Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!”"— Presentationens avskrift:

1 ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!”
Vision ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Kommer från projektet Två förmedlare från Uppsala kom på vision i samband med uppstart av projektet 17 okt 2007.

2 Varför utveckla validering?
Geografiska skillnader. Saknats riktlinjer. Enhetligt arbetssätt för Arbetsförmedlingen. Validering behövs i förmedlingsarbetet. Det ska vara enkelt och självklart för arbetsförmedlarna att använda validering när behov finns – ett sätt att korta ledtiderna till arbete! 2

3 Validering - pilotprojekt
Två yrkesområden: Två län: - Vård Västerbotten - Tillverkningsindustri Uppsala Enas om ett enhetligt arbetssätt för validering inom Arbetsförmedlingen Pröva den modell för validering som är framtagen av Valideringsdelegationen. Projekttid: – 3

4 Validering - pilotprojekt
Projektets förslag Vi ska använda Valideringsdelegationens begrepp för valideringsprocessen olika delar. Genomför nationell upphandling av validering inom utvalda bristyrken, t ex inom vård, transport, bygg, verkstad, (skog, sjöfart). 4

5 Vad är validering Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. Definition av validering enligt DS 2003:23 Utgångspunkt för vårt arbete Vi har valt att använda oss använda den här definitionen Departementskrivelse. Användes av valideringsdelegationen.

6 Målgrupp Arbetssökande med behov av att få sin kompetens kartlagd och bedömd T ex arbetssökande som: Har en oklar sökprofil Är osäker på hur yrkeserfarenheterna kan värderas Saknar betyg/intyg på sin utbildning eller yrkeserfarenhet Har betyg/intyg från utlandet vars värde på arbetsmarknaden i Sverige inte är bekräftad Har lång erfarenhet av ett yrkesområde men saknar dokumentation på sin kompetens Behöver byta yrke, identifiera och bekräfta kompetens som är användbar inom alternativa yrkesområden

7 Delprocesser Enligt valideringsdelegationen.
Den modell som Af arbetar efter. Vi själva gör den översiktliga kompetenskartläggningen. Övriga delar upphandlas. Valideringsdelegationens förslag på modell, prövades av Af:s Pilotprojekt ”Enhetligt arbetssätt inom validering” (Västerbotten och Uppsala län). Modellen har uppfattats positiv av arbetsförmedlarna och vi arbetar enligt modellen. Krysset i mitten visar att modellen är flexibel, processen behöver ej se likadan ut för alla. Men man börjar med översiktlig kompetenskartläggning (Görs av AF) Översiktlig kompetenskartläggning Syfte: Översiktligt identifiera kunskaper och kompetenser Utförare: Arbetsförmedlare, personalrekryterare, vägledare m. fl. Fokus: Bakgrund, intresse, utbildning, och övriga erfarenheter Metod: Genomgång av befintliga dokument, intervju, självskattning, intressetest. Tid 1-2 tim Dokumentation: Kartläggningsrapport, meritförteckning, handlingsplan Fördjupad kompetenskartläggning Syfte: Identifiera kunskaper och kompetenser med stöd av sakkunniga Utförare: Arbetsförmedlare i samarbete med ämnes- eller yrkesakkunniga Fokus: Utbildning, praktik och övriga erfarenheter inom aktuella områden Metod: Genomgång av dokument, samtal teoretiska och praktiska tester. Tid 1-3 dagar Dokumentation: Kartläggningsrapport, referenser, utlåtanden Kompetensbedömning för intyg Syfte: Att bekräfta kompetenser mot relevanta yrkes- eller utbildningskrav Utförare: Behöriga bedömare inom utbildnings- eller arbetsmarknadssektorn Fokus: Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter Metod: Teoretisk och praktisk avstämning mot branschkrav eller kursmål. Tid 0,5 -2 veckor Dokumentation: Intyg från utbildningsväsendet, och/eller kompetensintyg från aktuell bransch Kompetensbedömning för betyg certifikat, licens m.m. Syfte: Att bekräfta kompetenser mot erkända/formella yrkes- eller utbildningskrav Utförare: Behörig bedömare eller examinatorer inom utbildnings- eller arbetsmarknadssektorn Metod: Teoretiska och praktiska prov mot standardiserade branschkrav eller utb.examina. Tid: 0,5 – 2 veckor Dokumentation: Betyg från utbildningsväsendet eller kompetensbevis från aktuell bransch

8 Kompetens klarlagd Ett + ett dokument Betyg, certifikat, intyg
Rekommendation för utbildning Dokument 1. Viktigast med ett dokument som beskriver det den sökande kan. Används vid matchning för att söka arbete. Där det är möjligt dokument 2 Även ett dokument som beskriver vad som saknas för att nå upp till fastlagd norm t.ex. undersköterskeexamen, andra certifikat, licenser mm. Betyder inte att AF går in och bekostar det som saknas. Dels kan det räcka med det den sökande har, dels kan den sökande bekosta ev. utbildning på annat sätt. 8

9 Validering Nationell satsning för genomslag 9

10 Validering genom Arbetsförmedlingen - Nuläge
Upphandlad validering finns inom: Vård och omsorg Restaurang och storhushåll Transport Industri / verkstad Bygg, väg och anläggning Maskinförare Omvårdnadsprogrammet med nedanstående inriktningar: • äldreomsorg • psykiatri • sjukvård • handikapp- och funktionshinder Anbudsgivaren har även möjlighet att erbjuda validering inom andra inriktningar inom Omvårdnadsprogrammet. Valideringen skall ske mot Skolverkets kursplan för gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd 2-3 veckor. Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd 3-8 veckor. Följande yrken inom Restaurang- och Storhushåll. • Kock • Kokerska • Traditionell” Restaurang- och Storhushåll • Storkök • Speciell inriktning (vegetariskt, asiatisk mm) • Kallskänka • Serveringspersonal • Köks- och Restaurangbiträde • Bartender • Övriga karaktärsämnen som ingår i gymnasieskolans program för Hotell- och restaurangprogrammet (avser endast ”restaurangämnen”, ej hotell) Leverantören ansvarar för att tjänsten utförs med behöriga bedömare som kan validera deltagarnas kompetens mot relevanta yrkes- eller utbildningskrav. Med behöriga bedömare avses här behöriga yrkeslärare för gymnasieprogrammet Hotell- och Restaurang eller likvärdig legitim företrädare för branschen som har behörighet att utföra samtliga steg i valideringsmodellen. Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd veckor. Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd veckor. Transport Målgruppen är arbetssökande med någon form av körkort/kompetensbevis för Yrkesförare/Bussförare. Tjänsten skall följa TYA:s valideringsmodell så långt det är möjligt. TYA:s modell innefattar inte validering av Bussförare men modellen är ändå möjlig att använda. Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. • Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd 0,5-2 veckor. • Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd 0,5-2 veckor. Industri/verkstad SVETS Validering av yrkeskunskaper enligt Svetskommissionens system för validering av internationella svetsare, IW, och svetsarprövningsstandarden EN287. Se och CNC Validering av yrkeskunskaper enligt CNC-Teknik 2007 för grönt och blått certifikat. Se Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd veckor. Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd veckor. Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd veckor. Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd veckor. Bygg, Väg- och anläggning Följande yrkesinriktningar ingår: Bygg- och anläggning • Träarbetare • Betongarbetare • Murare • Väg- och anläggningsarbetare (Anbudsgivaren har även möjlighet att erbjuda validering inom de s.k. Specialyrken (S-yrken) som finns inom Bygg- och anläggning. ) Om den validerade har tillräckliga kunskaper utfärdar leverantören själv eller med stöd av BYN/RYK yrkesbevis, eller själv eller med stöd av annan behörig, betyg, certifikat eller liknande, vilket motsvarar valideringsprocessens fjärde steg – Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens mm. Fördjupad kompetenskartläggning, beräknad längd 1-3 dagar. Kompetensbedömning för intyg, beräknad längd veckor. Kompetensbedömning för betyg, certifikat, licens m.m. beräknad längd veckor. Maskinförare Följande yrkesinriktningar kan valideras: Maskin- och Kranförare inom byggbranschen • Mobil kran • Stationär kran • Hjullastare • Dumper • Grävmaskin

11 Valideringsorter Vård
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Vård = 30 orter Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 11

12 Valideringsorter Vård Restaurang
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Restaurang = 22 orter Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 12

13 Valideringsorter Vård Restaurang Transport
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Transport = 26 orter Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad Halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 13

14 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Industri = 40 orter Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 14

15 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri Bygg
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Bygg = 13 orter Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 15

16 Valideringsorter Vård Restaurang Transport Industri Bygg Maskinförare
Geografisk fördelning beror på upphandlingen. Slutit avtal med alla som lämnat anbud och uppfyllde FFU krav. Vi har valideringsmöjligheter på 76 orter Denna upphandling = 145 avtal Vård finns på 30 orter Restaurang finns på 22 orter Transport finns på 26 orter Industri finns på 40 orter Bygg finns på 13 orter Maskinförare = 1 ort Orter Vård. Sundsvall Umeå/Holmsund Östersund Skellefteå Bergs Kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokom kommun Ragunda kommun Strömsund kommun Åre kommun Tumba Stockholm Linköping Uppsala Danderyd Nacka Skövde Göteborg Karlstad Borås Växjö Karlshamn Karlskrona Lund Malmö Bjuv Helsingborg Höganäs Åstorp Orter Restaurang Sundsvall Umeå Östersund Piteå Lycksele Tumba Stockholm Sundbyberg Linköping Norrköping Västerås Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borås Malmö Eksjö Jönköping Nässjö Ronneby Orter Transport Gällivare Gävle Timrå Kalix Luleå Sundsvall Söderhamn Umeå Östersund Norrköping Västerås Solna Hallstahammar Nyköping Uppsala Göteborg Örebro Karlstad halmstad Falkenberg Falun Skara Växjö Malmö Kalmar Hässleholm. Orter Industri/Verkstad Kalix Luleå Sundsvall Umeå Skellefteå Lycksele Kiruna Sandviken Örnsköldsvik Stockholm Linköping Norrköping Västerås Mjölby Motala Eskilstuna Göteborg Skövde trollhättan Örebro Karlstad Halmstad Hagfors Karlskoga Borås Arvika Växjö Malmö Jönköping Eksjö Ronneby Kalmar Kristianstad Landskrona Oskarshamn Vimmerby Ystad Ljungby Anderstorp Värnamo Orter Bygg Stockholm Västerås Eskilstuna Göteborg Skövde Trollhättan Örebro Karlstad Borlänge Växjö Malmö Kävlinge Vinslöv. Orter Maskinförare Västerås 16

17 Validering På gång Elteknik Målare 17

18 Validering (light) Utvecklingsbolag med medlemsföretag inom skärande bearbetning Webbaserat kartläggningsverktyg för Fördjupad kompetenskartläggning 13 ämnesområden, 65 frågor 1-2 timmar Försöksverksamhet med upp till 100 Fördjupade kompetenskartläggningar. Våren -09. Orter - Göteborg, Stockholm, Sandviken-Gävle, Norrköping och Eskilstuna 18

19 Validering Förslag på åtgärder för att få genomslag för validering
Kontinuerligt stöd i arbetet med validering. Marknadsföring, i form av informationsträffar, infoblad, bildspel mm Systemstöd för att dokumentera och identifiera behov av validering Utse kontaktperson som får områdesansvar Sätt mål för validering Metodstöd för hur vi ska jobba med validering för nyanlända. 19

20 Marita f -74 Bakgrund: Djurvårdarlinjen, 2 årig gymnasieutbildning
4 år som vårdbiträde Mål: Undersköterskekompetens Resultat Validerar under 5 veckor Godkänd i alla delkurser utom 2. Tillgodoräknat totalt 1250 gymnasiepoäng Påbyggnadsutbildning 9 veckor totalt 100p, Undersköterskekompetens Arbetar nu som undersköterska Kommer från Norrland. Under ca 8 år: 5 st anställningar Dömjobb: Undersköterska Lyckades suga i sig så mycket kunskap under 4 år. Att hon 20

21 Maj f -50 Bakgrund: Kontorist 20 år. Egen företagare 2 år.
Arbete i vården 3 år. Utbildning inom vård och omsorgsarbete 200p Mål: Undersköterskekompetens Resultat Validerar under 4 veckor. Godkänd i 7 delkurser totalt 650 gymnasiepoäng Påbyggnadsutbildning 22 veckor totalt 500p, Undersköterskekompetens Deltidsanställning som undersköterska 21

22 Resultat Grupp Omvårdnadsprogrammet 20 personer 55 veckor
20 personer validerade påbyggnadsutbildning totalt 580 veckor (Valid. + Utb) Besparing utbildningskostnader Genomsnitt på 4 veckors validering. Enbart utbildningskostnader Man kan ju också lägga till kostnader för aktivitetsstöd, inkomster av lön, tidsbesparing, ökat självförtroende m.m. 22

23 ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!”
Vision ”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!” Kommer från projektet Två förmedlare från Uppsala kom på vision i samband med uppstart av projektet 17 okt 2007. 23


Ladda ner ppt "”Validerad kompetens – värderad arbetskraft!”"

Liknande presentationer


Google-annonser