Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svår barnfetma Läkemedel, kirurgi och behandling av metabolt syndrom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svår barnfetma Läkemedel, kirurgi och behandling av metabolt syndrom."— Presentationens avskrift:

1 Svår barnfetma Läkemedel, kirurgi och behandling av metabolt syndrom

2 Svår fetma och psykisk sjd •60% av Rikscentrums barn har behandlingskrävande psykosociala problem –OBS: ej representativt för obesa generellt! •Många barn har låg IQ •Många utvecklar asocialt beteende –Skolk –Isolering –Vänder på dygnet

3 Extreme obesity  Resistant to behavioral treatment  Low QoL Hypothalamic/syndromal obesity LMBB PWS MC4R mutations Chraniofaryngiom och opticusgliom

4 Läkemedel •Xenical •Reductil •Rimonabant Accomplia •Metformin vid metabolt syndrom •ACE hämmare •Statiner

5 När behandla med Reductil: •Vid syndromfetma (cave SSRI) •Vid behandling av motiverade pat som inte kommer vidare •Överväg vid IGT och typ 2 diabetes (men ej initialt) •Ej som monoterapi utan samtidig beteendemodifikation

6 När behandla med Accomplia •??? •Risk för depression

7 När sätta in Metformin: •Alltid vid: –typ 2 diabetes –IGT •Överväga vid: – fettlever –Lågt HDL + insulinresistens –Insulinresistens och uttalad hereditet

8 •Beta cell destruction •Insulin resistance •Hyperlipidemia •Vascular changes Inflammation Obesity Genetic susceptibility Metabolic syndrome and childhood obesity

9 •Beta cell destruction •Insulin resistance •Hyperlipidemia •Vascular changes Inflammation Obesity Genetic susceptibility •Low intake of dietary fibres •Saturated fat •Physical inactivity Metabolic syndrome and childhood obesity

10 När sätta in antihypertensiv behandling? •>ett år med blodtryck dagtid >130/90 I kombination med andra tecken på metabolt syndrom men börja med viktbehandling

11 16 år Flera IG från nian Asocialt beteende Psykologbedömning: dålig prognos!

12 Två strategier för barn med fetma och dålig självkänsla Fetmabehandling Viktnedgång Förbättrad självkänsla Stödsamtal Fetmabehandling Viktnedgång Normalvikt och god självkänsla

13 Tre mål mat om dagen 30kg viktnedgång Ökande självkänsla Klarar av gymnasiet bra Flickvän..osv

14 Allvarlig tonårsfetma •15år •Går ej i skolan •Ledvärk •Äter nattetid •Tar föä pengar för att köpa godis Beteendeförändringar misslyckas Vad göra ?

15 6 månader postoperativt •30kg i vikt •Går på gymnasiet •Inga ätstörningar •Socialt väletablerad •Normaliserade blodfetter och övriga riskfaktorer

16

17 Nationell Gastric Bypass studie •Case control, 40 till op 80 kontroller •Bedömning vid 4 centra Sthlm, Gtb, Malmö Linköping •Operation i Gtb (första 20pat) •Kliniken betalar op •Studiestart April-05, •Styrgrupp: Torsten Olbers, Staffan Mårild, Carl- Erik Flodmark, Claude Marcus

18 Preliminary results  Weight loss: •In average 12 BMI units during the first six months  12 months after operation: BMI: 40 to 23 == 110 kg to 62 kg •28 adolescents are operated •At inclusion:  Mean age: 17 years  Mean weight: 141 kg  Mean BMI: 45,6 (34-59)

19 Preliminary results BMI Months postoperatively

20 Preliminary results  Healthier and more regularly eating habits  Less drive for sweets and fat  Improved quality of life; school, social life  Increased physical activity  Complications:  Few; “dumping – teaches me to eat right!”  Two re-operations

21 När remittera till kirurgistudien (Sthlm, Göteb Malmö): •>13 år •Minst ett års behandlingsförsök med konventionell behandling (högriskindivider snabbare!) •BMI >30 I kombination med riskfaktorer •BMI >35 uns


Ladda ner ppt "Svår barnfetma Läkemedel, kirurgi och behandling av metabolt syndrom."

Liknande presentationer


Google-annonser