Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbeten och skolutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbeten och skolutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbeten och skolutveckling
Om utvecklingen av VFU i Upplands Väsby

2 Upplands Väsby Mellan Stockholm och Uppsala Ca. 37 000 invånare
29 förskolor, varav 19 enskilda 13 grundskolor, varav 2 enskilda 1 gymnasium/vuxenutbildning Ca. 800 lärare Medverkat i den nya lärarutbildningen sedan hösten 2001

3 Ett nytt läraruppdrag Tidigare Förmedlar kunskap
Läraren förmedlar vad andra bestämt Nu Utformar miljöer för lärande Läraren väljer vad som skall förmedlas ( i syfte att nå målen)

4 Ett nytt lärarutbildningsuppdrag
Från ”idealmetodiker” till professionell, reflekterande praktiker Större teoretiskt djup Bredare praktisk förankring

5 VFU i Upplands Väsby Avtal mentorer
handledning utbildning/utveckling Basgrupper för reflektion och handledning Examensarbete begrepp, teori, erfarenhet (egen o. andras) ”Forskningsbaserad skolutveckling” relatera det egna arbetet till kända teorier och andras erfarenheter

6 Organisation Lednings- och utvecklingsgrupp (LUG)
Kontaktpersoner på alla enheter Personliga mentorer till alla studenter Basgrupper Handledare och garanterad handled-ningstid

7 Progression i lärarutbildningen efter Matts Mattsson 2006
Professor Mästare Text Handling Examensarbete Slutseminarium Uppsatsgrupp Basgrupp Student Novis P RO G R E S S I O N P RO G R E S S I O N

8 Samverkan kring examensarbetet
Idéfas Genomförandefas Rapportering och bedömning Uppföljning Börjar tidigt i utbildningen Diskutera i arbetslag Kommunens utvecklingsarbete ”Critical friends” Lärare från kommunen deltar i seminarier (Handledare från kommunen) Offentligt slutseminarium i kommunen Utveckling av bedömningskriterier Publicering Rapportseminarium Författarna anlitas som ”experter”

9 Hur stärka sambandet mellan kommunens kunskapsbas och högskolans?

10 Funktioner att utveckla och förstärka
Breddning av samverkan kring examens-arbetet Fördjupad samverkan kring inriktnings-kurserna - ämnesdidaktik Samverkan kring bedömning av studen-ternas professionsutveckling Basgruppernas organisation och roll Ökat kommuninflytande i högskolans beslutsprocesser

11

12 Upplands Väsby erbjuder arbete
Sedan 2001 har 276 studenter påbörjat sin lärarutbildning i Upplands Väsby 59 har hittills avlagt lärarexamen 24 har fått läraranställning i kommunen

13 En ny lärargeneration med större vana att relatera det egna arbetet till kända teorier och andras erfarenheter med större öppenhet att möta olika skolverkligheter med vilja och förmåga att reflektera över de problem de möter och pröva olika lösningar med vilja och förmåga att utveckla sitt lärarskap i samspel med kolleger, elever och föräldrar

14 Hur kan vi bäst stödja och ta till vara de nya lärarna som en förändrings- och kvalitetsutvecklings-resurs?


Ladda ner ppt "Examensarbeten och skolutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser