Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör"— Presentationens avskrift:

1 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör
Förbättringsarbete med resultatfokus i teori och praktik Morgonrock februari 2008 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 System Läran om system kallas systemvetenskap. Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt. System som inte är under betraktelse förs samman till ett stort system eller omgivning. Det är även möjligt att dela in ett system i delsystem, eller att gruppera ihop flera system till ett större system. Systemvetenskap kallas också läran som behandlar informationsystem. Löst definierat är ett system ett objekt i vilka variabler av olika typ interagerar och producerar observerbara signaler. De observerbara signalerna kallas ofta utdata, och stimuli som påverkar systemet kallas ofta indata.

3 Vuxit fram under 1900-talet
Behov i USA:s industri Japans uppbyggnad efter 2:a världskriget

4 W. Edwards Deming (1900 – 1993) Statistisk processtyrning
Engagerad företagsledning 14 punkter för företagsledning Japans högsta kvalitetsutmärkelse uppkallad efter Deming Deming-hjulet; Plan Do Check Act-cykeln (sv PDSA)

5 Joseph M. Juran ( ) Företagsledningens ansvar för kvalitetsutveckling Kompletterade kvalitetsmetoder med en mänsklig dimension Quality Control Handbook (fn upplaga 5) Juran Institute 1979 ”The Architect of Quality” Six Sigma (lean)

6 Stacey diagram – varför testa förändringar i liten skala?
Låg Kaotiskt Grad av samtycke Komplext Komplicerat Enkelt Hög Låg Hög R. Stacy Grad av säkerhet

7 Kvalitetsledning SIQ: Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) EFQM:
Malcolm Baldridge ISO (standardisering; förbättring fr o m 2000) Socialstyrelsen: God vård Verktyg, metoder som stöd

8 Översättning till metod för tillämpning i hälso- och sjukvård
Samla de som nått bra resultat Analysera Vad och HUR de gjort Dra slutsatser Testa metod och angreppssätt Anpassa metoder och angreppssätt Utveckla för att påskynda processen

9 Kvalitetsledningssystem
Ständigt förbättra verksamheten Mål Styrning Uppföljning förbättring Alla och alltid Ständigt förbättra metoderna för att förbättra verksamheten Alla och alltid

10 Kvalitetsrelaterad verksamhetsutveckling
Ledarskap Information och analys Strategisk planering Medarbetarnas engagemang och utveckling Verksamhetens processer Verksamhetens resultat Kundtillfredsställelse

11 Hälso- och sjukvårdens sammanhängande system
Medborgarna Vårdens system Resurser Frisk Långvarig Normalrisk Högrisk Allmängiltig vårdprocess Medarbetare / Ledare / Innovativ kultur Första kontakt Bedömning Diagnos Åtgärd Uppföljning Utrustning / Lokaler Finansering

12 Tema/ Fokusområde Tillgänglighet Vitalitet Tillförlitlighet
Interaktion Att komma in Att komma igenom Att få det man vill ha/behöver Tema/ Fokusområde De gav mig exakt den hjälp jag ville ha (och behövde) exakt när jag ville ha (och behövde) den Källa: U Andersson m fl

13 Svenska forskare idag ….
Bo Bergman, Chalmers Björn Brorson, Göteborg Hans Sarv, Linköping Mats Brommels, KI, Stockholm

14 Vårdens mål i Landstingsplanen 2004/2005 - - - 2008 - 2010
Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är Tillgänglig Säker Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad Likvärdig – kvalitativt (bästa möjliga) Jämlik Effektiv

15 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling
Professionell kunskap Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av diagnos, behandling, processer och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden

16 Ett sätt att värdera förändringar ur processperspektiv
Funktionellt hälsostatus relaterat till behov Tillfredsställelse Kostnader Kliniskt status Första kontakt Bedömning Diagnostik Behandling Uppföljning D EFINIERA P ROBLEM F INN O RSAKER V ÄLJ L ÖSNINGAR RÖVA M ÄT OCH A NALYSERA I NFÖR Förbättringsförslag S Källa: Batalden

17 Samhälle, Kommun, Socialpolitik System Makro-organisation system
Egen-vård Makro-organisation system Individuell vårdgi- vare & patient system That helped me realize that we live with multiple levels of systems all the time in health care. Let's explore each level a bit further. Mikro-system

18 Ända-målsenligt resultat NYTTA


Ladda ner ppt "Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör"

Liknande presentationer


Google-annonser