Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njurfysiologi och behandling av njursvikt Jonas Claesson Operationscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njurfysiologi och behandling av njursvikt Jonas Claesson Operationscentrum."— Presentationens avskrift:

1 Njurfysiologi och behandling av njursvikt Jonas Claesson Operationscentrum

2 Upplägg •Njurfysiologi •Njursvikt I –Definitioner, Epidemiologi, Patofysiologi –Behandlingsindikationer •Njursvikt II –CRRT –Antikoagulation vid CRRT

3 Nefronet är njurens funktionella enhet

4 •En miljon •85% kortikala •15% juxta- medullära

5 Nefron Kortikala nefron Juxtamedullära nefron

6 Nefron

7 Tre grundläggande funktioner •Glomerulär filtration –Filtration som bildar primärurin

8 Glomerulär filtration

9 •Glomerulära kapillärer –Stora porer (fenestrerade) –200-500 Å i diameter –100-400 ggr mer genom- släppliga än kapillärer i skelettmuskel

10 Tre grundläggande funktioner •Glomerulär filtration –Filtration som bildar primärurin •Tubulär reabsorption – Absorption av ämnen från tubuli

11 Tre grundläggande funktioner •Glomerulär filtration –Filtration som bildar primärurin •Tubulär reabsorption – Absorption av ämnen från tubuli •Tubulär sekretion – Sekretion av ämnen som skall elimineras

12 Tubulär sekretion •Transportproteiner i proximala tubuli •Anpassade för att avlägsna främmande ämnen –Xenobiotika (toxiner, läkemedel) •Exempel: Penicillin utsöndras aktivt. –Probecid hämmar utsöndringen, och kan ges för att förlänga effekten av en given dos. –Oseltamivir (Tamiflu) – liknande princip

13 Njurens blodförsörjning

14 Grundläggande mekanismer Glom filtration Tub reabsorption Tub sekretion Urin Efferent Arteriol Afferent Arteriol Glomerulus Tubuli Peritubulär kapillär

15 Renalt blodflöde •Autoregulerat –Myogent? Metabolt? Backtryck? •20% av CO –1000 ml/min –400 ml/min/100 g –Kvinnor lägre än män per BSA m 2

16 Juxtaglomerulära apparaten Tubuloglomerulär feedback Ökat Na och H2O i distala tubuli känns av macula densa och leder till konstriktion av afferenta arterioler

17 Glomerulär filtration •Första steget i urinproduktion

18 Glomerulär filtration •Första steget i urinproduktion •GFR 125 ml/min

19 Glomerulär filtration •Första steget i urinproduktion •GFR 125 ml/min •180 liter primärurin

20 Glomerulär filtration •Första steget i urinproduktion •GFR 125 ml/min •180 liter primärurin •Beror på tryckgradient över glomeruli

21 Tryckgradient i glomeruli Protein i blod 60-80 g/L Protein i urin 20-50 mg/L

22 Glomerulus

23 Tubulär reabsorption •Passiv diffusion •Primär aktiv transport: Natrium •Sekundär aktiv transport: Socker och aminosyror

24 Tubulär reabsorption, % Segment NaS-Na  S-Na  HCO 3 - Ca 2+ PO 4 3- Prox tubuli 675080857080 Henles slynga 2030141020- Dist tubuli 7124-5-1010 Samlingsrör 52255- Urin 1600110

25 Natrium reabsorption Lumen Plasma Cell Na/K ATPas Natrium Kalium Klorid H2O

26 •Aldosteron stimulerar till natriumreabsorption i distala tubuli och samlingsrör •Inhiberas av natriuretisk peptid RAAS Renin-angiotensin-aldosteron

27 •Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör •Inhiberas av natriuretisk peptid Angiotensinogen Angiotensin I Renin

28 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron •Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör •Inhiberas av natriuretisk peptid Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Renin ACE

29 RAAS Renin-angiotensin-aldosteron •Aldosteron stimulerar till natrium reabsorption i distala tubuli och samlingsrör •Inhiberas av natriuretisk peptid Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Aldosteron Renin ACE

30 Proximala tubuli •Reabsorption –Glukos och aminosyror –67% av natrium –65% av vatten (120 liter) •Sekretion –H + –Sekretion av organiska joner

31 Distala tubuli •Reabsorption –Natrium •kontrollerat av aldosteron klorid följer med passivt –H 2 O •kontrollerat av ADH (vasopressin) •Sekretion –H + –Kalium •Kontrollerat av aldosteron

32 Samlingsrör •Reabsorption –H 2 O •kontrollerat av ADH

33 Koncentration av urin •“Medullary countercurrent system” –motströmsprincipen •Vasopressin –Antidiuretiskt hormon (ADH) –Stimulerar intracellulära aquaporinproteiner att fästa sig i cellmembranet

34 Medullära motströms systemet •Osmotisk gradient pga Henles slynga •Nedåtstigande slynga –Permeabel för vatten •Uppåtstigande slynga –Impermeabel för vatten –Aktiv natriumutsöndring

35 Nedåtstigande slynga •Permeabel för vatten •Ingen aktiv natriumtransport

36 Uppåtstigande slynga •Aktiv energikrävande transport av natrium ut ur tubuli •Impermeabel för vatten

37 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten 300 450 600 750 900 1050 1200 Från proximala tubuli Till distala tubuli Bark Märg 300 450 600 750 900 1050 1200 100 250 400 550 700 850 1000 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

38 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten 300 310 320 330 340 350 360 370 Från proximala tubuli Till distala tubuli Bark Märg 300 310 320 330 340 350 360 370 100 150 250 300 330 350 360 370 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

39 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten 300 375 450 525 600 675 750 Från proximala tubuli Till distala tubuli Bark Märg 300 375 450 525 600 675 750 100 200 300 400 500 600 675 750 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

40 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten 300 450 600 750 900 1050 1200 Från proximala tubuli Till distala tubuli Bark Märg 300 450 600 750 900 1050 1200 100 250 400 550 700 850 1000 Aktiv Natrium transport Passiv vatten transport Henles slynga

41 Motströmsprincipen skapar den osmotiska gradienten Urea bidrar till den osmotiska gradienten I distala samlingsrören finns aktiva ureapumpar, och den tunna delen av den uppåtstigande slyngan är permeabel för urea. På detta sätt skapas en liknande mekanism som för Na

42 Osmotisk gradient kan koncentrera urinen i närvaro av ADH (vasopressin) Från distala tubuli Bark Märg 300 450 600 750 900 1050 1200 300 400 550 700 850 1000 1100 1200 Interstitium Samlings rör Öppna porer Passiv vatten transport

43

44 Diuretika

45 Surgörning av urin •Karbanhydras (CA) –Leder till att HCO3- transporteras från urin till blod


Ladda ner ppt "Njurfysiologi och behandling av njursvikt Jonas Claesson Operationscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser