Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Validering Av Livslångt Lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Validering Av Livslångt Lärande"— Presentationens avskrift:

1 Validering Av Livslångt Lärande
VALLE VALLE Validering Av Livslångt Lärande (effektivt) Seminarium

2 regional stödplattform
VALLE Övergripande mål Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne

3 ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning,
VALLE Vad är validering? ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Regeringen, Ds 2003:23)

4 Validering allt från mer generella till mer specifika kompetenser
VALLE Validering allt från mer generella till mer specifika kompetenser

5 Validering flera aktörer
VUX, AME, Folkhögskolor, Studieförbund, Arbetsförmedlingen, Universitet & Högskolor Föreningsliv, Fritidssektor m.fl. m.fl. m.fl. VALLE

6 VALLE Synliggöra helheten & mångfalden samt samband & kopplingar

7 VALLE VALLE Få validering på olika nivåer och med olika syften att hänga samman, till gagn för individ och samhälle Samverkan & Samarbete

8 Inte nya metoder för validering,
VALLE Vad behövs? Inte nya metoder för validering, utan En metod för samverkan och samarbete

9 Metoden VALLE KARTLÄGGNING BEDÖMNING KOMPETENS–
VÄGLEDNING – ORIENTERING – ÅTERKOPPLING – UPPFÖLJNING KOMPETENS– KARTLÄGGNING BEDÖMNING Inledande kompetens- kartläggning Kartläggnings- utlåtande Rekommendation Kompetensintyg Kompletteringsutlåtande Kompetensbevis betyg, yrkesbevis, certifikat m.m.

10 Jämförbarhet Överförbarhet Kopplingar Viljan att se samband
VALLE Vad saknas? Jämförbarhet Överförbarhet Kopplingar Viljan att se samband Legitimitet

11

12

13

14 Vägen till en plattform Två huvudspår Koordinering 1 & 2
VALLE Vägen till en plattform Två huvudspår Bransch- och Yrkesvalidering (H) (VUX, Arbetsförmedlingen m.fl.) 2. Validering av generella kompetenser samt kompetenser tillägnade vid sidan av studier och arbete (M) (AME, Folkbildning, föreningsliv m.fl.) Koordinering 1 & 2

15 Projekt H VALLE Resurs- och kapacitetsanalys
Modell för reglering av ekonomiska mellanhavanden Enhetlighet kring statistik Enhetlighet kring metoder, inkl. dokumentation m.m. Kompletterande studier m.m. Yrkes-sfi Samverkan med andra aktörer, däribland arbetsgivare’ Validering inom ämnen som inte är bransch- och yrkesspecifika Kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ny kunskap Generella kompetenser

16 Projekt M VALLE Nätverksbyggande
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ny kunskap - Begrepp och definitioner - Forskning - Metoder - Dokumentation och statistik - Överförbarhet - Legitimitet - Samverkan med andra aktörer, däribland arbetsgivare Struktur och enhetlighet

17 Kommunikationsstrategi Projektägare
VALLE Projekt H + M Koordinering - Ett mål - Två projekt (ev. fler) Kommunikationsstrategi - En ”avsändare” Regional stödplattform Projektägare - Formell KFSK - Reell KoSS

18 Kontakt Jan Nilsson jan.nilsson@kfsk.se 0728 – 85 48 29
VALLE Kontakt Jan Nilsson 0728 – Slutrapport för VALLE


Ladda ner ppt "Validering Av Livslångt Lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser