Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla och nya antidiabetika Diabetes typ 2 120307 Stephan Quittenbaum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla och nya antidiabetika Diabetes typ 2 120307 Stephan Quittenbaum."— Presentationens avskrift:

1 Gamla och nya antidiabetika Diabetes typ 2 120307 Stephan Quittenbaum

2 Olika läkemedel vid diabetes typ 2 Sulfonylurea- Mindiab (glipizid), Amaryl repaglinid - Novonorm metformin- Glucophage akarbos- Glucobay (orlistat- Xenical, egentligen viktreduktionsmedel ) glitazoner- Actos DPP4-hämmare- Galvus, Januvia, Onglyza GLP1 analog- Byetta, Victoza Insuliner

3

4 Sulfonylurea Mindiab – glipizid 2,5-10mg /dag Amaryl – glimepirid 1-3mgx1 (Daonil - glibenklamid 1,75-7mgx1)

5 Sulfonylurea Insulinfrisättning, binder sig till betacellen Effekt beror på hur många betaceller som finns kvar. Sänker HbA1C Risk för hypoglykemi Ej vid njur och leversvikt

6 Glinider Repaglinid (Novonorm) 0,5-2mgx3 Snabba insulinfrisättare Tas före måltid Kan ges vid njursvikt

7 metformin biguanid Minskar insulinresistens i lever och perifert Förstahandspreparat till diabetes typ 2 Magbesvär, metallsmak Laktacidosrisk Kontraindikationer! –Nedsatt njurfunktion –Nedsatt leverfunktion –Alkoholism –Akuta tillstånd som op, påverkad cirkulation, intorkning mm –Försiktighet till de äldsta

8 Diabetes Vid metforminbehandling: Kontrollera njurfunktion och relatera till eGFR årligen. Vid GFR <60 ml/min skall dosen anpassas, vid <45 ml/min skall metformin undvikas. www.egfr.se

9 Akarbos Glucobay 50-100mgx3 Trappa upp dos försiktigt Kan kombineras med övriga preparat Fördröjer upptag av socker från tarmen Magbiverkningar

10 Inkretinläkemedel DPP4-hämmare, ökar halten GLP-1 –sitagliptin (Januvia), –vilagliptin (Galvus), –saxagliptin (Onglyza) GLP-receptor agonist –Exenatin (Byetta) GLP-analog –Liraglutid (Victoza) Preparaten stimulerar insulinsekretion, hämmar glukagonsekretion, förlångsammar ventrikeltömning och ger mättnadskänsla. De har en glukossänkande effekt och Byetta och Victoza även en viktreducerande effekt.

11 Inkretinläkemedel Preparaten kan användas vid terapisvikt med rekommenderade behandlingsalternativ eller när insulinbehandling bedöms olämplig. Preparaten är nya och slutsatser om långtidseffekter i positiv och negativ bemärkelse saknas. Subvention för inkretinpreparat är begränsad till patienter som först provat metformin, SU, eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga. Vid användning av dessa preparat bör en strukturerad uppföljning ske.

12 Byetta GLP-1 receptoragonist Injektion sc 2 ggr dagligen Startdos 5ugx2, ökas till 10ugx2 Minskar insulinresistens. Förlänger ventrikeltömning Illamående Sänker HbA1c cirka 1%

13 Victoza GLP-1 analog Injektion sc en gång dagligen Startdos 0,6mgx1, ökas till 1,2mgx1 Minskar insulinresistens. Förlänger ventrikeltömning Illamående Sänker HbA1c cirka 1%

14

15 Priser för några övriga diabetesmedel som jämförelse LäkemedelDygnsdosDygnskostnadÅrskostnad Metformin2 g2,50 kr900 kr Mindiab (glipizid)10 mg1,30 kr475 kr Repaglinid (repaglinid)3 mg2,20 kr800 kr Galvus (vildagliptin)100 mg12,70 kr4 600 kr Januvia (sitagliptin)100 mg14,90 kr5 450 kr Onglyza (saxagliptin)5 mg14,90 kr5 450 kr Byetta (exenatid)10 mkg31,80 kr11 620 kr Victoza (liraglutid)1,2 mg33,40 kr12 170 kr Priser aktuella feb 2012, TLV

16 Medellångverkande insulin samtliga har numera bra insulinpennor Humulin NPH, Insuman Basal Insulatard Effektduration 3 - 18-20 tim Dosering 1-2ggr/dag

17 Långverkande insulin Lantus Effektduration 2 - 24 timmar mindre risk nattlig känningar spec typ 1 Dosering 1 gång per dygn Levemir Effektduration 2 – 20 timmar mindre risk nattlig känningar spec typ 1 Dosering oftast 2 ggr per dygn

18 Insulinpriser feb 2012 NPH-insulin Pris per förp Pris per 40EÅrskostnad Humulin NPH 5x3 ml ampuller244,00Till flergångspenna6,51 2 400 Humulin NPH 5x3 ml KwikPen270,50Förfylld engångspenna7,212 600 Insulatard 5x3 ml Penfill 277,00Till flergångspenna7,392 700 Insulatard 5x3 ml Flexpen 324,00Förfylld engångspenna8,643 200 Insuman Basal 5x3 ml ampuller244,00Till flergångspenna6,512 400 Insuman Basal 5x3 ml SoloStar259,00Förfylld engångspenna6,912 500 Långverkande insulinanaloger Lantus 5x3 ml ampuller582,50Till flergångspenna15,535 700 Levemir 5x3 ml Penfill582,50Till flergångspenna15,535 700 Lantus 5x3 ml Solostar596,50Förfylld engångspenna15,915 800 Levemir 5x3 ml Flexpen596,50Förfylld engångspenna15,915 800

19 Direkt och snabbverkande insuliner Antal Enheter, E, ekvipotenta Novorapid10-20min - 2-4tim Humalogsom ovan Apidrasom ovan Actrapidlängre tillslagstid duration 3-6 tim tas 30min innan måltid

20 Blandinsuliner Främst till diabetes typ 2 Ofta 2ggr/dag, frukost och kvällsmat vid ca kl 1700 Tas i direkt anslutning till måltid Kan vara svårt att få adekvat effekt till lunch och efternatten

21 Blandinsuliner Humalog Mix25 25% snabbverkande 75% medellångverkande Humalog Mix50 50% snabbverkande 50% medellångverkande NovoMix30 30% snabbverkande 70% medellångverkande

22 Insulinpriser feb 2012 Snabbverkande insulinanaloger Pris per förp Pris per 40EÅrskostnad Humalog 5x3 ml ampuller353,00Till flergångspenna9,413 400 Humalog 5x3 ml Pen el Kwikpen396,00Förfylld engångspenna10,563 900 Novorapid 5x3 ml penfill353,00Till flergångspenna9,413 400 Novorapid 5x3 ml Flexpen396,00Förfylld engångspenna10,563 900 Mixinisulin (insulinanloger) Humalog mix25 5x3 ml ampuller353,00Till flergångspenna9,413 400 Humalog mix25 5x3 ml Pen el Kwikpen396,00Förfylld engångspenna10,563 900 Humalog mix50 5x3 ml ampuller353,00Till flergångspenna9,413 400 Humalog mix50 5x3 ml Pen el Kwikpen396,00Förfylld engångspenna10,563 900 Novomix30 5x3 ml penfill353,00Till flergångspenna9,413 400 Novomix30 5x3 ml Flexpen396,00Förfylld engångspenna10,563 900


Ladda ner ppt "Gamla och nya antidiabetika Diabetes typ 2 120307 Stephan Quittenbaum."

Liknande presentationer


Google-annonser