Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Vision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Vision."— Presentationens avskrift:

1 ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Vision

2 Varför utveckla validering? •Geografiska skillnader. •Saknats riktlinjer. •Enhetligt arbetssätt för Arbetsförmedlingen. •Validering behövs i förmedlingsarbetet. Det ska vara enkelt och självklart för arbetsförmedlarna att använda validering när behov finns – ett sätt att korta ledtiderna till arbete!

3 Validering Validering - pilotprojekt Två yrkesområden: Två län: - Vård - Västerbotten - Tillverkningsindustri - Uppsala Enas om ett enhetligt arbetssätt för validering inom Arbetsförmedlingen Pröva den modell för validering som är framtagen av Valideringsdelegationen. Projekttid: 2007-08 – 2008-06

4 Validering - pilotprojekt Projektets förslag •Vi ska använda Valideringsdelegationens begrepp för valideringsprocessen olika delar. •Genomför nationell upphandling av validering inom utvalda bristyrken, t ex inom vård, transport, bygg, verkstad, (skog, sjöfart).

5 Vad är validering Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Definition av validering enligt DS 2003:23

6 Målgrupp Arbetssökande med behov av att få sin kompetens kartlagd och bedömd

7 Delprocesser Enligt valideringsdelegationen.

8 Kompetens klarlagd Ett + ett dokument 1.Betyg, certifikat, intyg 2.Rekommendation för utbildning

9 Validering Nationell satsning för genomslag

10 Validering genom Arbetsförmedlingen - Nuläge Upphandlad validering finns inom: •Vård och omsorg •Restaurang och storhushåll •Transport •Industri / verkstad •Bygg, väg och anläggning •Maskinförare

11 Valideringsorter Vård

12 Valideringsorter Restaurang

13 Valideringsorter Vård Restaurang Transport

14 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri

15 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri Bygg

16 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri Bygg Maskinförare

17 Validering På gång •Elteknik •Målare

18 Validering (light) •Utvecklingsbolag med medlemsföretag inom skärande bearbetning •www.skarteknikcentrum.sewww.skarteknikcentrum.se •Webbaserat kartläggningsverktyg för Fördjupad kompetenskartläggning •13 ämnesområden, 65 frågor •1-2 timmar Försöksverksamhet med upp till 100 Fördjupade kompetenskartläggningar. Våren -09. •Orter - Göteborg, Stockholm, Sandviken-Gävle, Norrköping och Eskilstuna

19 Validering Förslag på åtgärder för att få genomslag för validering •Kontinuerligt stöd i arbetet med validering. •Marknadsföring, i form av informationsträffar, infoblad, bildspel mm •Systemstöd för att dokumentera och identifiera behov av validering •Utse kontaktperson som får områdesansvar •Sätt mål för validering •Metodstöd för hur vi ska jobba med validering för nyanlända.

20 Marita f -74 Bakgrund:Djurvårdarlinjen, 2 årig gymnasieutbildning 4 år som vårdbiträde Mål:Undersköterskekompetens ResultatValiderar under 5 veckor Godkänd i alla delkurser utom 2. Tillgodoräknat totalt 1250 gymnasiepoäng Påbyggnadsutbildning 9 veckor totalt 100p, Undersköterskekompetens Arbetar nu som undersköterska

21 Maj f -50 Bakgrund:Kontorist 20 år. Egen företagare 2 år. Arbete i vården 3 år. Utbildning inom vård och omsorgsarbete 200p Mål:Undersköterskekompetens ResultatValiderar under 4 veckor. Godkänd i 7 delkurser totalt 650 gymnasiepoäng Påbyggnadsutbildning 22 veckor totalt 500p, Undersköterskekompetens Deltidsanställning som undersköterska

22 Resultat Grupp Omvårdnadsprogrammet 20 personer 55 veckor 1.112.000 20 personer validerade + påbyggnadsutbildning totalt 580 veckor (Valid. + Utb) 785.000 Besparing utbildningskostnader 327.000

23 ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Vision


Ladda ner ppt "”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Vision."

Liknande presentationer


Google-annonser