Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagrådsremiss om patientsäkerhet och tillsyn Bygger på SOU 2008:117 Patientsäkerhetsutredningens betänkande -Reformerat ansvarssystem -Enklare för patienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagrådsremiss om patientsäkerhet och tillsyn Bygger på SOU 2008:117 Patientsäkerhetsutredningens betänkande -Reformerat ansvarssystem -Enklare för patienter."— Presentationens avskrift:

1 Lagrådsremiss om patientsäkerhet och tillsyn Bygger på SOU 2008:117 Patientsäkerhetsutredningens betänkande -Reformerat ansvarssystem -Enklare för patienter att påtala fel och brister -Vårdgivarens ansvar och skyldigheter för patientsäkerheten görs tydligare Ny lag om patientsäkerhet föreslås träda i kraft 2011-01-01

2 Andra viktiga åtgärder -Patienthandbok -Patientmedverkan -Nationell samling för ökad patientsäkerhet

3 Åtgärdspaket för en säkrare vård och omsorg -Att förebygg fallskador -Att förebygga trycksår -Att förebygga vårdrelaterade infektioner -Att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar På gång – nya åtgärdspaket -Att förebygga läkemedelsrelaterade problem – En säkrare läkemedelsprocess -Att förebygga undernäring Andra åtgärder -Säkrare kommunikation - SBAR -Utbildningsmaterial för grundläggande patientsäkerhet -Punktprevalensmätning avseende trycksår 2011

4 Vill du veta mer? -Ta gärna kontakt med Eva Estling -eva.estling@skl.seeva.estling@skl.se -Telefon 08 – 452 78 09 -Mobil 070 – 582 78 09


Ladda ner ppt "Lagrådsremiss om patientsäkerhet och tillsyn Bygger på SOU 2008:117 Patientsäkerhetsutredningens betänkande -Reformerat ansvarssystem -Enklare för patienter."

Liknande presentationer


Google-annonser