Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog"— Presentationens avskrift:

1 Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog

2 Renin

3

4

5 Bowman kapsel

6 Proximal tubuli Proximal Tubule reabsorb. 100% of glucose o amino acids, 90% av bicarbonat and 80-90% av fosfat o vatten.

7 Henles slynga Descending del av Henle är relativt impermeabel till salter men permeabel till vatten så att vatten flyttas ut via osmosis, och väska i tubuli blir hypertonik.

8 Henles Slynga Tunna del av ascending Henle är impermeabel till vatten men permeabel till salter especialt Na. O cl. Som flyttas ut via koncentration gradiant, väska blir first isotonik o sedan hypotonik.

9 Henles Slynga C: Den tjocka del av ascending av Henles o första del av distal tubuli är impermeabel till vatten. Men Na. O Cl transporteras ut aktivt från tubuli,så väskan blir mycket hypotonik

10 Distal tubuli Sista koncentration av urin beror på mängd (ADH). Om det finns ADH så tubuli blir permeabel till vatten. Om ADH saknas tubule blir permeabel till vatten så att större mängd av urin utsöndras.

11 Förkortningar RAS = Renin Angiotensin Systemet
RAAS = Renin Angiotensin Aldosteron Systemet ACE = Angiotensin converting enzyme AT1 = Angiotensin I AT2 = Angiotensin II

12 Aldosteron Njuren Sparar salt Hjärtat Ökad känslighet för sympatikus
Minskad känslighet för parasympatikus Fibros

13 Angiotensinogen (kärlendotel)
Renin (njuren) ACE (lunga) Angiotensin Aldosteron (binjuren) Saltretention Vasokonstriktion

14 Parakrin RAAS Renin Angiotensinogen ACE AII Kärlmuskelcell

15 Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II
Renin Angiotensin I ACE Angiotensin II (AT(II)2-receptor) AT(II)1- receptor Aldosteron Vasokonstriktion Salt-och-vatten- retention

16 Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II
Renin Angiotensin I 1 ACE Angiotensin II (AT(II)2-receptor) 2 AT(II)1- receptor 3 Aldosteron Vasokonstriktion Salt-och-vatten- retention

17 RAAS blockad 1) ”ACE-hämmare” = Angiotensin Converting Enzyme- hämmare
2) ”ARB” = Angiotensin Receptor Blockare (tidigare AT1 blockere mm) 3) ”Aldosteronhämmare”

18 Angiotensin II Vasokonstriktion Ökad sympatikus känslighet
Fibros hjärta och njure Proliferation kärlmuskelceller Frisättning av ADH (sparar vatten) Frisättning av Aldosteron (sparar salt)

19 Njurfunktion i siffror
Genomblödning 1 liter/min (20% av hjärtminutvolymen) Filtration (primärurin) 125ml/min = 180l/dygn GFR = Glomerular Filtration Rate Återresorption > 99% Diures liter dygn

20 Mäta njurfunktion

21 Mäta GFR Inulin-clearance Iohexol-clearance Cr-EDTA Cystatin C
Kreatinin-clearance S-kreatinin

22 Uppskattat GFR ”eGFR” S-krea S-krea + ålder + kön
S-krea + ålder + kön + kroppsvikt S-krea + ålder + kön + kroppsvikt + s-urea + s- albumin

23 eGFR enligt MDRD eGFR = 186 x (s-krea/88.4)-1.154 x (ålder)-0.203
(Kvinnor x 0.79)

24

25 Antal patienter i DLL <15 115 15-29 160 30-45 1500 46-60 5450 60-90
42000 Beräknat GFR ml/min

26 Antal patienter i DLL dialyspatienter <15 115 15-29 160 30-45 1500
46-60 5450 60-90 42000 Beräknat GFR ml/min

27 Antal patienter i DLL Pre-uremi <15 115 15-29 160 30-45 1500 46-60
5450 60-90 42000 Beräknat GFR ml/min

28 ”P-uremi” Antal patienter i DLL <15 115 15-29 160 30-45 1500 46-60
5450 60-90 42000 Beräknat GFR ml/min

29

30

31

32 31 Torasemide 3mg/kg 4 gånger/dygn
“Loop Diuretics in the management of acute renal failure a double-blind, placebo-controlled, randomized study” Nephrol. Dial. Transplant Dec 92 patienter, 21 dagar 31 Torasemide mg/kg 4 gånger/dygn 31 Furosemide ” 30 Placebo End point: mortalitet

33 Mortalitet Torasemide % Furosemide % Placebo % “Ingen significant skillnad” (p< 0.09)

34 “Ingen significant skillnad” (p< 0.09)
Mortalitet Torasemide % Furosemide % Placebo % “Ingen significant skillnad” (p< 0.09) Torasemide + Furosemide vs placebo. p< 0.04 = signifikant ! Loop-diuretica samma effekt i njuren

35 Väska per os eller intravenöst

36 Ologiskt att ge diuretika vid ischemisk njursvikt
Ischemi är redan den i särklass effektivaste diuretikan

37 GFR ”primärurin” 180 l/ dygn
Glomeruli GFR ”primärurin” 180 l/ dygn Proximal tubuli Loop of Henle Distal tubuli Samlingsrör Urin l / dygn

38 GFR ”primärurin” 180 l/ dygn
Glomeruli GFR ”primärurin” 180 l/ dygn Proximala tubuli X ? Furosemid Loop of Henle Tiazider Distala tubuli Aldosteron blockare Samlingsrör ADH-blockare? Urin max 20 l / dygn

39 minuter D i u r e s timmar dagar Furosemid Tiazider
Aldosteron-blockare dagar


Ladda ner ppt "Nephrologhy i 5 timmar Maen Yousef Nephrolog"

Liknande presentationer


Google-annonser