Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla och nya antidiabetika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla och nya antidiabetika"— Presentationens avskrift:

1 Gamla och nya antidiabetika
Diabetes typ 2 120307 Stephan Quittenbaum

2 Olika läkemedel vid diabetes typ 2
Sulfonylurea- Mindiab (glipizid), Amaryl repaglinid - Novonorm metformin- Glucophage akarbos- Glucobay (orlistat- Xenical, egentligen viktreduktionsmedel) glitazoner- Actos DPP4-hämmare- Galvus, Januvia, Onglyza GLP1 analog- Byetta, Victoza Insuliner

3

4 Sulfonylurea Mindiab – glipizid 2,5-10mg /dag
Amaryl – glimepirid mgx1 (Daonil - glibenklamid 1,75-7mgx1)

5 Sulfonylurea Insulinfrisättning, binder sig till betacellen
Effekt beror på hur många betaceller som finns kvar. Sänker HbA1C Risk för hypoglykemi Ej vid njur och leversvikt

6 Glinider Repaglinid (Novonorm) 0,5-2mgx3 Snabba insulinfrisättare
Tas före måltid Kan ges vid njursvikt

7 metformin biguanid Minskar insulinresistens i lever och perifert
Förstahandspreparat till diabetes typ 2 Magbesvär, metallsmak Laktacidosrisk Kontraindikationer! Nedsatt njurfunktion Nedsatt leverfunktion Alkoholism Akuta tillstånd som op, påverkad cirkulation, intorkning mm Försiktighet till de äldsta

8 Diabetes Vid metforminbehandling:
Kontrollera njurfunktion och relatera till eGFR årligen. Vid GFR <60 ml/min skall dosen anpassas, vid <45 ml/min skall metformin undvikas.

9 Akarbos Glucobay 50-100mgx3 Trappa upp dos försiktigt
Kan kombineras med övriga preparat Fördröjer upptag av socker från tarmen Magbiverkningar

10 Inkretinläkemedel DPP4-hämmare, ökar halten GLP-1
sitagliptin (Januvia), vilagliptin (Galvus), saxagliptin (Onglyza) GLP-receptor agonist Exenatin (Byetta) GLP-analog Liraglutid (Victoza) Preparaten stimulerar insulinsekretion, hämmar glukagonsekretion, förlångsammar ventrikeltömning och ger mättnadskänsla. De har en glukossänkande effekt och Byetta och Victoza även en viktreducerande effekt.

11 Inkretinläkemedel Preparaten kan användas vid terapisvikt med rekommenderade behandlingsalternativ eller när insulinbehandling bedöms olämplig. Preparaten är nya och slutsatser om långtidseffekter i positiv och negativ bemärkelse saknas. Subvention för inkretinpreparat är begränsad till patienter som först provat metformin, SU, eller insulin, eller där dessa inte är lämpliga. Vid användning av dessa preparat bör en strukturerad uppföljning ske.

12 Byetta GLP-1 receptoragonist Injektion sc 2 ggr dagligen
Startdos 5ugx2, ökas till 10ugx2 Minskar insulinresistens. Förlänger ventrikeltömning Illamående Sänker HbA1c cirka 1%

13 Victoza GLP-1 analog Injektion sc en gång dagligen
Startdos 0,6mgx1, ökas till 1,2mgx1 Minskar insulinresistens. Förlänger ventrikeltömning Illamående Sänker HbA1c cirka 1%

14

15 Priser för några övriga diabetesmedel som jämförelse
Läkemedel Dygnsdos Dygnskostnad Årskostnad Metformin 2 g 2,50 kr 900 kr Mindiab (glipizid) 10 mg 1,30 kr 475 kr Repaglinid (repaglinid) 3 mg 2,20 kr 800 kr Galvus (vildagliptin) 100 mg 12,70 kr 4 600 kr Januvia (sitagliptin) 14,90 kr 5 450 kr Onglyza (saxagliptin) 5 mg Byetta (exenatid) 10 mkg 31,80 kr kr Victoza (liraglutid) 1,2 mg 33,40 kr kr Priser aktuella feb 2012, TLV

16 Medellångverkande insulin samtliga har numera bra insulinpennor
Humulin NPH, Insuman Basal Insulatard Effektduration tim Dosering 1-2ggr/dag

17 Långverkande insulin Lantus Levemir Effektduration 2 - 24 timmar
mindre risk nattlig känningar spec typ 1 Dosering 1 gång per dygn Levemir Effektduration 2 – 20 timmar Dosering oftast 2 ggr per dygn

18 Insulinpriser feb 2012 NPH-insulin Pris per förp Pris per 40E
Pris per 40E Årskostnad Humulin NPH 5x3 ml ampuller 244,00 Till flergångspenna 6,51 2 400 Humulin NPH 5x3 ml KwikPen 270,50 Förfylld engångspenna 7,21 2 600 Insulatard 5x3 ml Penfill     277,00 7,39 2 700 Insulatard 5x3 ml Flexpen         324,00 8,64 3 200 Insuman Basal 5x3 ml ampuller Insuman Basal 5x3 ml SoloStar 259,00 6,91 2 500 Långverkande insulinanaloger Lantus 5x3 ml ampuller 582,50 15,53 5 700 Levemir 5x3 ml Penfill Lantus 5x3 ml Solostar 596,50 15,91 5 800 Levemir 5x3 ml Flexpen Årskostnad = 40E/dag i 365 dagar

19 Direkt och snabbverkande insuliner
Antal Enheter, E, ekvipotenta Novorapid min - 2-4tim Humalog som ovan Apidra som ovan Actrapid längre tillslagstid duration 3-6 tim tas 30min innan måltid

20 Blandinsuliner Främst till diabetes typ 2
Ofta 2ggr/dag, frukost och kvällsmat vid ca kl 1700 Tas i direkt anslutning till måltid Kan vara svårt att få adekvat effekt till lunch och efternatten

21 Blandinsuliner Humalog Mix25 25% snabbverkande 75% medellångverkande
NovoMix30 30% snabbverkande % medellångverkande

22 Insulinpriser feb 2012 Snabbverkande insulinanaloger Pris per förp
Pris per 40E Årskostnad Humalog 5x3 ml ampuller 353,00 Till flergångspenna 9,41 3 400 Humalog 5x3 ml Pen el Kwikpen 396,00 Förfylld engångspenna 10,56 3 900 Novorapid 5x3 ml penfill Novorapid 5x3 ml Flexpen Mixinisulin (insulinanloger) Humalog mix25 5x3 ml ampuller Humalog mix25 5x3 ml Pen el Kwikpen Humalog mix50 5x3 ml ampuller Humalog mix50 5x3 ml Pen el Kwikpen Novomix30 5x3 ml penfill Novomix30 5x3 ml Flexpen


Ladda ner ppt "Gamla och nya antidiabetika"

Liknande presentationer


Google-annonser