Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARiS, Hikikomori och Mellansteget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARiS, Hikikomori och Mellansteget"— Presentationens avskrift:

1 ARiS, Hikikomori och Mellansteget
Inklusive ARiS, Hikikomori och Mellansteget Denna presentation beskriver Varför Ungdomstorget finns Vilka som tillhör målgruppen Hur vi är organiserade Vårt stöd till Ludwig och Lisa

2 Personer med ”diffus problematik” UNGDOMSTORGET
ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE LÄKARE Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med ”diffus problematik” UNGDOMSTORGET BOENDESTÖD SJUKSKÖT SKÖT BOENDE Boende DISTRSKÖT BARNMORSKA SSK AVGIFTNING BEHHEM HANDLED SYSS Beroende- vård ARBETSVÄGLED OSA-HANDLED Sysselsättning MARIA UNGDOM RSMH SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT LVU IFS SPECILAPEDAGOG Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård Skola & utbildning LÄRARE BEHHEM ELEVASSISTENT SOC BARN/UNGA SKOLSKÖTERSKA BOENDESTÖD BUP SOCIONOM KURATOR MOBBINGTEAM FÄLTASSISTENT

3 Framtid Avvikelse Läges-rapporter rapporter 23 700 -3200 = 20 500
Soc. Nyanlända m. permanent uppehållstillstånd 40 = Framtid Avvikelse rapporter Utvecklings-områden Läges-rapporter IM:Introduktions programmen Ungdomstorget 3.0 Särskola: 15 Dv:90 Soc/ f-stöd. 380 FK 580 AF: 1190 varav F-kod: 142 + 112 ( år) NEET`s Finns inte i några register2011: 1314 varav… Hemmasittare? 200

4 ”den som drar sig undan”
Förälder/ föräldrar Ofrivilliga Hemmasittare HIKIKOMORI ”den som drar sig undan” Syskon/vän Ev. psykiatrin

5 Andelen behov/nedsättningar 2011 och 2013

6 Utbildning

7 Pelles 10 nedsättningar Asperger/autism ADHD/ADD Depression
Psykossjukdom Oro/ångest Panikångest Självskadebeteende Alkoholproblematik Familjeproblematik Sömnstörning Inget gymnasiebetyg

8 Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar
Social rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering AF Kommun 7 arbetsmarknadskonsulenter 3 daglig verksamhet 3 Arbetsförmedlare 2 SIUS- konsulenter 5 socialsekreterare Nationellt 1 Informationsansvarig Gy. Lokalt regionalt 3 Personliga handläggare 2 Arbetsterapeuter 2 Personliga handläggare 1 Psykolog Arbetsförmåge-bedömning Medicinsk rehabilitering FK VLL

9 Social rehabilitering
Försörjningsstöd Aktivitetsersättning AF 1- 31 Michael Yvonne VIVA1-31 Anders Thomas Maria Viva 1-31 Peter Veronica Styrgrupp Utvecklingsledare Hemsida/Facebook AF 1-31 Kerstin TEAM 1 Ärende- beredning Tis. 8:30 alt. 10:15 TEAM 3 Ärende- beredning Mån. 8:15 -9:30 US 1-31 Per Anna Emma Carina Monica FK1-31 Christine Åsa Lars Åke (Jenny Raisa) Församtal IM Joel ARiS: Sara, Anna ARiS: Lena/ Jenny SIUS Glenn T Psykolog Johanna Psykolog Johanna SIUS Katarina F Information Mål/behov Kartläggning, Observation Samtal Annat VLL Medicinsk rehab. Kommunen Social rehabilitering AF Arbetslivs rehab. Flerpartsamtal planering

10 Aktivitetsersättning
Arbete Lisa 20-24 år Muskelsjukdom Låg självkänsla Permobil/rullstol Vill klara sig själv Gillar djur/hundar Aktivitetsbaserad bedömning Vill inte ha överföring till Af. Riksgymnasiet Studiebesök Iris Hadar Start Lev. Söker anpassad lämplig arbetsprövning Svår matchning dec vår/sommar Vintern Jan. 2012 Ungdomsgarantin AF Aktivitetsersättning FK/Viva/AF Avslag A-ersättning yttrande

11 Aktivitetsersättning
Arbete Lisa 20-24 år Starka drivkrafter Gränslös Vill inte att något ska hindra Vill ha fysisk stimulans Försämras vid kyla em. 2 ggr/v Studiebesök Arb. Prövning Tel. Support 3 ddg/v Stegen Praktik Rekond. Truckkort?? Vill inte! Sökt 20 jobb! Geografiskt område viktigt våren Jan sommar Vinter Aktivitetsersättning FK/Viva/AF

12 Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning
Lisa 20-24 år Värderar sig själv lågt Ingen eget boende Svårt omsätta hur andra uppfattar hen. Anställning? JA Sjukgymnast: Platsen inte att rekommendera Af- rehab. Psykosocialt anpassat stöd Praktik Inre rekond. VILL! Begränsad ork, arb. förmåga, finmotorik Kort räckvidd och kraft, talsvårigheter Trygghetsanställning 25% + handledare 79 % bidrag Höj och sänkbart bord, bil lyft Frånvaro = vinter Långsiktig lösning Minimera fysiska krav uppföljning Uppföljning Avslut stegen vinter vår sommar 2013 Aktivitetsersättning FK/Viva/AF Aktivitetsersättning 75 % Lön 25 %

13 Aktivitetsersättning
Arbete Ludwig 19-22 år Utvecklingsstörning Verbal ADHD Självförtroende Smärtproblematik Tillfreds Låg insikt Bup Bedömning: nedsatt arbetsförmåga Uppdrag Vuxen psykiatrin Access Tillgodogjorde sig ej utb. Särskolan Praktik ICA stödsamtal medicinering ARiS (Sf) Arbetsprövning IV 3 år Viva coach Sommaren 2012 Vintern 2012 Förlängd skolgång FK Försörjningsstöd Team 1 Aktivitetsersättning Team 3 mamman Vårdbidrag

14 Aktivitetsersättning
Arbete Ludwig 19-22 år AT rekommenderar: Boendestöd Godeman Särskilt stöd och habilitering Avslut samtalskontakt Vuxen psyk. Familjeproblematik Hot Polis Avbokade tider Sjuk=Hembesök dyrt Arbetsprövning V-R Hembesök. Beviljat Boendestöd godeman Särskilt stöd och habilitering Omplacering?? Avbrott Kränkt missförstånd Inte utan sin släkting reserv Trivs 2v Bra instruktioner bra ledare Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma Mellansteget? (Sf) Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma maj Sommaren 2013 Aktivitetsersättning FK/ARiS ( kommun/psykiatri)

15 Aktivitetsersättning
Arbete Ludwig 19-22 år Avslut Arbetsterapeut Stöd och habilitering Kurator arbetsterapeut Närvaro 1v av 3 v. Kränkt Studiebesök Daglig verksamhet Mellansteget Praktik?? Flerpartsamtal FK/ARiS/Mamma/mormor/Af Sjuk sept Vintern 2014 Mellansteget rekommenderar LSS Aktivitetsersättning FK/ ARiS/ Mellansteget


Ladda ner ppt "ARiS, Hikikomori och Mellansteget"

Liknande presentationer


Google-annonser