Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens strålskydd - från optimering till?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens strålskydd - från optimering till?"— Presentationens avskrift:

1 Framtidens strålskydd - från optimering till?
Optimering av strålskyddet för personal och patienter i praktiken Gunilla Hellström, SSI

2 Framtidens strålskydd - från optimering till?
Från teori till praktisk tillämpning -Krav på begränsning av utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftstationer så långt rimligt…..SSI FS Allmänt krav på optimering av strålskyddet i verksamhet med joniserande strålning infört i svenska föreskrifter 1989 (dosgränsföreskrifterna) -Krav på optimering av strålskyddet inklusive stråldoser till patienter i föreskrifter om medicinsk verksamhet Genomförande av EG-direktiv BSS och MED 2000

3 Internationellt stödarbete
Framtidens strålskydd - från optimering till? Internationellt stödarbete NEA/ISOE European ALARA Network, EAN, startar 1996 10 genomförda workshops Nya nätverk bildade inom EAN för -Radiografering, -EAN för Östeuropa, myndighetssamverkan, -medicinsk verksamhet.

4 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Kärnteknisk verksamhet i Sverige I början 90-talet ökande kollektivdoser för personal vid de svenska anläggningarna

5 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Ökande kollektivdoser beroende på: 1. Ökade säkerhetskrav på mer omfattande icke förstörande provning i anläggningarna vilket ledde till omfattande arbeten med reparation och utbyte av komponenter samtidigt som dosraterna i anläggningarna hade ökat

6 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Ökande kollektivdoser i anläggningarna beroende på 2. Stora renoveringsarbeten på två reaktorer 3.” Silhändelsen” (isolering som täppte till nödkylsystemen) ledde till omfattande utbyten av isolering i 5 anläggningar

7 Framtidens strålskydd – från optimering till…
Framtidens strålskydd – från optimering till…..? Strålnivåer nära kylsystemen i svenska BWR

8 Framtidens strålskydd – från optimering till…..? Åtgärder
Tekniska Forskning och utveckling (initierad både av industrin och SSI) (DORIS, ALARA 2000, KEMOX, Nordzink…) Reduktion av dosraterna (källtermsreduktion: Dekont., vattenkemi och stellitutbyte) Administrativa Nya SSI-föreskrifter, särskilt krav på bättre utbildning och ALARAprogram Nya dosgränsföreskrifter, 100 mSv/5 år.

9 Stråldoser till personal

10 Erfarenhetsåterföring
Framtidens strålskydd – från optimering till…..? Kontinuerligt behövs fortsatt arbete med Erfarenhetsåterföring inom anläggningen, mellan anläggningar, mellan anläggning och myndighet, internationellt… Tidig planering av strålskyddet måste planeras in från början i projekt Perspektiv över lång tid hög kollektivdos i moderniseringsprojekt kan tjänas in i framtiden

11 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Optimering av strålskyddet för patienter? Årligen görs 5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige Den sammanlagda stråldosen från dessa är c:a 6000 mansievert årligen ( ökar på grund av ökande användning av CT)

12 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
SSI har under 80- och 90-talet systematiskt sett över undersökningstyper som lungröntgen, datortomografi och ländryggsundersökningar. Resultaten visade genomgående att den totala stråldosen kan sänkas med 25% med bibehållen diagnostisk kvalitet = undersökningar ej optimerade!

13 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Stor variation av stråldoser mellan olika kliniker Orsaken ligger på utrustningen och hur den används och på undersökningsmetodiken Går ofta att åtgärda med relativt enkla medel Medvetenhet och engagemang är avgörande

14 Barn skiljer sig från vuxna!!

15 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Optimering enligt MED-direktivet och SSI FS: Processen att utifrån givna ekonomiska och samhälleliga förutsättningar anpassa stråldosen så att den blir så liten som är rimligt möjlig, men som samtidigt säkerställer att den önskade diagnostiska informationen erhålls

16 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
MED-direktivet anger att DRN skall fastställas och följas upp DRN enligt MED: Dosnivåer inom medicinsk radiodiagnostik ... för typiska undersökningar av grupper av normalstora patienter eller standardfantom för vitt definierade slag av utrustning. Dessa nivåer förväntas inte överskridas vid standardprocedurer om goda och normala procedurer används vid diagnostiskt och tekniskt genomförande.

17 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?

18 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Antal standarddoser överstigande referensnivån

19 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
I och med införandet av DRN har den årliga dosen från röntgenundersökningar sänkts med 200 manSv och är därmed en av de insatser som SSI gjort som har haft störst betydelse för strålskyddet

20 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
Arbetet med DRN Sänker stråldoserna till patienterna har uppmärksammats på alla nivåer inom sjukhusorganisationerna har förbättrat dokumentationen av u.s.tekniker har stärkt dosimetrikompetensen på sjukhusen har stärkt strålskyddskunskapen och -medvetandet inom sjukvården

21 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?
För framtiden innebär DRN-mätningarna: Stärkt status för strålskyddsverksamheten Stärkt strålskyddskultur Förbättrade kvalitetssystem Förbättrat strålskyddsmedvetande hos leverantörer och tillverkare ALARA blir en integrerad del i vardagsarbetet

22 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?

23 Framtidens strålskydd – från optimering till…..?


Ladda ner ppt "Framtidens strålskydd - från optimering till?"

Liknande presentationer


Google-annonser