Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsarbete med resultatfokus i teori och praktik Morgonrock 22 februari 2008 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsarbete med resultatfokus i teori och praktik Morgonrock 22 februari 2008 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsarbete med resultatfokus i teori och praktik Morgonrock 22 februari 2008 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 System Läran om system kallas systemvetenskap. Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt. System som inte är under betraktelse förs samman till ett stort system eller omgivning. Det är även möjligt att dela in ett system i delsystem, eller att gruppera ihop flera system till ett större system.systemvetenskap Systemvetenskap kallas också läran som behandlar informationsystem. Löst definierat är ett system ett objekt i vilka variabler av olika typ interagerar och producerar observerbara signaler. De observerbara signalerna kallas ofta utdata, och stimuli som påverkar systemet kallas ofta indata.definieratobjektvariablerinteragerarproducerarobserverbara signalerutdatastimuliindata

3 Vuxit fram under 1900-talet Behov i USA:s industri Japans uppbyggnad efter 2:a världskriget

4 W. Edwards Deming (1900 – 1993) Statistisk processtyrning Engagerad företagsledning –14 punkter för företagsledning –Japans högsta kvalitetsutmärkelse uppkallad efter Deming –Deming-hjulet; P lan D o C heck A ct -cykeln (sv PDSA)

5 Joseph M. Juran (1904 - ) Företagsledningens ansvar för kvalitetsutveckling Kompletterade kvalitetsmetoder med en mänsklig dimension Quality Control Handbook (fn upplaga 5) Juran Institute 1979 ”The Architect of Quality” Six Sigma (lean)

6 Stacey diagram – varför testa förändringar i liten skala? Enkelt Komplext Kaotiskt Komplicerat Hög Låg Grad av samtycke Grad av säkerhet R. Stacy

7 Kvalitetsledning SIQ: Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) EFQM: Malcolm Baldridge ISO (standardisering; förbättring fr o m 2000) Socialstyrelsen: God vård Verktyg, metoder som stöd

8 Översättning till metod för tillämpning i hälso- och sjukvård Samla de som nått bra resultat Analysera Vad och HUR de gjort Dra slutsatser Testa metod och angreppssätt Anpassa metoder och angreppssätt Utveckla för att påskynda processen

9 Kvalitetsledningssystem Ständigt förbättra verksamheten –Mål –Styrning –Uppföljning –förbättring –Alla och alltid Ständigt förbättra metoderna för att förbättra verksamheten –Alla och alltid

10 Kvalitetsrelaterad verksamhetsutveckling Ledarskap Information och analys Strategisk planering Medarbetarnas engagemang och utveckling Verksamhetens processer Verksamhetens resultat Kundtillfredsställelse

11 Vårdens systemMedborgarnaResurser Frisk Långvarig Normalrisk Högrisk Första kontaktBedömningDiagnos ÅtgärdUppföljning Allmängiltig vårdprocess Medarbetare / Ledare / Innovativ kultur Utrustning / Lokaler Finansering Hälso- och sjukvårdens sammanhängande system

12 De gav mig exakt den hjälp jag ville ha (och behövde) exakt när jag ville ha (och behövde) den Tillgänglighet Vitalitet Tillförlitlighet Interaktion Tillförlitlighet Att komma in Att komma igenom Att få det man vill ha/behöver Tema/ Fokusområde Källa: U Andersson m fl

13 Svenska forskare idag …. Bo Bergman, Chalmers Björn Brorson, Göteborg Hans Sarv, Linköping Mats Brommels, KI, Stockholm

14 Vårdens mål i Landstingsplanen 2004/2005 - - - 2008 - 2010 Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är Tillgänglig Säker Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad Likvärdig – kvalitativt (bästa möjliga) Jämlik Effektiv

15 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Förbättring av diagnos, behandling, processer och system System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Förbättringskunskap Efter Batalden

16 Ett sätt att värdera förändringar ur processperspektiv Funktionellt hälsostatus Tillfredsställelse relaterat till behov Kostnader Kliniskt status Första kontakt Bedömning Diagnostik Behandling Uppföljning D EFINIERA P ROBLEM F INN O RSAKER V ÄLJ L ÖSNINGAR P RÖVA M ÄT OCH A NALYSERA I NFÖR Förbättringsförslag P D S A Funktionellt hälsostatus Tillfredsställelse relaterat till behov Kostnader Kliniskt status Källa: Batalden

17 Samhälle, Kommun, Socialpolitik System Makro- organisation system Mikro-system Individuell vårdgi- vare & patient system Egen-vård

18 Nöjda kunder Effektivt använda resurser Professio- nella resultat NYTTA Ända- målsenligt resultat


Ladda ner ppt "Förbättringsarbete med resultatfokus i teori och praktik Morgonrock 22 februari 2008 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser