamottagningen.  Reumatologen.  Allergologen.  Mag- och tarmkliniken.  Hudkliniken.  Ögonkliniken.  Hepatologen.  Tandläkaren.  Vårdcentralen.

23 Ett (o)beslut i tiden?  År 2002 beslöt Sveriges Riksdag om en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  Hälso- och sjukvården ska förebygga sjukdomar.  Underlätta för den kroniskt sjuke att leva ett bra liv.

24 Vad hände?  Bara fem till sju procent av landets totala resurser för hälso- och sjukvård används idag för sjukdomsförebyggande insatser, enligt Folkhälsoinstitutet 2007.

25 Tack för er uppmärksamhet!  Den vetenskapliga sammanställningen av följdsjukdomarna i sin helhet och med källa uppgifter samt tips om att läsa mer, kommer att publiceras på vår hemsida www.hepatitc.nu


Ladda ner ppt "RIKSFÖRENINGEN HEPATIT C ”Den inbillade sjuke” – Hepatit C och dess följdsjukdomar."

Liknande presentationer


Google-annonser