Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen

2 Syfte med satsningen Skapa en gemensam kunskapsplattform om vikten av ett jämställdhetsperspektiv, för politiker och chefer i hela regionen Gemensamt jobba med kvalitetssäkring av en jämställd medborgarservice genom jämställdhetsintegrering Förändra attityder och värderingar på lång sikt genom ökad kunskap och möjlighet att gemensamt diskutera och reflektera kring dessa angelägna frågor

3 Målgrupp Politiker och ledande tjänstemän i Umeåregionen Indirekt medborgarna i Umeåregionen då satsningen avser få effekt ute i samhället och på den konkreta kommunala verksamheten

4 Intern målgruppsnivå (förtroendevalda, chefer, medarbetare) AktiviteterSå här mäter viJämställdhetsmålSå här mäter vi Utbildning förtroendevaldaAntal deltagare kvinnor och män, antal träffar Att de förtroendevalda får en gemensam kunskapsplattform i jämställdhetsfrågan Intervju och/eller enkät i samband med utvärderingar Kick-off för satsningenAntal deltagare kvinnor och män Att skapa nyfikenhet för fråganUtvärdering Utbildning cheferAntal deltagare kvinnor och män, chefsnivåer Att chefer får en gemensam kunskapsplattform i jämställdhetsfrågan Intervju och/eller enkät i samband med utvärderingar Kunskapsspridning om CEMR deklaration om jämställdhet och jämställdhetsintegrering som strategi Kännedom om deklarationen och jämställdhets- integrering på förvaltningsnivå Jämställdhetsintegrering påbörjad i x antal förvaltningar, med stöd av t ex CEMR. Antal förvaltningar som påbörjat ett arbete med jämställdhets- integrering

5 På gång… Stöd för undertecknande av CEMR Framtagande av handlingsplan enl. CEMR Lokalt arbete med handlingsplaner Processutbildningar för; –ekonomer, controllers, kvalitetsgranskare –förtroendevalda revisorer Chefsutvecklingsforum Deltagande i arbetsgrupp – JämFör – webbaserat uppföljningssystem Lokala utbildningsinsatser (Vindeln, Vännäs, Bjurholm) Kommunstyrelse-/arbetsgruppseminarium ”Livskvalitet och social hållbarhet”

6 Förfrågan/förslag till regionrådet Två utbildningstillfällen à 3 timmar Maj och augusti 2010 Förslag på innehåll; -CEMR’s jämställdhetsdeklaration kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning arbetsgivarroll och personalpolitik budgetering/ekonomisk verksamhet upphandling av varor och tjänster könsrelaterat våld och människohandel samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö, infrastruktur och kollektivtrafik

7 Mer information & kontakt Läs mer på; www.umearegionen.se/jamstalldhet www.skl.se/jamstalldhet Projektsamordnare Agnes Lundgren E-post; agnes.lundgren@umea.seagnes.lundgren@umea.se Mobil; 070 – 677 63 31


Ladda ner ppt "Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser