Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optimering och slutförvar Mikael Jensen SSI. SSI:s föreskrifter om slutförvaring SSI FS 1998:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optimering och slutförvar Mikael Jensen SSI. SSI:s föreskrifter om slutförvaring SSI FS 1998:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors."— Presentationens avskrift:

1 Optimering och slutförvar Mikael Jensen SSI

2 SSI:s föreskrifter om slutförvaring SSI FS 1998:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall

3 Föreskrifternas krav  Optimering och BAT,  Risk-mål (10 -6 per år),  Skydd av miljön och  Redovisning för olika tidsperioder Vägledning ges i allmänna råd

4 Unika frågor för slutförvaring Stora osäkerheter Långa tider - 100 000 år

5 Dos eller risk? Den som får högsta dosen har inte högsta risken (NRPB 1992) Scenario med en meteorit ger stora konsekvenser – höga doser – men har låg årlig risk

6 Dosuppskattning För långa tidsperioder (> 1000 år ) krävs ingen prediktion men väl illustrativa beräkningar som underlag för bedömningar (t.ex.KBS-3). SSI:s allmänna råd till SSI 98:1: ”Bedömningen.. bör baseras på en uppsättning scenarier som tillsammans illustrerar de viktigaste förloppen av betydelse för utvecklingen av slutförvarets egenskaper, dess omgivning och biosfären”

7 Exempel på särskilda problem i samband med slutförvar Innebörden av begreppet risk i ett långtidsperspektiv

8 Prop. mot betingad risk ”Mean of peaks” dos Tid (år)0 Riskdelning över många generationer från en enskild händelse Prop. mot årlig medelrisk Livstid

9 Riskdelning Var uppmärksam på problemet  kompletterar probabilistiska riskberäkningar med illustrativa deterministiska beräkningar I många fall är riskdelning inget problem  doser jämnas ut vid långsamma förlopp i utdragna processer

10 Optimering enligt ICRP 26 (dX/dS) S* = - (dY/dS) S* X kostnad, Y detriment, S kollektivdos

11 ICRP om optimering efter publ 26 “Have I done all that I reasonably can to reduce these radiation doses?”’ ICRP Publication 55 (m.fl.) Optimization and Decision-making in Radiological Protection Samråd för att etablera samsyn om vad som är “rimligt”

12 Optimering och BAT Optimering och bästa möjliga teknik bör användas parallellt i syfte att förbättra förvarets skyddsförmåga Båda begreppen begränsas av rimlighetsbedömningar avseende sociala och ekonomiska hänsyn och teknisk tillgänglighet ALARA - NEEC

13 Optimering Optimering av ett slutförvar innebär att åtgärder bör utvärderas med utgångspunkt från beräknade risker

14 BAT SSI:s allmänna råd till SSI FS 98:1 ”utformning, bygge och drift av slutförvaret och tillhörande systemkomponenter bör väljas för att förhindra, begränsa och fördröja utsläpp från både tekniska och geologiska barriärer så långt som är rimligt möjligt.”

15 Optimering och BAT Optimering innebär dosbegränsning med hjälp av riskberäkningar Att ta hänsyn till BAT innebär dosbegränsning med hjälp av samtliga åtgärder som kan förhindra, begränsa eller fördröja utsläpp från förvarets barriärer Arbete med optimering och BAT utgör processer, medan riskkriteriet utgör kvalitetskrav på den färdiga produkten

16 Kravuppfyllelse Risk target (10 -6 ) Environmental protection goals Safety require- ments: multiple barriers QA requirem. Optimisation BAT Kriterier/krav 0 ~10 3 ~10 5 ~10 6 Consequences in today’s biosphere Risk analysis based on illustrative climate and biosphere scenarios Reporting of protective capability based on risk and complementary performance indicators Risk Environmental impact Optimisation & BAT BAT Fate of repository: radiological toxicity Tids- Mått Rapportering period (a) Comparison with alterna- tives


Ladda ner ppt "Optimering och slutförvar Mikael Jensen SSI. SSI:s föreskrifter om slutförvaring SSI FS 1998:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om skydd av människors."

Liknande presentationer


Google-annonser