Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013. HUR? Målgrupp: medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 1 april 2013. Enkäten skickades.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013. HUR? Målgrupp: medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 1 april 2013. Enkäten skickades."— Presentationens avskrift:

1 RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013

2 HUR? Målgrupp: medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 1 april 2013. Enkäten skickades via länk i e-postsystemet eller som pappersformulär. Information inför och under enkättiden utgick till anställda via information från chef, personalenhet, affischering och intranät. Frågorna om heltid-deltid ändrats, lönefrågorna har utvecklats, frågor om personalförmåner har tagits bort och området stress har lagts till. 6-gradiga svarsskalan från 2010 är bytt till en 5-gradig.

3 SVARSFREKVENS Svarsfrekvens totalt och per förvaltningAntal i målgruppenAntal svarande% Barn- och utbildningsförvaltningen119695079 % Bygg- och miljöförvaltningen332679 % Fastighetsförvaltningen1299372 % Fritidsförvaltningen383387 % Kommunstyrelseförvaltningen94 100 % Kulturförvaltningen282693 % Räddningstjänsten333091 % Socialförvaltningen99975375 % Tekniska kontoret685378 % Totalt 20132620205879 %

4 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

5

6

7 VILL DELTIDSANSTÄLLDA ARBETA HELTID?

8 HUR MÅNGA PROCENT VILL DE ANSTÄLLDA ARBETA?

9 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE MÅL

10 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE KOMPETENS

11 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ANSVAR OCH DELAKTIGHET

12 LEDARSKAP

13 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ STÄMNINGEN PÅ ARBETSPLATSEN

14 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD

15 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD

16 STRESS

17 SLUTSATSER Majoriteten av de anställda talar väl om kommunen De allra flesta trivs på arbetet – men en del är mycket negativa Räddningstjänstens resultat visar missnöjda anställda Hot och våld från brukare eller medborgare ett fortsatt problem För många kränkningar från chef eller kollega Tydligare chefskap men fortfarande lågt resultat på frågeområdet Lönepolitik tar lång tid För många känner sig stressade De flesta nyanställda upplever att de får en bra introduktion Arbeta heltid – inte så eftertraktat hos deltidsanställda

18 REKOMMENDATIONER Fortsätta arbetet med planerade insatser de kommande två åren inom de områden som fått lägst resultat; ledarskap och lön. Fortsätta arbetet med området Gislaveds kommun som attraktiv arbetsgivare eftersom det tycks få genomslag på den allmänna nöjdheten. Värdegrundsarbete och insatser som inrymmer samarbetsklimat, kränkande särbehandling, hot och våld. Ta fram en kommunövergripande handlingsplan för 2014- april 2015 utifrån ovanstående inriktningar.

19 FORTSATT ARBETE Kommun ö vergripande handlingsprogram – p å verkar p å sikt f ö rvaltningarna Å tg ä rdsplan f ö r f ö rvaltningen Resultat p å f ö rvaltningsniv å Resultat p å omr å desniv å

20 FORTSATT ARBETE Redovisning på förvaltnings- och områdesnivå sker under hösten 2013 Kommunövergripande handlingsprogram tas fram Förvaltnings- och områdesspecifika åtgärdsplaner framarbetas och genomförs för att sedan återrapporteras till kommunstyrelsens personalutskott i september 2014 Ny medarbetarenkät 2015

21

22 Namn Namnsson E: namn.namnsson@gislaved.se T: 0371-810 00


Ladda ner ppt "RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013. HUR? Målgrupp: medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 1 april 2013. Enkäten skickades."

Liknande presentationer


Google-annonser