Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Nätverksträff 13 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Nätverksträff 13 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Nätverksträff 13 mars 2013

2 Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10) 11.15 Benchmarking med framgångsrika exportländer – Olof Hjelm, Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet 11.45 Lunch 12.45 ”Agenda för kunddriven innovation av avfallslösningar” – förslag till målbild för satsningen 14.15 Hur jobbar vi praktiskt i nätverket? 14.30 Avslutande diskussion

3 Varför en satsning på export?  Stor efterfrågan – men liten export  Satsningen ska gynna exporten av –det svenska avfallskunnandet –produkter och tjänster inom avfallssektorn Sverige har en avfallshantering i världsklass!  För att lyckas behöver all samlad kompetens och erfarenhet bindas ihop i en enad och kraftfull satsning

4 En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering  Systemkunnande/helhetssyn  Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter

5 Målbilder – vad vill vi uppnå? Ursprunglig målbild taget av arbetsgruppen vid satsningen start: Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym för den privata sektorn Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grunder En god image av svensk avfallshantering En förbättrad global miljö

6 Målbilder – vad vill vi uppnå? Förslag till reviderad målbild: Stärka varumärket Sverige som innovativ kunskapsnation Skapa förutsättningar för ökad miljöteknikexport inom återvinnings- och avfallsområdet En förbättrad global miljö genom att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling Skapa affärsmässig samhällsnytta Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grund Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån

7 Projekt 2012-2014 Nätverk med offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag Projekt -ledare Arbets- grupp

8 Arbetsgruppen  Thomas Nylund, Gästrike Återvinnare, ordf.  Stellan Jacobsson, Tekniska Verken, vice ordf.  Maud Dolk, Envac  Karin Lindroth, Renova  Nils Lundkvist, Stockholms Stad,  Eva Myrin, Sweco Environment,  Ronny Arnberg, Borlänge Energi / IVL

9 Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering som arbetar med export och internationella uppdrag  Bas för att forma erbjudanden  Ingen kostnad – inget krav på medlemskap i Avfall Sverige  Nätverksträffar och nyhetsbrev  Välkommen att teckna upp dig!

10 Nätverket – mars 2013 Kommuner/kommunala bolag  Borlänge Energi  Gästrike Återvinnare  Kristianstad Renhållning  KSRR  Kungsbacka  NODAVA  NSR  Renova  Stockholm Stad  Sysav  Tekniska Verken i Linköping  VafabMiljö Teknikleverantörer  Biogas Systems  BioPrePlant  Bio Process Control  Cambi  CleanEnergy  Energy Opticon  Envac  ECSAB  Presona  SAKAB  Stena Recycling  WTM Universitet/forskning/institu tioner  IIIEE, Lund  IVL  JTI  SP Borås Kunskapleverantörer  Atkins  Ekman Consulting  Miljö- och avfallsbyrån  Profu  Pöyry Swedpower  Renetech  Rosqvist Resurs  Rönnols Miljökonsult  Sweco International  Tyréns  Vatten och samhällsteknik  ÅF

11 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

12 ”Exportprocessen” Syfte Accepterad och vedertagen metodik – samma synsätt Samla checklistor/verktyg – slippa börja om från början varje gång och dra nytta av andras erfarenheter Effektivisera - korta tider och sänka trösklar för att komma igång Stor utvecklingspotential! Eller fokusering / avgränsning?

13 Koordinering mot andra initiativ Plattformen

14 Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen” (formaliserade samarbeten) Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag (Sweco) -Ubildningsuppdrag (GÅ) -SosExpo -Såddfinansiering Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl

15 Vad händer efter oktober 2014? En del av projektet! 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning 2012-2014 Avfall Sveriges exportsatsning ?

16 Information på hemsidan www.avfallsverige.se/export/ www.avfallsverige.se/in-english/export Nyhetsbrev

17 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

18 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

19 Steg 1: kartläggning på organisationsnivå (vid anslutning till nätverket) Erbjudande Kommuner / kommunala bolagKunskapsleverantörer Teknikleverantörer Borlänge Energi Gästr. Återv. Kretsloppskontor et Gbg Kristianstad Renhållning KSRR Kungsbacka NODAVA NSR Renova Stockholm Stad Sysav TVL Vafab Atkins Cambi AS Ekman Consulting Miljö- och avfallsbyrån Profu Pöyry Swedpower Renetech (projektutv.) Rosqvist Resurs Sweco Int. Thyréns Rönnols Miljökonsult Vatten och samhällsteknik ÅF Biogas Systems BioPrePlant Bio Process Control CleanEnergy Energy Opticon Envac ESCAB Greenlane biogas Processfilter SAKAB Stena Recycling WTM 1. Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå ("hur hittar vi formen och verktygen för att arbeta med att nå dit vi vill") 1.1 Samverkansformer mellan bolag /kommuner XXX XXXX (x)XXX XXXXXXXXXXXXXX 1.2 Organisation av ett avfallshanteringsbolag / kommun, outsourcing / egen regi XXXX XXXX (x)XXX XXXXXXXXXXX 1.3 Avfallsekonomi. Finansiering av verksamheten, kostnader och intäkter av olika slag, abonnemang, taxor, intäkter från materialåtervinning,etc. XX XXXX (x)XXX XXXXXXXXXXXX 1.4 Taxekonstruktion som styrmedel XXX XX (x)X(X)X XXXXXXXXXX 1.5 Branschsamverkan XXXX XX (x)XXX XXXXXXXXXXXXX 2. Avfallshantering i hållbar stadsutveckling ("vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc") 2.1 Systemanalys (nuläge) och utveckling av avfallshantering i den riktning som avfallshierarkin anger XXXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXX 2.2 Avfallsprevention/minimering XX X XXXX XXX XXXXXXXXXX 2.3 Avfallsplanering: planeringsprocessen XXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX 2.4 Sortering. Analys av lösningar för att separera olika slags avfall och materialslag: källsortering i hushållen, centraliserad manuell sortering, mekanisk sortering, optisk sortering, etc XXXXX X XXXX XxXX XXXXXXXXXXX 2.5 Insamlingssystem. Analys av olika sätt att samla in avfall: olika fordon, sugsystem, återvinningsstationer, återvinningscentraler, etc XXXX X XXX XXX XXXXXXXX 3. Tillhandahållande av behandlingskapcitet (inkl logistiklösningar) som en omställningslösning ("vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva") X X XX X XX 4. Uppförande av avfallsanläggningar/insamlingssystem ("vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi") 4.1 Finansiering XX X XX XX XXXXXXXX 4.2 Förstudier XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX 4.3 Upphandling XXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX 4.4 Projektering X XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX 4.5 Byggande X XXXX XX XXXXXXXXXXX 5. Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/insamlingssystem ("vi har en anläggning men vi vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den") X X Deponi X X XXX(x)XXXXXXXXXX Rötning X(X) X XXX(x) X XXXXXXXXXXX Kompostering X(X) X XX(x)XXXXXX Förbränning X(X)XX(x)XX(X)XXXXX Soteringsanläggningar (X) X X(x)XX X XXXXXXX Insamlingssystem XXX(X) X XXXXXXXXXXXXX Farligt avfall X (X) X XXX(x)XXXXXXX 6. Kommunikation och kampanjer XXXX X XxXXXXX XXX XXXX X X XX 7. Utbildning / praktik i Sverige eller i utlandet (kan gälla det mesta av erbjudnade 1-5) XXX XxXXXXXX XX XXXXX XX X XX Frågeställning: Kan och bör detta läggas ut tillgängligt för alla? Vad krävs då i form av kvalitetssäkring?

20 Nu steg 2: kartläggning på individnivå  Möjlighet  Roll  Kompetens I ett första skede till kommuner/kommunala bolag samt ”mindre konsulter”

21 Databas för att hitta varandra! När: -Vi ska sätta samman team -Vi behöver en dörröppnare -Vi behöver prata med någon ”som varit där” -….. Projektdatabas

22 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

23 Insikt om i vilket lag vi spelar Insikt om vad vi ska åstadkomma Gemensam värdegrund Flexibilitet ”Entreprenörskap” Samverkan i världsklass – vad behövs?

24 Vad behövs innan spelarbussen åker hemifrån? Beslut på ledningsnivå i den egna organisationen, ofta t.o.m. i styrelsen Förbered när tid finns CV Ha en klar uppfattning om Samverkansavtalet – sätt dig in i innebörd och konsekvenser Säkerställ acceptans från berörda linjechefer Klarställ HR-relaterade frågor, ersättningar, försäkringsfrågor etc. etc. Handlingsplan inför förfrågningar – vem kan komma loss? Vem ersätter? Etc. etc. Organisation av verksamheten – dvs ge någon specifik person uppdrag, resurser och mandat

25 Ersättningsmodell mellan organisationer i samverkansuppdrag Rekommenderade timkostnader beroende på erfarenhet och kompetens Marknadsanpassning Priset mot slutkund ska täcka in risk, andra projektrelaterade kostnader (marknads- och offertarbete, tolkning, översättning etc. Faktiska omkostnader för resor, traktamenten etc. etc. ersätts mot verifikat

26 Byggstenar i exportarbetet Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? Erbjudanden formulerade Gemensamt presentationsmaterial Besökshantering Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? Vedertagen ersättningsmodell CV-mall Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

27 Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen” Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag (Sweco) -Ubildningsuppdrag (GÅ) -SosExpo -Såddfinansiering Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl

28 Innovations Agendan Tillfälle att tänka  Långsiktigt  Brett – andra aktörer  Strategiskt  … Mer efter lunch….

29 Polen som prioriterad marknad Just nu:  Elblag (prel. Sweco)  Offert utbildningsuppdrag (GÅ)  Medverkan i SosExpo i Warszawa 21-22 mars  Ansökan Såddfinansiering från Svenska Institutets Östersjöenhet (kommun-kommun samt branschorganisation-branschorganisation)

30 ”Mobilisering WtE i Indien” Om projektet:  Energimyndighetens program: Främja affärer mellan svenska och indiska aktörer inom Waste-to-Energy.  Programmets 3 huvudpunkter: 1.Identifiera konkreta projekt på plats, 2.Mobilisera svenska kunskaps och teknikleverantörer för aktuella projekt, samt 3.Utveckla relevanta affärsmodeller som möter både de svenska och indiska aktörernas förutsättningar och strategier.  Avfall Sverige, tillsammans med ASSET, Cleantech Östergötland, ÅF och MAKSUS har, som en del av Energimyndighetens program, fått uppdraget att mobilisera svenska aktörer (punkt 2)  Uppdraget inkluderar bl a utveckling av presentationsmaterial samt arrangemang av studieresa till Sverige för identifierade indiska projektägare  Uppdraget, med en budget på ca 925 000 SEK, genomförs mellan november 2012 och juni 2013

31 Clean Energy Ministerial  Startades på amerikanskt initiativ efter Kph-mötet 2009  Globalt högnivåforum (ministrar träffas) för främjande av energismarta lösningar  Privata och offentliga aktörer diskuterar tillsammans  ”Amerikanskt”: Strukturen inrikta på handling  Tydlig inriktning mot kommersiella lösningar /affärsmodeller  Består av G20 + Norden

32 Global Sustainable Cities Network  Ett av de senaste initiativen under CEM (2012)  Sverige och UAE pådrivande i uppstarten  Består nu av Sverige, UAE, Danmark, Finland och Kina  Sydkorea, Indien och Australien har uttryckt intresse  Sekretariat i Masdar City, UAE

33 Två fokusområden  Waste to Energy (Borås, Göteborg, Linköping och Umeå, Avfall Sverige)  Demand-side Management (Malmö och Stockholm)

34 Waste to Energy – initiala samarbetsområden  Övergripande mål: Ökad export  För att nå målet: –Facilitera konkreta/fokuserade samarbete mellan svenska och utländska städer i nätverket. –Utbyta erfarenheter som vässar våra affärsmodeller. –Utbyta erfarenheter kring kommunikation/budskap –Jobba med att skapa förutsättningar för att bygga systemet (exempelvis mot Kina och UAE). Vilken typ av styrmedel måste finnas på plats för att skapa ett fungerande system? Vad är minsta gemensamma nämnare? –Erfarenhetsutbyte med de andra nordiska länderna kring exportfrämjande (Danmark) –Kartlägga och motverka hinder för export mellan länderna i nätverket –Skapa dialog mellan ministrar kring frågorna.

35 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi Syfte: Att skapa en fungerande metod för att generera intäkter på svensk miljö-teknikexport inom avfall & energi Huvudaktörer: Bizcat, Avfall Sverige och Cleantech Östergötland Budget: 1920 kkr, finansieras av Tillväxtverket Tidplan: Januari 2013 – oktober 2014

36 Affärsmodellen Marknad/försäljn. Resurspool Referensanläggn. Finansiering Kompetens Verktyg Resurs- kvalificering Bemanning Säljstöd Projektledn. Resurs- kvalificering Bemanning Säljstöd Projektledn. Prospekt- kvalificering Kundbearb. Försäljn. Kvalitets- säkring Prospekt- kvalificering Kundbearb. Försäljn. Kvalitets- säkring Funktion/ organisation Geografiska marknader

37 Beställarstödstjänster (indirekt stöd för svensk export) Master Plan/ Feasibility Study System delivery Start up Procure- ment System design Advisory Support Delivery Process Training Reference visits Indirekt stöd genom att skapa konkurrensfördelar för svenska aktörer Technical visits

38 Marknadsprioritering  Lågriskländer enl. EKN  Hög mognad för behov av lösningar  Engelska som arbetsspråk  Investeringsprogram för Waste management och/eller Waste to Energy

39 Projektmål 31 okt 2014  Etablerat verksamhet som på fullt kommersiella villkor kan erbjuda svensk miljöteknik inom avfall & energi på utvalda internationella marknader – Visat på metoder för en hållbar säljmetodik – Arbetssätt för kompetensrekrytering – Förslag på databas för individuell och företagsmässig kompetens samt uppdragstillgänglighet för individer  Påbörjat minst tre kommersiella kundprojekt och medverkat i minst tre offentliga upphandlingar

40 Projekt/piloter för att utveckla byggstenarna och ”Exportprocessen” Plattformen FoI Agendan Mobilisering W-t-E Indien Polen -Elblag (Sweco) -Ubildningsuppdrag (GÅ) -SosExpo -Såddfinansiering Affärsdriven kompetensexport Mogna marknader med betalningsförmåga GSCN Skapa förutsättningar för W-t-E genom policy/styrmedel UAE, Kina, m fl

41 Uppsummering och diskussion  Vad ska arbetsgruppen jobba med? –Nya byggstenar? –Utveckling/förbättring av de befintliga? –Piloter / projekt?  Hur kan du i nätverket bidra?


Ladda ner ppt "En avfallshantering i världsklass Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Nätverksträff 13 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser