Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM."— Presentationens avskrift:

1 2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM

2

3 GT-Unga Förprojekt 2006 Version 2.0 Ansvarfördelning kan bli tydligare. Vissa kompetenser saknas. Insatserna matchar inte behoven fullt ut. Det finns fortfarande unga som hamnar mellan stolarna. Kvalitetssäkra rutiner och införa bra uppföljningsverktyg. Bättre kanaler för samverkan inom hälsovården. Studiemotiverande insatser. utvecklingsplan 2009-2011 Version 3.0 Ökad evidens Tidiga insatser Ökad landsting samverkan utvecklingsplan 2009-2011 Samlokaliserad och integrerad samverkan projektansökan En dörr in

4

5 Weathering the Storm: Creative EPSA Solutions in a Time of Crisis 230 bidrag 26 länder 83 EU/Nationell nivå 31 Regional nivå 113 Lokal nivå 47 topp rankade 15 nominerade 32 best practice Utvärderings kriterier: 1. Innovation, 2. Lämplighet, 3. Resultat, 4. Hållbarhet, 5. Överlåtelse och lärande 6. Samverkan 7. Social rättvisa 8. Effekt på den ekonomiska tillväxten.

6 Personer med ”diffus problematik” Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLEDARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP IFS RSMH Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Skola & utbildning LÄRARE SKOLSKÖTERSKA SPECILAPEDAGOG ELEVASSISTENT FÄLTASSISTENT LVU KURATOR MARIA UNGDOM BARNMORSKA MOBBINGTEAM UNGDOMSTORGET

7 vv FINSAM Samordnings- förbundet Umeå Arbetsförmedling 25% Umeå Kommun 25% Försäkringskassan 25% Västerbottens Läns Landsting 25%

8 Styrelsen: Ersättare: Umeå kommun:Christer Lindvall (s) ordf.Gunilla Berglund (m) Försäkringskassan:Mikael Broman (tj.man)Vakant (tj.man) Lanstinget:Ulf Björk (s)Christer Bäckman (fp) Arbetsförmedlingen:Carola Larsson (tj-man)vice ordf.Magnus Fjellström (tj-man) Förbundschef: Mikael Holmlund Beredningsgrupp: Försäkringskassan: Carola Johansson Arbetsförmedlingen: Carola Larsson Lanstinget: Anki Andersson, Christina Wennberg-Granberg Umeå Kommun: Helen Andersson Ungdomstorget Arbetslivsinriktad rehabilitering.16-29 år Mellansteget ARiS Hikikomori Våga Växa Steget Vidare Arbetslivsinriktad rehabilitering. 25 + NAFS-Samverkansplattform närsjukvård. Hälsocentraler och kliniker NUS Insteget Sysselsättnings- fasen Supported Employment Nätkraft/socialpsyk Stödstrukturer sociala företag. SAMS O-klassade Företagsringar.

9 Var finns samverkansarbetet? Samverkan

10 1 Introd.prog. Informationsansvarig Ej samlokaliserad Ungdomstorget 7 styrgrupp + 1 Utvecklingsledare 32 medarbetare 26 samlokaliserade 7 olika verksamheter 10 yrkeskategorier 5 + 5 VIVA arbete unga/ arbetskonsulenter 5 Socialtjänst/ Ungdomsslussen socialsekreterare 3 Landstinget/ Psykiatrin 2 Arbetsterapeuter 1 Psykolog 5 Arbetsförmedlingen 3 Arbetsförmedlare 2 SIUS 3 Försäkringskassan Personliga handläggare 3 Daglig verksamhet 2 arbetskonsulenter 1 specialpedagog 1 Introduktions programmen Informationsansvarig 2 Försäkringskassan Personliga handläggare

11 3 arbetsförmedlare 5 socialsekreterare 3 personlig handläggare + (2 personliga handläggare) 1 informationsansvarig IM 2 SIUS-konsulenter 7 arbetsmarknadskonsulenter + (3 DV) 1 Psykolog 2 Arbetsterapeuter Beställare Utförare AF FK Kommun VLL Olika kulturer, logiker, uppdrag, styrning och ansvar Arbetslivsinriktad rehabilitering Medicinsk rehabilitering Arbetsförmåge- bedömning Social rehabilitering Nationellt Lokalt regionalt 14 st. 15 st.

12 12 Framtid Avvikelse rapporter Utvecklings- områden Läges- rapporter Ungdomstorget 3.0 Dv:90 Soc/ f- stöd. 380 FK 580 Introduktionsprogrammen Ej behörig nationellt gymnasieprog Särskola Hemmasittare ? 200 AF: 1070 varav F-kod: 152 + 103 ( 25-29 år) NEET`s Finns inte i några register2011: 1314 varav… 23 700 -3200 = 20 500 Nyanlända

13 Skillnaden i % mellan 2011 och 2013

14 Utbildning

15 Pelles 10 nedsättningar Asperger/autism ADHD/ADD Depression Psykossjukdom Oro/ångest Panikångest Självskadebeteende Alkoholproblematik Familjeproblematik Sömnstörning Inget gymnasiebetyg

16 AF 1-31 Kerstin FK1-31 Christine Åsa Lars Åke (Henrik, Jenny Raisa) AF 1- 31 Michael Yvonne US 1-31 Per Anna Emma Carina Monica Viva 1-31 Peter Veronica Info.torg Hemsida Facebook. VIVA1-31 Anders Maria TEAM 1 TEAM 3 Ärende- beredning Tis. 8:30 alt. 10:15 Ärende- beredning Mån. 8:15 -9:30 SIUS Katarina F Glenn T 7 Styrgrupps representanter Katarina ARiS: Lena/ Jenny Psykolog Johanna INTRO- DAGAR IM Joel FörsörjningsstödAktivitetsersättning ARiS: Sara, Anna Psykolog Johanna Värdegrund Metod Målgrupp ArbetsgivareKommunikation TVÄRGRUPPER Våga växa Johanna Birgitta.

17 3 Intro.dagar Kl.9-11:30 Kartläggning, Observation, Samtal Individuella Behov och Mål Individuellt spår Arbetslivsinriktad rehab. Identifiera samverkanSamordnade Insatser Identifiera särskilda behov Viva Af Soc. Fk IM FLERPART planering i samverkan Information från Sesam, studievägledning Af, ARiS, Mellansteget m.fl. (Dv) Övrig Samverkan At Psyk. Gemensam bedömning At Psyk. Församtal GK Medicinsk rehabilitering Social rehab. Arbete/Studier Annat Färdigheter Motivation Drivkrafter Rädslor

18 Funktionshindrad Nära arbetsmarknad NOVA Mycket stöd SEsam stegen RESA särvux ASA VIVA- Resurs Nätkraft Arbetsprövning JSA Coachning Arbetsmarknadsutbildn ing SEsam Rest/adm/fastigh Praktik SIUS Rehab Mellansteget Coachning UGA VIVA vägledning /komvux Utredningar Vägledning Dyslexi/yrkesorientering Psykolog Modell för Arbetslivsinriktad rehabilitering Aris 2 LEV. Arbetslivsresurs personalstrategerna LEV. Miroi Aris 1 Socialt kooperativ SAK i Umeå Chansen FUB: Iris Hadar Asperger FUB Förberedande Utb. Arbetsprövning Öppenvård Rådgivning Hikikomori KRami Ungplan Målet +17 platser Sesam extern Våga växa Företagsringar

19 19 242 Indiv. spår Access 60 SIUS 63 SEsam Stegen 145 Mellansteget 64 Praktik 170 362 övrig samverkan Bortfall, uppstart, endast AF/FK etc. Ambassadör 11 D4 me 14 SEsam Intern 139 SEsam Extern 13 Intro.dagar 728 Perioden 090914-131231 Totalt 1332unga 46 %54 % Ungsam 109 ind. 55 grupp+ 96 info+70 konsult Annat 73 Övrig FK 18 Övrig AF 304 Övrigt kommun 84 NOVA 55 Arbetsförmedlingen Aktivitetsstöd/ Utvecklingsersättning 5 arbetsförmedlare/SIUS Socialtjänsten Försörjningsstöd 5 socialsekreterare 60,5 % Viva Arbete Unga 9 arbetskonsulenter Försäkringskassan Aktivitetsersättning 3-6 personliga handläggare Introduktionsprogrammen CSN 1 uppföljningsansvarig Dagligverksamhet LSS 3 arbetskonsulent/pedagog Västerbottens- Läns Landsting 15,5 % 65,5 % 65 % 26,5 % 6 % 1 % Snittålder:ca. 22 år Minst 2,4 handläggare/ungdom ASA 31 NUS 35 Arbete Del/heltid,subv 394 =29,6 % Av deltagare Studier Del/heltid/aub 251 = 18,8 % Av deltagare Arbetsprövning 98 Övriga aktörer Kooperativ etc. 27 ARiS 56 Öppenvård 1 Ind. planering 303 Psykolog 49 NOVA 2 141

20 Arbeta, studera, flickvän Fungera normalt Magnus 16-19 år Depression Fobisk personlighetsstörning Dysmorfofobi (upplever sig ful, avvikande utseende) Familjen viktig/trygg uppväxt Samhälle utanför Umeå Tränar Gillar laga mat Svårigheter med koncentration /läs- och skrift. 19 år Uppenbarelse Kommer leva livet isolerad Starkt obehag i sociala sammanhang 16 år Psykoterapi 10 ggr-avbröt Ångestdämpande läkemedel Behandling 8 mån- blev ej bättre 17 år Blyg Dålig självkänsla Flyttar till annan stad Vill vara anonym 2 terminer gymnasiet 18 år Symtom förvärras BUP sjukskriven

21 Arbeta, studera, flickvän. Fungera normalt Magnus 20-28 år Aktualiserad av FK. Ödmjuk, nedstämd N e utralt ansiktsuttryck Är oftast inomhus Åker inte kollektivt Storhandlar vissa utvalda tider Åker skidor när det är mörkt Undviker speglar Dagliga självmordstankar Flyttar tillbaka Till Umeå 20 år Flyttar till ny stad Fhs- Idrott. Avbrott efter 4 mån 21 år Flyttar tillbaka Till Umeå Flyttar tillbaka Till förra staden Arbetar 1 dag på restaurang Restaurang 1 vec. 26 år Utskriven fr psykiatrin 1vec. Inte sökt arbete eller studier 25 år Socialfobigrupp Identifierar sig ej 50% lämnar återbud 28 år Praktik via FK Arbetsprövning Restaurang ARiS ASA

22 Magnus 28-30 år. 29 år 30år Socialfobigrupp Arbetsprövning Restaurang ARiS ASA AF Psykiatrin Suicid Privata alternativ BAS? Stressad Less på föräldrar Ledsagare Sjukersättning?? Studiebesök Vuxenstöd


Ladda ner ppt "2009 - 2014 - forts. Samlokaliserad samverkan som kompletterar de reguljära verksamheterna. Utvecklat inom ramen för finansiell samordning - FINSAM."

Liknande presentationer


Google-annonser