Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-12 1. Renin Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-12 1. Renin Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten."— Presentationens avskrift:

1 2014-12-12 1

2 Renin

3

4

5

6 Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten.

7 Descending del av Henle är relativt impermeabel till salter men permeabel till vatten så att vatten flyttas ut via osmosis, och väska i tubuli blir hypertonik.

8 Tunna del av ascending Henle är impermeabel till vatten men permeabel till salter especialt Na. O cl. Som flyttas ut via koncentration gradiant, väska blir first isotonik o sedan hypotonik.

9 C: Den tjocka del av ascending av Henles o första del av distal tubuli är impermeabel till vatten. Men Na. O Cl transporteras ut aktivt från tubuli,så väskan blir mycket hypotonik

10 Sista koncentration av urin beror på mängd (ADH). Om det finns ADH så tubuli blir permeabel till vatten. Om ADH saknas tubule blir permeabel till vatten så att större mängd av urin utsöndras.

11 RAS = Renin Angiotensin Systemet RAAS = Renin Angiotensin Aldosteron Systemet ACE = Angiotensin converting enzyme AT1 = Angiotensin I AT2 = Angiotensin II

12 Njuren Sparar salt Hjärtat Ökad känslighet för sympatikus Minskad känslighet för parasympatikus Fibros

13 Renin (njuren) ACE (lunga) Angiotensinogen (kärlendotel) Angiotensin Aldosteron (binjuren) Vasokonstriktion Saltretention

14 ACEReninAngiotensinogen AII Kärlmuskelcell

15 Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II AT(II)1- receptor (AT(II)2-receptor) Renin ACE Salt-och-vatten- retention Aldosteron Vasokonstriktion

16 Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II AT(II)1- receptor (AT(II)2-receptor) Renin ACE Salt-och-vatten- retention Aldosteron Vasokonstriktion 2 1 3

17 1) ”ACE-hämmare” = Angiotensin Converting Enzyme- hämmare 2) ”ARB” = Angiotensin Receptor Blockare (tidigare AT1 blockere mm) 3) ”Aldosteronhämmare”

18 Vasokonstriktion Ökad sympatikus känslighet Fibros hjärta och njure Proliferation kärlmuskelceller Frisättning av ADH (sparar vatten) Frisättning av Aldosteron (sparar salt)

19 Genomblödning 1 liter/min (20% av hjärtminutvolymen) Filtration (primärurin) 125ml/min = 180l/dygn GFR = Glomerular Filtration Rate Återresorption > 99% Diures 0.5-2 liter dygn

20 Mäta njurfunktion

21 Inulin-clearance Iohexol-clearance Cr-EDTA Cystatin C Kreatinin-clearance S-kreatinin

22 S-krea S-krea + ålder + kön S-krea + ålder + kön + kroppsvikt S-krea + ålder + kön + kroppsvikt + s-urea + s- albumin

23 eGFR = 186 x (s-krea/88.4) -1.154 x (ålder) -0.203 (Kvinnor x 0.79)

24

25 115 160 1500 5450 42000 Antal patienter i DLL <15 15-29 30-45 46-60 60-90 Beräknat GFR ml/min

26 115 160 1500 5450 42000 Antal patienter i DLL <15 15-29 30-45 46-60 60-90 Beräknat GFR ml/min dialyspatienter

27 115 160 1500 5450 42000 Antal patienter i DLL <15 15-29 30-45 46-60 60-90 Beräknat GFR ml/min Pre-uremi

28 115 160 1500 5450 42000 Antal patienter i DLL <15 15-29 30-45 46-60 60-90 Beräknat GFR ml/min ”P-uremi”

29

30

31

32 92 patienter, 21 dagar 31 Torasemide 3mg/kg 4 gånger/dygn 31 Furosemide - - - - - - ”- - - - - - - 30 Placebo End point: mortalitet

33 Mortalitet Torasemide 70% Furosemide 68% Placebo 50% “Ingen significant skillnad” (p< 0.09)

34 Mortalitet Torasemide 70% Furosemide 68% Placebo 50% “Ingen significant skillnad” (p< 0.09) Torasemide + Furosemide vs placebo. p< 0.04 = signifikant ! Loop-diuretica samma effekt i njuren

35 Väska per os eller intravenöst

36 Ischemi är redan den i särklass effektivaste diuretikan

37 Glomeruli Proximal tubuli Loop of Henle Distal tubuli Samlingsrör GFR ”primärurin” 180 l/ dygn Urin 0.5-5 l / dygn

38 Glomeruli Proximala tubuli Loop of Henle Distala tubuli Samlingsrör Furosemid Tiazider Aldosteron blockare ADH-blockare? X ? GFR ”primärurin” 180 l/ dygn Urin max 20 l / dygn

39 Furosemid Tiazider Aldosteron-blockare D i u r e s minuter timmar dagar


Ladda ner ppt "2014-12-12 1. Renin Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten."

Liknande presentationer


Google-annonser