Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fogare Arketyper i verkligheten Samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg Linköping 2007-05-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fogare Arketyper i verkligheten Samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg Linköping 2007-05-30."— Presentationens avskrift:

1 fogare Arketyper i verkligheten Samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg Linköping 2007-05-30

2 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten2 Uppdrag i Västra Götalandsregionen  Implementera informationsdelning enligt betalningsansvarslagen  Projekt sedan våren 2005  Projektledare Christina Wisser

3 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten3 Tidigare arbete  InfoVU-projektet ”Överföring/delning av dokumentation mellan vård och omsorg” slutfört mars 2004  Projektledare Eva Bergström  Informationsmodellering och syntax av Maria Areblad, Magnus Fogelberg och Ted Wigefeldt

4 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten4 Viktigt i arbetet  Se inte informationen som medde- landen utan som informations- mängder  Möjliggör ett dynamiskt innehåll  Garantera att betalningsansvars- lagen och Socialstyrelsens föreskrift följs  Identifiera eventuella kompletterande meddelanden

5 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten5 Informationsflödet

6 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten6 Processen  Beskrevs som ett enkelt arbetsflöde med information som resurs i aktiviteterna och ”meddelanden” som utgående resurs från dem

7 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten7 patienten ankommer initiativ vårdbegäran 0..* på mottagningen bedöm vårdbehov hos-pers. beslut inlagd återsänd bedöm behov av inskr.medd behov nej och har inga insatser behov ja och/eller har redan insatser sänd inskriv- ningsmed- delande hos-pers. beslut inskrivnings- meddelande känd av omsorgen kompletterande information 0..* 0..1 1 omsorgs- anmälan 0..1 återkallelse (0..1)

8 sänd underlag vårdplanering sänd kallelse vårdplanering vårdplane- ringsunderlag återkallelse (0..1) kallelse vårdplanering återkallelse (0..1) kopplas till0..11 behov nej behov ja erhåll mottagnings- bevis mottagnings- bevis avser 0..1 1 föremål för betalningsansvar dag 0 bestäm tid för möte kommunikation om möte föremål för tidsbestämt vårdplaneringsmöte genomför SVPL upprättad vårdplan känd av omsorgen vårdplanerad patient alternativt flöde

9 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten9 meddela utskrivnings- klar besluta utskrivning skriv ut utskrivnings- meddelande avsluts- meddelande stoppa utskrivning meddelande utebliven utskrivning

10 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten10 7 ”meddelanden”  InfoVU:s informationsmängder kring SVPL bestod av: Inskickningsmeddelande Inskrivningsmeddelande Kallelse till vårdplanering Mottagningsbevis Upprättad vårdplan Utskrivningsmeddelande Avslutsmeddelande

11 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten11 Violen på toaletten  En äldre kvinna i Flen fördes till sjukhus av hemtjänsten  På akutmottagningen ansågs kvinnan tillräckligt frisk för att kunna sändas hem  Hon återgick till hemmet  3 dagar senare ringde hemtjänsten och frågade hur det var med kvinnan  I hennes hem fann man henne sittande död på toaletten

12 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten12 Ergo  Betalningsansvarslagen garanterar landstinget ersättning om kommunen inte kan ta hand om patienten  Den sysslar inte med medicinsk säkerhet  I samråd med Socialstyrelsen och uppdragsgivaren har vi kompletterat listan över informationsmängder

13 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten13 Strategi  Vi talar om informationsmängder som görs tillgängliga, inte meddelanden  Alla inblandade grupper skall få sina önskemål om innehåll tillgodosedda  Alla delar av informationsmäng- derna får inte vara obligatoriska

14 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten14 Formalism  Flera strukturtekniker har använts  Här presenteras arketypstrategin  Informationsmängderna består av Datatyper (CEN/TS 14796) GPIC (EN 14822) Informationsmängder

15 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten15 Informationsmodell

16 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten16 Som GPIC fogare

17

18 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten18

19 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten19 Informationsmodell

20 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten20 Arketypstrategin  Informationsklassens attribut är av typer som kan hanteras i en arketypeditor  Vid fördjupad granulering kommer allt till sist att bygga på primitiva datatyper

21 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten21 Klassen Vårdbegäran

22 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten22 Och sen, då … ?  Alla attribut på nivån primitiv datatyp får inte exponeras när vårdbegäran kallas upp.  Vad som krävs är Pekare i arketypen till alla attribut som inte är primitiva datatyper Schablon som avgör vilka attribut av samtliga tillgängliga som skall visas All information är tillgänglig Pekarna anslås för informationsdelning

23 fogare 2007-05-30 Magnus Fogelberg: arketyper i verkligheten23 SLUT http://www8.vgregion.se/infostruktur/svpl_8 magnus.fogelberg@fogare.eu Informationsmodellen finns på


Ladda ner ppt "Fogare Arketyper i verkligheten Samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg Linköping 2007-05-30."

Liknande presentationer


Google-annonser