Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping

2 Överenskommelse Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet har tagit beslut om att genomföra utbildningsmoment i förbättringskunskap med studentgrupper i vården.

3 Varför studentmedverkan i förbättringsarbete Utveckla den gemensamma kunskapen om förbättringsarbete inom LiO och HU. Ge kraft och inspiration i verksamhetens eget förbättringsarbete genom studenternas medverkan i förbättringsarbetet. Främja kompetensförsörjningen inom landstinget genom framtida medarbetares kompetens inom förbättringskunskap.

4 Beslut Fakultetsstyrelsen HU har beslutat att förbättringskunskap ska införas på alla grundutbildningar - inom de integrerade utbildningsmomenten

5 Interprofessionellt lärande på HU Hälsa-Etik-Lärande 2, 3 veckor Klinisk undervisningsavd, 2 veckor Hälsa-Etik-Lärande 1, 7 veckor LäkareSjuksköterskaSjukgymnastArbetsterapeutMedicinsk BiologBiomedicinsk analytikerLogoped

6 Förbättringskunskap i grundutbildningen Förbättringskunskap inom Hälsa – Etik – Lärande Grundläggande teoretisk utbildning med individuellt förbättringsprojekt på termin 1 Teoretisk utbildning och verksamhetsbaserat förbättringsarbete i interprofessionella team i termin 4/5/10 Programspecifika moment i förbättringskunskap

7 Lärandemål för HEL 2 Studenten ska efter fullgjort moment kunna tillämpa metoder och verktyg i praktiskt förbättringsarbete analysera komplexiteten i förändringsprocesser kunna värdera sin professionella roll i relation till profession och kompetens hos studenter från andra utbildningsprogram, och därmed kunna beskriva sin interprofessionella kompetens värdera hur egen och andras professionella kunskaper och förhållningssätt i samverkan påverkar resultatet för verksamheten

8 Pilotverksamhet - tidplan VT 2009 första pilotomgång 3 studentteam, 2 veckor, (tre vårdcentraler) HT 2009 andra pilotomgång 8 studentteam VT 2010 tredje pilotomgång 8 studentteam HT 2010 utökad pilot med 16 studentteam VT 2011 full skala, 33 studentteam, 3 veckor

9 Upplägg för HEL 2 RedovisaSamla dataFörslag Start Studiebesök

10 Hälsouniversitetets åtagande Programintegrationen inom Pedagogiskt Centrum ansvarar för utbildningsmomentet på uppdrag från programmen Dialog med vfu-kansliet Ger ekonomisk ersättning till LiÖ:s verksamheter som tar emot studentgrupper (ersättning per basgrupp motsvarar 1 veckas praktikplats)

11 LiÖ:s åtagande Enheten för verksamhetsutveckling/CHV (tidigare del av VPC): - ansvarar för etablering av en struktur för studentmedverkan i vårdens förbättringsarbete. - informerar berörda inom LiÖ. - har kontakt med nätverk av verksamhetsutvecklare. VFU-administrationen förvaltar Centrumens verksamhetsutvecklare inventerar och föreslår problemområden för studentprojekt.

12 Utbildning i förbättringskunskap för handledare och kontaktpersoner Förberedande frivillig endagsutbildning i förbättringskunskap och pedagogik. I nuläget 2 tillfällen per termin. Gemensam för alla basgruppshandledare på HU och kontaktpersoner på LiÖ Ansvariga på Pedagogiskt Centrum på HU tillsammans med representanter från LiÖ

13 Hur hitta bra uppdrag? Uppdrag som bidrar till förbättringar för patienten

14 Tänkbara problemområden för studentmedverkan Medverkan i pågående förbättringsarbeten inom vården Studentinitierade projekt i samråd med kontaktperson Teman eller intresseområden: - patientsäkerhet (fallskador, infektioner, mm) - tillgänglighet - läkemedel - dokumentation - information - rond - utskrivningsrutiner - etc


Ladda ner ppt "Studentmedverkan i förbättringsarbete Ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser