Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2012 Avdelning 48 och Njurmottagningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2012 Avdelning 48 och Njurmottagningen."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2012 Avdelning 48 och Njurmottagningen

2 Syfte & Mål Syfte Få kunskap om hur medarbetare och chefer upplever sitt arbete, sin arbetsplats, arbetssituation och arbetsmiljö i syfte att utveckla verksamheten Mål Vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och motiverade medarbetare som tar ansvar, samt ha engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus

3 Tillsvidareanställda och visstidsanställda som är i aktiv tjänst vid tidpunkten för genomförandet och som varit anställda i minst 3 månader Målgrupp

4 För stapeldiagram över de elva förbättringsområdena och värde på dynamiskt fokustal krävs att minst sex medarbetare svarat på alla delfrågor i enkäten För återkoppling på delfråga krävs att minst tio medarbetare svarat på frågan Anonymitetskrav

5 Resultatets upplägg 11 förbättringsområden Tilläggsfrågor Regionens tilläggsfrågor Helsingborgslasaretts tilläggsfrågor

6 Bakgrundsfrågor –Kön, Ålder, Anställningstid –Yrkeskategori –Huvudsakliga arbetstid förlagd till dag/natt/blandad dag och natt –Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna –Medarbetarsamtal lett till en dokumenterad utvecklingsplan –”Totalt sett, hur nöjd är du med ditt arbete?” (skala 1-4) Enkätens huvudfrågor (ca 50) Tilläggsfrågor –4 regionövergripande frågor –2 förvaltningsfrågor Enkäten

7 1.Har du under det senaste året upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling på din arbetsplats? 2.Om Ja, av vem har du blivit utsatt? (kollega, chef, kund/brukare/patient, annan) 3.Jag kan tänka mig att rekommendera andra att börja arbeta på min arbetsplats. (Skala 1-4?) 4.Jag är engagerad i mitt arbete (Skala 1-4?) Regionens tilläggsfrågor 2012

8 1.Jag har förtroende för sjukhusledningen på Helsingborgs lasarett (lasarettets ledningsgrupp) 2.Jag skulle kunna rekommendera en god vän att söka jobb på Helsingborgs lasarett Helsingborgs lasaretts tilläggsfrågor 2010

9 Nulägesbeskrivning (Förbättringsområden) Stressprofil Framtidsprognos (Dynamiskt fokustal) Delfrågor Bakgrundsvariabler Trend över tid Prioritering av förbättringsområden Resultatets olika delar

10 Medarbetarkraft Arbetsrelaterad utmattning Arbetstakt – nytt riktvärde! Effektivitet Delaktighet Socialt klimat Mätområden – ”Förbättringsområden” Lärande i arbetet Återkoppling Ledarskap Medarbetarskap Målkvalitet Kommunikation chef/medarbetare

11 Stressprofil: Medarbetarkraft, Arbetsrelaterad utmattning, Arbetstakt Upplevd stress –Kortvariga besvär (Medarbetarkraft) –Långvariga besvär (Arbetsrelaterad utmattning) Arbetstakt –Mängd arbete - tid att utföra arbete –Relation: Planering, Genomförande, Reflektion

12 Effektivitet Är det effektivt? Rutiner, flöden, processer… Ert dagliga arbete – Planerar arbetet – Arbetar mot samma mål – Resurser används på bästa sätt – Beslutsprocessen fungerar

13 Delaktighet Inflytande över… Beslut på arbetsplatsen Arbete och arbetssituation Hur arbetet ska utföras Vad som ska utföras Befogenheter jmf med uppgifter Information från närmaste chef

14 Socialt klimat Hur du upplever arbetsgruppen Stämning Sammanhållning Hjälpsamhet

15 Lärande i arbete Användning och utveckling av din kompetens Kompetens tillvaratas Yrkesmässig utveckling Utvecklingsmöjligheter

16 Återkoppling Feedback Gör du rätt sak på rätt sätt? Din chef berättar Vad som förväntas av dig När du gjort något bra När du gjort något dåligt

17 Ledarskap Din närmaste chef - medarbetarsamtal med Ledarskapsbeteende Tydlig kommunikation Konsekvent agerande Tydliggör mål Möjliggör kompetensutveckling Öppen för förändring

18 Medarbetarskap Du själv Öppen för förändring Ansvar för din kompetens Hålla dig informerad Initiativ till utveckling

19 Målkvalitet Känner alla till verksamhetens mål? Uppfattas målen som tydliga, realistiska, utvärderingsbara och påverkningsbara?

20 Kommunikation chef/medarbetare Dialog kring mål Personligt engagemang i mål Kommunikationsklimat Tydlig kommunikation

21 Intervaller förbättringsområden 2012

22 AVD 48, Njurmott dynamiska fokustal: 64,2 ZonBeskrivningVärde Kritisk zonLåg prestationsnivå0-60 Komfortzon Medel prestationsnivå 60-70 FörändringskraftHög prestationsnivå70-100


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2012 Avdelning 48 och Njurmottagningen."

Liknande presentationer


Google-annonser