Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Labmedicin i Nya Akutens ADAPT modell!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Labmedicin i Nya Akutens ADAPT modell!"— Presentationens avskrift:

1 Labmedicin i Nya Akutens ADAPT modell!
Så kan vi samarbeta med effektivisering av Akutkliniken, UMAS Rolf Thämlitz, logistik och applikationer LabMedLog & Klinisk kemi Universitetssjukhuset MAS Malmö

2 Akutens utmaningar! De flesta inläggningar sker via akuten
Fokus på triage Riskbedömning Många olika tillstånd Sortering Malmö akuten: 6957 patienter gjorde 7889 besök i mars 2006 Multisjuka

3 Akutkliniken – Flaskhals eller logisikcenter?
Den kliniska medicinens “preanalytiska fas”: Dåligt ifyllda remisser Dålig märkning Bristande transporter Bristande kommunikation med beställarna Saknas utbildning Saknas rutiner och metodbeskrivningar Bristande akutfokus Brist på specialiserade akutläkare, än så länge …

4 Ålder och kön 10000 m 9000 k 8000 7000 6000 Antal patienter 5000 4000
3000 2000 1000 0-6 7-18 19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100- Ålder

5

6 Vad är lab triage? Klinisk bedömning Standardiserade rutiner
Inte diagnos Standardiserade rutiner Standard paneler av tester Korta svarstider (TAT)

7 Akutens krav på lab Alla resultat klara samtidigt, med kort och förutsägbar svarstid, 40 – 60 min Patientnära vid specifika situtationer

8 Tid från provtragning till registrering på lab
Rörpost Medel: 14 min, Range: 1 (?) – 81 min

9 Standardpaneler av tester
Mars 2006: 3446 panelremisser

10 Akutens panelkategorier Analyssammansättning, förändringsbar I LIS
Panel- kategorier Allmänkemi Immunokemi P-Glukos Hematologi Koagulation PST-rör 5 mL (grön propp) EDTA-rör (lila propp) Citratrör 5 mL (blå propp) Medicin Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP Hb, LPK, TPK Diabetes Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, TCO2, Glukos Hjärta Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, Troponin I, CKMB, Glukos PK (INR), APT-tid Stroke Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, Glukos Trombos Infektion Kirurgi Na, K, Ca, Kreat, Alb, CRP, ASAT, ALAT, ALP, Amylas, Bilirubin Ortopedi

11 Om vi har så korta svartider, behöver vi då patientnära analyser på Akuten?

12 analysresultat inom 10-20 min
Priogrupper analysresultat inom min 13 % 2 % Lab prover prov 35 % Patientnära prov 20-30 patienter/dygn pat./dygn 50% inga prover

13 Analyser som behövs för RÖDA och ORANGA patienter
Blodgaser (främst RÖDA) Elektrolyter Metaboliter Kreatinin CRP Troponin I Hematologi Koagulation Leverprover ABL X POCT-1A el HL7 Lab 10 min + Hb min Hema: 30 min Koag & lever: 45 min

14 ID-inloggad, mobilitet Beställning och svar
Registrera: Patienten Provmaterialet Analyser Läkare Provtagning Sänd RFID också i patientarmbandet

15 Walk away!

16 Skissperspektiv från servicetorget
Övriga projekt som planeras Skissperspektiv från servicetorget

17 Vem? Var? Vad? När? Automatisk beställningspunkt till Apoteket

18 Aktuell logistik

19 QUO VADIS Positionera patienter Positionera personal

20 Personlig assistent Databaser Analys _ Medicin Quvadis Best och svar
Registrering Quvadis Vart går du?

21 Samarbetspartners kompetenser
Akuten -användarna Laboratoriemedicin -preanalys, analys, applikationer och samordning Universitet -teknikcentrum Högskola Medeon -nya företag Industri medicinteknisk -global industriell erfarenhet

22 Standardisera funktionerna!
Analysera behoven Olika diagnostiska behov på akuten Designa lösningar utifrån helheten Systemorientera Integrera lab och patientnära Inte allt eller intet Många analyter på samma instrument


Ladda ner ppt "Labmedicin i Nya Akutens ADAPT modell!"

Liknande presentationer


Google-annonser