Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer Diabetes Läkemedelskommiteen 2012-03-07 Maria Thunander överläkare, Med Dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer Diabetes Läkemedelskommiteen 2012-03-07 Maria Thunander överläkare, Med Dr."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer Diabetes Läkemedelskommiteen 2012-03-07 Maria Thunander överläkare, Med Dr

2 : : • den 23 januari 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande • ”Andelen personer med diabetes som har farligt höga HbA1c-värden – blodsockervärden – har ökat de senaste åren. Det finns även stora skillnader mellan landstingen när det gäller fotamputationer och vissa landsting måste se över sina rutiner för att minska antalet, anser Socialstyrelsen som har utvärderat den svenska diabetesvården. • Idag finns det cirka 365 000 personer med diabetes i Sverige. Socialstyrelsen konstaterar i utvärderingen att diabetesvården visar positiva resultat i de flesta fall. Samtidigt finns det en rad områden som behöver förbättras. • Ett sådant område är att minska andelen personer med diabetes som har ett högt HbA1c-värde eller ”långtidssocker”. HbA1c är ett mått på långsiktig genomsnittlig blodsockerkontroll. Ett högt värde ökar kraftigt risken för komplikationer.”

3 Kvalitet - Primärvård

4 Riktlinjer • Nationella Riktlinjer- utges av Socialstyrelsen • Diabetes – första området i Sverige 1996 • Lättrevision runt 2000 • Stor revision 2007-09, publicerade 2009-10 • Flera ledare Soc styr, övergrip – vetenskapl- med • Vetenskaplig grupp 20 seniorer läkare och ssk- professorer mm (ngra professioner till)

5 Nationella Riktlinjer • Varje av 20 i huvudgrupp har ett antal vetenskapliga medarbetare (totalt 88st?) • Centrala datasökningar – kompletterade • 188 ”rader” = problempar • Varje vetensk författare 2-10 rader • Bedömer befintlig litteratur enl GRADE-systemet – Internationellt, 1a gång Sverige, modell för kommande, SBU – Evidensgrader: 1. Flera RCT. 2. 1 RCT. 3 Icke rand jämför. 4. Epidemiol, kohortstudier över tid etc. (5. Fallbeskr etc)

6 Regionens arbetsgrupp Martin Ridderstråle, doc, VC Endokrin klin UMAS/USiL Ulla Aghede, diabetessjuksköterska Karlskrona Mona Andersson, diabetessjuksköterska Bjuv Karin Johansson, diabetessjuksköterska Växjö Ibe Lager, doc, överläkare Kristianstad Mona Landin Olsson, prof, överläkare Lund Dick Larsson, VC vårdcentralen Degeberga Dorota de Laval, överläkare Karlskrona Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska Hässleholm Marianne Lundberg, diabetessjuksköterska, UMAS Anders Nilsson, överläkare Ängelholm Gun Olsson, diabetessjuksköterska Trelleborg Stefan Sjöberg, doc, överläkare Halmstad Maria Thunander, överläkare Växjö I prio-arbetet från Region Syd • Dick Larsson • Anders Nilsson • Gun Olsson I prio-arbetet från Region Syd • Dick Larsson • Anders Nilsson • Gun Olsson I den vetenskapliga genomgången från Region Syd • Maria Thunander • Övriga förf från S-Region • Jan Larsson • Jan Apelkvist • Magnus Löndahl • Magnus Eneroth • Hans Liedholm I den vetenskapliga genomgången från Region Syd • Maria Thunander • Övriga förf från S-Region • Jan Larsson • Jan Apelkvist • Magnus Löndahl • Magnus Eneroth • Hans Liedholm

7 Rekommendationer och Riktlinjer Kronoberg  Ha läkemedelskommitté - lagstadgat krav  Sedan många år – nu delgrupp inom Medicinska kommittén  – omfattar all behandling, ej bara läkemedel  Terapigrupper  olika ämnesområden under Lm-kom/Med kom  Arbetar i årscykel  Höst: Lm-rekommendationer – ”hårdvara”  Vår: med riktlinjer- mer beskrivningar, ibl tydligare  Smala vs breda rek – Kronoberg av tradition smalt

8 Steno 2 studien Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling mycket gott resultat NNT = 5

9 Mål för behandling vid diabetes När modifiera målen? Vid: Varför? -pga ökade risker : tex lågt blodsocker, hjärtpåverkan mm. •Typ 2 •HbA1c 5 - 6 % •Blodtryck ≤ 130/80 •LDL- kolesterol ≤ 2,5 •Rökfrihet •Fysisk aktivitet efter förmåga Kort återstående livslängd Mycket komplikationer Nedsatt funktion •Typ 1 •HbA1c 6 % •Blodtryck ≤ 130/80 •LDL- kolesterol ≤ 2,5 •Rökfrihet •Fysisk aktivitet efter förmåga

10 Förebygga komplikationer – riktlinjerna säger: beakta risk för ogynnsamma effekter av många läkemedel samtidigt, särskilt hos äldre Hög prio •Nå blodtryck ≤130/80 –med 1:a handsmedel ett el flera av ACE-hämmare, beta-blockerare, kalciumblockerare, tiaziddiuretika (1) •Nå LDL ≤ 2,5 mmol/l med statin som primärprevention –Vid typ 2 (2) –Vid typ 1 (4) •Bra sockerkontroll, vid typ 2: –Metformin 1:ah tablett ( 1 ) –SU el insulin i 2a hand ( 4) –Medellångv insulin+/- måltids /mixinsulin = 1ahandsval( 3 ) Låg prio eller FOU •I 1a hand använda ARB (10) •Metiglinider (8) (Pioglitazon); akarbos (9) Rosiglitazon; exenatide; DPP4- hämmare (10)> GLP-1 •Långverkande insulinanaloger i 1a hand vid typ 2 diabetes (9) -dock vid upprepade problem med lågt socker (3) •Använda ASA som primärprevention (FoU)

11 Potentiella besparingar vid 4 åtgärder enl riktlinjerna - läkemedel Konsekvenser för Södra regionen: •Åtgärd •ACE istf för ARB (prio 1) – vid högt blodtryck •Simvastatin generiskt (prio 2-4) – istf andra statiner •Metformin, SU och insulin – för sockersänkning i 1a hand •Medellångverkande eller mixinsulin istf för långverkande basinsulin vid typ 2 •Besparing •18-20 miljoner kr (-50%) •4 miljoner kr (-20%) •(+ 23 milj pga ↓ subvention fr 090701 •6 miljoner kr (om Metformin som1ahandsval ↑ till 80%) •6 miljoner kr (om användn till > 50åå ↓ 25%) Kan ske inom ramen för läkemedelskommitteernas vanliga arbete med rekommendationer.

12 Multifaktoriell intervention vid typ 2 diabetes = behandla allt •Fysisk aktivitet + kost •Patientutbildning •Sänka blodsockret och HbA1c1-5 läkemedel •Sänka blodtrycket1-5 läkemedel •Blodfettsläkemedel-kärlskydd1-2 läkemedel •Proppförebyggande (billigt)1 läkemedel •Regelbunden uppföljning / kontroll •Mycket att vinna! • arbetsförmåga, + livskvalitet • HIA-vård, strokevård+rehab, dialys, rehab/vård av amputerade

13 Kostnader för vård av typ 2 diabetes Uppland 2000- 2004 Ringborg et al, Resource use and costs of type 2 diabetes in Sweden – estimates from population-based register data. International Journal of Clinical Practice 2008, 62(5), 708-716

14 Behandlingsstruktur Typ 2 Diabetes Blodsockersänkande = svårast

15 Behandling typ 2 diabetes sockersänkande läkemedel och åtgärder: OP Enb insulin Mixinsulin +/- tabl Tabl + Insulin SU/Glitazoner/Ink retin Metformin Fysisk aktivitet + Kost (FaK) Pyramid, eller blandning?

16 SU preparat – 1,50 kr/dag Prio 3

17 DPP-4 hämmare – 15 kr/dag Prio 10

18 Steno 2 studien Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling mycket gott resultat NNT = 5


Ladda ner ppt "Riktlinjer Diabetes Läkemedelskommiteen 2012-03-07 Maria Thunander överläkare, Med Dr."

Liknande presentationer


Google-annonser