Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Denna presentation beskriver – Varför Ungdomstorget finns – Vilka som tillhör målgruppen – Hur vi är organiserade – Vårt stöd till Ludwig och Lisa Inklusive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Denna presentation beskriver – Varför Ungdomstorget finns – Vilka som tillhör målgruppen – Hur vi är organiserade – Vårt stöd till Ludwig och Lisa Inklusive."— Presentationens avskrift:

1 Denna presentation beskriver – Varför Ungdomstorget finns – Vilka som tillhör målgruppen – Hur vi är organiserade – Vårt stöd till Ludwig och Lisa Inklusive ARiS, Hikikomori och Mellansteget

2 Personer med ”diffus problematik” Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLEDARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP IFS RSMH Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Skola & utbildning LÄRARE SKOLSKÖTERSKA SPECILAPEDAGOG ELEVASSISTENT FÄLTASSISTENT LVU KURATOR MARIA UNGDOM BARNMORSKA MOBBINGTEAM UNGDOMSTORGET

3 3 Framtid Avvikelse rapporter Utvecklings- områden Läges- rapporter Ungdomstorget 3.0 Dv:90 Soc/ f- stöd. 380 FK 580 IM:Introduktions programmen 60- 100 Särskola: 15 Hemmasittare ? 200 AF: 1190 varav F-kod: 142 + 112 ( 25-29 år) NEET`s Finns inte i några register2011: 1314 varav… 23 700 -3200 = 20 500 Soc. Nyanlända m. permanent uppehållstillstånd 40

4 Ofrivilliga Hemmasittare Förälder/ föräldrar Syskon/vän Ev. psykiatrin HIKIKOMORI ”den som drar sig undan”

5 Andelen behov/nedsättningar 2011 och 2013

6 Utbildning

7 Pelles 10 nedsättningar Asperger/autism ADHD/ADD Depression Psykossjukdom Oro/ångest Panikångest Självskadebeteende Alkoholproblematik Familjeproblematik Sömnstörning Inget gymnasiebetyg

8 AF FK Kommun VLL Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar Arbetslivsinriktad rehabilitering Medicinsk rehabilitering Arbetsförmåge- bedömning Social rehabilitering Nationellt Lokalt regionalt 7 arbetsmarknadskonsulenter 3 daglig verksamhet 5 socialsekreterare 1 Informationsansvarig Gy. 3 Personliga handläggare 3 Arbetsförmedlare 2 SIUS- konsulenter 2 Arbetsterapeuter 1 Psykolog 2 Personliga handläggare

9 AF 1-31 Kerstin FK1-31 Christine Åsa Lars Åke (Jenny Raisa) AF 1- 31 Michael Yvonne US 1-31 Per Anna Emma Carina Monica Viva 1-31 Peter Veronica Styrgrupp Utvecklingsledare Hemsida/Facebook VIVA1-31 Anders Thomas Maria TEAM 1 TEAM 3 Ärende- beredning Tis. 8:30 alt. 10:15 Ärende- beredning Mån. 8:15 -9:30 SIUS Katarina F ARiS: Lena/ Jenny Psykolog Johanna IM Joel FörsörjningsstödAktivitetsersättning ARiS: Sara, Anna Psykolog Johanna Församtal Information Mål/behov Kartläggning, Observation Samtal Flerpartsamtal planering VLL Medicinsk rehab. AF Arbetslivs rehab. SIUS Glenn T Kommunen Social rehabilitering Annat

10 Arbete Lisa 20-24 år Söker anpassad lämplig arbetsprövning Riksgymnasiet dec 2010vår/sommarVintern 2011Jan. 2012 MuskelsjukdomLåg självkänsla Permobil/rullstolVill klara sig själv Gillar djur/hundar Aktivitetsbaserad bedömning Vill inte ha överföring till Af. Aktivitetsersättning FK/Viva/AF Ungdomsgarantin AF Studiebesök Iris Hadar Avslag A- ersättning yttrande Start Lev. Svår matchning

11 Arbete Lisa 20-24 år våren 2012Jan. 2012sommar Vinter Aktivitetsersättning FK/Viva/AF Starka drivkrafter Gränslös Vill inte att något ska hindra Vill ha fysisk stimulans Försämras vid kyla Truckkort?? Studiebesök Arb. Prövning Tel. Support Vill inte! Stegen 3 ddg/v Sökt 20 jobb! Geografiskt område viktigt Praktik Rekond. em. 2 ggr/v

12 Lisa 20-24 år vinter 2012vår. 2013sommar 2013 Värderar sig själv lågt Ingen eget boende Svårt omsätta hur andra uppfattar hen. Aktivitetsersättning FK/Viva/AF Praktik Inre rekond. uppföljningUppföljning Avslut stegen Frånvaro = vinter Anställning ? JA Begränsad ork, arb. förmåga, finmotorik Kort räckvidd och kraft, talsvårigheter Trygghetsanställning 25% + handledare 79 % bidrag Höj och sänkbart bord, bil lyft Sjukgymnast: Platsen inte att rekommendera VILL! Af- rehab. Psykosocialt anpassat stöd Lön 25 % Aktivitetsersättning 75 % Långsiktig lösning Minimera fysiska krav

13 Arbete Ludwig 19-22 år Arbetsprövning Särskolan ARiS (Sf) Praktik ICA 2011Sommaren 2012Vintern 2012 UtvecklingsstörningVerbal ADHDSjälvförtroende SmärtproblematikTillfreds Låg insikt IV 3 år Access Bedömning: nedsatt arbetsförmåga Viva coach Vuxen psykiatrin stödsamtal medicinering Tillgodogjorde sig ej utb. Uppdrag Bup Förlängd skolgång FK Aktivitetsersättning Team 3 Försörjningsstöd Team 1 mamman Vårdbidrag

14 Arbete Ludwig 19-22 år Arbetsprövning V-R maj 2013Sommaren 2013 Aktivitetsersättning FK/ARiS ( kommun/psykiatri) Inte utan sin släkting Trivs 2v Bra instruktioner bra ledare Avbrott Kränkt missförstånd Omplacering?? Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma Hembesök. Familjeproblematik Hot Polis Mellansteget? (Sf) KÖ reserv Avbokade tider Sjuk=Hembesök Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma Beviljat Boendestöd godeman Särskilt stöd och habilitering dyrt Avslut samtalskontakt Vuxen psyk. AT rekommenderar: Boendestöd Godeman Särskilt stöd och habilitering

15 Arbete Ludwig 19-22 år sept. 2013Vintern 2014 Aktivitetsersättning FK/ ARiS/ Mellansteget Mellansteget Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma/ mormor/Af Studiebesök Sjuk Närvaro 1v av 3 v. Kränkt Praktik?? Avslut Arbetsterapeut Daglig verksamhet Mellansteget rekommenderar LSS Stöd och habilitering Kurator arbetsterapeut


Ladda ner ppt "Denna presentation beskriver – Varför Ungdomstorget finns – Vilka som tillhör målgruppen – Hur vi är organiserade – Vårt stöd till Ludwig och Lisa Inklusive."

Liknande presentationer


Google-annonser