Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar"— Presentationens avskrift:

1 2009 - 2014 -forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar
de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM

2

3 Samlokaliserad och integrerad
Version 3.0 Ökad evidens Tidiga insatser Ökad landsting samverkan utvecklingsplan Version 2.0 Ansvarfördelning kan bli tydligare. Vissa kompetenser saknas. Insatserna matchar inte behoven fullt ut. Det finns fortfarande unga som hamnar mellan stolarna. Kvalitetssäkra rutiner och införa bra uppföljningsverktyg. Bättre kanaler för samverkan inom hälsovården. Studiemotiverande insatser. utvecklingsplan En dörr in Samlokaliserad och integrerad samverkan projektansökan GT-Unga Förprojekt 2006

4

5 Weathering the Storm: Creative EPSA Solutions in a Time of Crisis
230 bidrag 26 länder 83 EU/Nationell nivå 31 Regional nivå 113 Lokal nivå 47 topp rankade 15 nominerade 32 best practice Utvärderings kriterier: 1. Innovation, 2. Lämplighet, 3. Resultat, 4. Hållbarhet, 5. Överlåtelse och lärande 6. Samverkan 7. Social rättvisa 8. Effekt på den ekonomiska tillväxten.

6 Personer med ”diffus problematik” UNGDOMSTORGET
ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE LÄKARE Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med ”diffus problematik” UNGDOMSTORGET BOENDESTÖD SJUKSKÖT SKÖT BOENDE Boende DISTRSKÖT BARNMORSKA SSK AVGIFTNING BEHHEM HANDLED SYSS Beroende- vård ARBETSVÄGLED OSA-HANDLED Sysselsättning MARIA UNGDOM RSMH SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT LVU IFS SPECILAPEDAGOG Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård Skola & utbildning LÄRARE BEHHEM ELEVASSISTENT SOC BARN/UNGA SKOLSKÖTERSKA BOENDESTÖD BUP SOCIONOM KURATOR MOBBINGTEAM FÄLTASSISTENT

7 FINSAM Samordnings- förbundet Umeå
vv Arbetsförmedling 25% Umeå Kommun 25% FINSAM Samordnings- förbundet Umeå Försäkringskassan 25% Västerbottens Läns Landsting 25%

8 Stödstrukturer sociala företag.
Styrelsen: Ersättare: Umeå kommun: Christer Lindvall (s) ordf. Gunilla Berglund (m) Försäkringskassan: Mikael Broman (tj.man) Vakant (tj.man) Lanstinget: Ulf Björk (s) Christer Bäckman (fp) Arbetsförmedlingen: Carola Larsson (tj-man)vice ordf. Magnus Fjellström (tj-man) Beredningsgrupp: Försäkringskassan: Carola Johansson Arbetsförmedlingen: Carola Larsson Lanstinget: Anki Andersson, Christina Wennberg-Granberg Umeå Kommun: Helen Andersson Förbundschef: Mikael Holmlund Ungdomstorget Arbetslivsinriktad rehabilitering år Mellansteget ARiS Hikikomori Våga Växa Steget Vidare Arbetslivsinriktad rehabilitering. 25 + NAFS-Samverkansplattform närsjukvård. Hälsocentraler och kliniker NUS SAMS O-klassade Insteget Sysselsättnings- fasen Supported Employment Nätkraft/socialpsyk Stödstrukturer sociala företag. Företagsringar.

9 Var finns samverkansarbetet?

10 Informationsansvarig
32 medarbetare 26 samlokaliserade 7 olika verksamheter 10 yrkeskategorier 1 Introd.prog. Informationsansvarig Ej samlokaliserad 5 + 5 VIVA arbete unga/ arbetskonsulenter 1 Introduktions programmen Informationsansvarig 5 Socialtjänst/ Ungdomsslussen socialsekreterare 3 Daglig verksamhet 2 arbetskonsulenter 1 specialpedagog Ungdomstorget 7 styrgrupp + 1 Utvecklingsledare 3 Försäkringskassan Personliga handläggare 3 Landstinget/ Psykiatrin 2 Arbetsterapeuter 1 Psykolog 2 Försäkringskassan Personliga handläggare 5 Arbetsförmedlingen 3 Arbetsförmedlare 2 SIUS

11 Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar
Social rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Beställare Utförare Kommun AF 3 arbetsförmedlare 5 socialsekreterare 3 personlig handläggare + (2 personliga handläggare) 1 informationsansvarig IM 2 SIUS-konsulenter 7 arbetsmarknadskonsulenter + (3 DV) 1 Psykolog 2 Arbetsterapeuter Nationellt Lokalt regionalt 14 st. 15 st. VLL FK Arbetsförmåge-bedömning Medicinsk rehabilitering

12 Framtid Avvikelse Läges-rapporter rapporter 23 700 -3200 = 20 500
Nyanlända Framtid Avvikelse rapporter Utvecklings-områden Läges-rapporter Introduktionsprogrammen Ej behörig nationellt gymnasieprog Särskola Ungdomstorget 3.0 Dv:90 Soc/ f-stöd. 380 FK 580 AF: 1070 varav F-kod: 152 + 103 ( år) NEET`s Finns inte i några register2011: 1314 varav… Hemmasittare? 200

13 Skillnaden i % mellan 2011 och 2013

14 Utbildning

15 Pelles 10 nedsättningar Asperger/autism ADHD/ADD Depression
Psykossjukdom Oro/ångest Panikångest Självskadebeteende Alkoholproblematik Familjeproblematik Sömnstörning Inget gymnasiebetyg

16 AF 1- 31 Michael Yvonne VIVA1-31 Anders Maria Viva 1-31 Peter Veronica
Försörjningsstöd Aktivitetsersättning AF 1- 31 Michael Yvonne VIVA1-31 Anders Maria Viva 1-31 Peter Veronica Info.torg Hemsida Facebook AF 1-31 Kerstin TEAM 1 Ärende- beredning Tis. 8:30 alt. 10:15 TEAM 3 Ärende- beredning Mån. 8:15 -9:30 US 1-31 Per Anna Emma Carina Monica FK1-31 Christine Åsa Lars Åke (Henrik, Jenny Raisa) INTRO- DAGAR IM Joel ARiS: Sara, Anna ARiS: Lena/ Jenny Psykolog Johanna Psykolog Johanna SIUS Katarina F Glenn T Katarina 7 Styrgrupps representanter Våga växa Johanna Birgitta. TVÄRGRUPPER . Kommunikation Värdegrund Metod Målgrupp Arbetsgivare

17 Identifiera samverkan Identifiera särskilda behov
Gemensam bedömning Identifiera samverkan Samordnade Insatser Identifiera särskilda behov Färdigheter Motivation Drivkrafter Rädslor Kartläggning, Observation, Samtal Af Viva Individuella Behov och Mål 3 Intro.dagar Kl.9-11:30 At Psyk. Arbetslivsinriktad rehab. Soc. IM Social rehab. Församtal FLERPART planering i samverkan GK Medicinsk rehabilitering Individuellt spår Viva Af Arbete/Studier Information från Sesam, studievägledning Af, ARiS, Mellansteget m.fl. At Psyk. Fk Annat (Dv) Övrig Samverkan

18 Modell för Arbetslivsinriktad rehabilitering
Socialt kooperativ SAK i Umeå Chansen Funktionshindrad Mellansteget Dyslexi/yrkesorientering Arbetsprövning FUB: Iris Hadar Asperger SIUS Nätkraft Utredningar Arbetsprövning Företagsringar Rehab särvux Aris 2 LEV. Arbetslivsresurs personalstrategerna ASA VIVA- Resurs Praktik RESA Hikikomori Psykolog NOVA JSA Praktik Aris 1 Vägledning UGA Coachning SEsam stegen +17 platser Våga växa SEsam Rest/adm/fastigh Sesam extern Coachning FUB Förberedande Utb. Arbetsmarknadsutbildning LEV. Miroi Öppenvård VIVA vägledning /komvux Rådgivning KRami Ungplan Målet Mycket stöd Nära arbetsmarknad

19 5 arbetsförmedlare/SIUS
Snittålder:ca. 22 år Minst 2,4 handläggare/ungdom Övrig AF 304 Ind. planering 303 46 % 54 % SIUS 63 Arbetsförmedlingen Aktivitetsstöd/ Utvecklingsersättning 5 arbetsförmedlare/SIUS 65,5 % NOVA 55 Ambassadör 11 Perioden Totalt 1332unga Praktik 170 Arbetsprövning 98 NOVA 2 141 Access 60 Socialtjänsten Försörjningsstöd 5 socialsekreterare 65 % ASA 31 Arbete Del/heltid,subv 394 =29,6 % Av deltagare D4me 14 Intro.dagar 728 Övrigt kommun 84 Försäkringskassan Aktivitetsersättning 3-6 personliga handläggare 26,5 % Övrig FK 18 60,5 % Viva Arbete Unga 9 arbetskonsulenter Studier Del/heltid/aub 251 = 18,8 % Av deltagare 242 Indiv. spår SEsam Stegen 145 6 % Introduktionsprogrammen CSN 1 uppföljningsansvarig 362 övrig samverkan Bortfall, uppstart, endast AF/FK etc. SEsam Intern 139 SEsam Extern 13 Övriga aktörer Kooperativ etc. 27 1 % Dagligverksamhet LSS 3 arbetskonsulent/pedagog Annat 73 Psykolog 49 Mellansteget 64 NUS 35 Öppenvård 1 Västerbottens- Läns Landsting 15,5 % ARiS 56 Ungsam 109 ind. 55 grupp+ 96 info+70 konsult

20 Magnus 16-19 år Blyg Arbeta, studera, flickvän Fungera normalt BUP
Depression Fobisk personlighetsstörning Dysmorfofobi (upplever sig ful, avvikande utseende) Familjen viktig/trygg uppväxt Samhälle utanför Umeå Tränar Gillar laga mat Svårigheter med koncentration /läs- och skrift. Blyg Dålig självkänsla BUP Psykoterapi 10 ggr-avbröt Ångestdämpande läkemedel Behandling 8 mån- blev ej bättre Flyttar till annan stad Vill vara anonym Uppenbarelse Kommer leva livet isolerad Starkt obehag i sociala sammanhang 2 terminer gymnasiet Symtom förvärras 16 år 17 år 18 år 19 år sjukskriven

21 Magnus 20-28 år Arbeta, studera, flickvän. Fungera normalt Praktik
Ödmjuk, nedstämd Neutralt ansiktsuttryck Är oftast inomhus Åker inte kollektivt Storhandlar vissa utvalda tider Åker skidor när det är mörkt Undviker speglar Dagliga självmordstankar Arbeta, studera, flickvän. Fungera normalt Magnus 20-28 år Flyttar tillbaka Till förra staden Arbetar 1 dag på restaurang 50% lämnar återbud Utskriven fr psykiatrin 1vec. Flyttar till ny stad Fhs- Idrott. Avbrott efter 4 mån Praktik via FK Aktualiserad av FK Restaurang 1 vec. Arbetsprövning Restaurang Flyttar tillbaka Till Umeå . Flyttar tillbaka Till Umeå Inte sökt arbete eller studier Socialfobigrupp Identifierar sig ej ARiS ASA 20 år 21 år 25 år 26 år 28 år

22 Magnus 28-30 år Suicid Stressad Privata alternativ Less på föräldrar
BAS? Psykiatrin Studiebesök Vuxenstöd Socialfobigrupp Ledsagare ARiS Arbetsprövning Restaurang Sjukersättning?? . ASA AF 30år 29 år


Ladda ner ppt "forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar"

Liknande presentationer


Google-annonser