Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgruppsmöte Linköping 14 feb 2013 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgruppsmöte Linköping 14 feb 2013 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi."— Presentationens avskrift:

1 Styrgruppsmöte Linköping 14 feb 2013 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi

2 Agenda 1.Inledning och presentation Gert 2.Bakgrund och syfte Gert 3.Effektmål och projektmål Peter 4.Affärsmodell och tjänster Peter 5.Resurspool Jenny 6.Projektupplägg och genomförande Peter 7.Aktivitetsplan, budget, medfinansiering Peter 8.Beslut om projektplan Gert

3 Inledning och presentation • Inledning • Medverkande – Johan Korpås, Powerpipe – Tobias Seborn, FVB – Berit Gullbransson, SP – Stellan Jacobsson, TViL – Olof Hjelm, LiU – Gert Kindgren, CTÖ – Jenny Åström, Avfall Sveriges Exportprojekt – Peter Öhrström, Bizcat

4 SYFTE OCH BAKGRUND

5 Huvudaktörerna Avfall Sveriges Exportnätverk en plattform för den samlade svenska kunskapen från både privat och offentlig sektor inom waste management. Har ett brett anslag för exportfrämjande verksamheter som direkt eller indirekt kan komma svenskt näringsliv tillgodo. Bizcat en praktisk affärsmodell för svensk miljöteknikexport. Har ett uttalat affärsfokus med syfte att skapa kundrelationer och konkreta affärer som bygger på svensk kompetens och erfarenhet. Cleantech Östergötland en affärsorienterad samverkansarena för regionens aktörer inom miljö- och energiteknik, representerar ASSET. TVV projekt Avfall Sverige Exportnätverk Bizcat Cleantech Östergötland

6 Två projekt gemensam nämnare TVV projektet Avfall Sverige Exportprojekt Syfte Att skapa en kraftfull nationell satsning från avfallsbran-schen som binder ihop dess kompetenser, både från det privata och från det offentliga Syfte • Kompetenser/verktyg • Tjänster/checklistor • Marknad/kunder • Processer/metodik Att skapa en fungerande metod för att generera intäkter på svensk miljö- teknikexport inom avfall & energi Indien-projektet

7 Bizcats internationella projekt Affärsprojekt, lead consultant (master plan studies)PartnersKundfinansierat – City of Surrey CA 2010-11C4, LE, VEAB60% – Swindon council UK 2010-11C4, VEAB, Ö-kraft60% – Swansea councilUK 2010-11LE, TViL, VEAB, BRE60% – Christchurch councilNZ 2011-12FVB, Aurecon100% – Port Talbot councilUK 2012BRE100% – West Cumbria UK 2012-13TViL, WLE, BRE100% – Claremont US 2013Serrafix / Jordan Institute100% Underkonsult – Capitol Regional District, Victoria CA2011 KWL lead100% – Vancouver, hospitalsCA2011 Compass lead100% – Vancouver, Marine GatewayCA 2011 Compass lead100% – Vancouver, South BurrardCA 2011 Compass lead100% Anbud (ej vunna) – Surrey councilCA2011 KWL lead – North Vancouver councilCA2011 KWL lead – Yellowknife councilCA2011 KWL lead – Bridgend councilUK2012 BRE lead – South Cloucester council UK2012 BRE lead – Swindon councilUK2012 BRE lead

8 Byggstenar i Avfall Sveriges exportarbete Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? •Erbjudanden formulerade •Gemensamt presentationsmaterial •Besökshantering •Checklista/metodik för avfallsplanering Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden? Hur sprider vi ett enhetligt budskap? •Erbjudanden formulerade •Gemensamt presentationsmaterial •Besökshantering •Checklista/metodik för avfallsplanering Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? •Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena •Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst? Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter? •Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena •Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? •Vedertagen ersättningsmodell •CV-mall •Avtalsmall för samverkan Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra? Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan? •Vedertagen ersättningsmodell •CV-mall •Avtalsmall för samverkan Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? •Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential? •Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera

9 ASSET • The Association of Swedish Environmental Technology Industries – 10 regional clusters (all) – 3 trade associations (SWM, Varim, SET) – Chair: Gert Kindgren, CTÖ – A project based network, not an traditional organisation • Several common projects – National visit system – Business Sweden [CTÖ] – Information on EU funding to SMEs [Susbiz] – Business driven knowledge export W & E [CTÖ w/Bizcat] – Export support to BRIC markets [BRG] – Export support WtE to India [CTÖ]

10 International perspective -creating a business arena IDEAPRE-STUDYDEV PROJECT OPERATION 2-20 years Scouting visits Technology/ Function Business Sustaibable societies ENVIRO ECONSOCIAL Study visits Training Match Making References Networks Competences Experience Project Management Financing Components Systems/Technology Support Collaboration NATIONAL HANDLING OF VISITORS LOCAL EXAMPLES Ex: Biogas Packaging competence & experience 10% 100%50% 25% 75% 0-2%

11 Indirekt stöd för svensk export Kunder med låg mognad för systemförståelse och vår världsledande kunskap inom avfall och energi får genom våra tjänster • Väsentligt bättre systemförståelse • Insikt i svensk kunskap och svenska lösningar När svenska krav blir en del i förfrågningsunderlag, och med svensk beställarrådgivning under processen, skapas väsentligt ökade konkurrensfördelar för svenska konsulter och leverantörer.

12 EFFEKTMÅL OCH PROJEKTMÅL

13 Projektinriktning Att skapa en fungerande metod för att generera exportintäkter på svensk kommunal och privat kompetens inom avfall & energi, genom att: • Vidareutveckla Bizcats affärsmodell • Utveckla verktyg för att genomföra affärsmässiga projekt • Stärka säljrollens betydelse i internationella affärer • Ta tillvara – Avfall Sveriges exportnätverk, Cleantech Östergötlands medlemmar och resurser samt Bizcats resurspool – ASSETs besöksverksamhet för att skapa affärsmöjligheter • Kundanpassa tjänster och produkter (beställarstöd) • Skapa affärsmässiga kundrelationer

14 Målbild - effektmål Projektet skall leda till kommersiell affärsverksamhet bestående av en resurspool som tar tillvara nätverks-baserade privata och offentliga företag som leverantörer av tjänster och produkter och en effektiv säljverksamhet med förståelse för kundbehov och förmåga att sluta leveransavtal. Affärsverksamheten ska ha potential att växa både på resurs- och säljsidan.

15 Delprojektmål 15 december 2013 • Genomförd kompetensinventering och resultat som visar att resurser finns och är tillgängliga – Genomförd på individnivå i ett 10-tal företag – Avtal med företagsledning om tillgång till individerna och villkoren • Beskriven tjänsteportfölj och hur tjänsterna kan kundanpassas för olika behov – Waste Management – Waste to Energy • Avtal om minst två kunduppdrag samt minst två uppdragsförslag (proposals) i offentlig upphandling

16 Projektmål 31 okt 2014 • Etablerat verksamhet som på fullt kommersiella villkor kan erbjuda svensk miljöteknik inom avfall & energi på utvalda internationella marknader – Visat på metoder för en hållbar säljmetodik – Arbetssätt för kompetensrekrytering – Förslag på databas för individuell och företagsmässig kompetens samt uppdragstillgänglighet för individer • Påbörjat minst tre kommersiella kundprojekt och medverkat i minst tre offentliga upphandlingar

17 AFFÄRSMODELL OCH TJÄNSTER

18 Affärsmodellen Marknad/försäljn. Resurspool Referensanläggn. Finansiering Kompetens Verktyg • Resurs- kvalificering • Bemanning • Säljstöd • Projektledn. • Resurs- kvalificering • Bemanning • Säljstöd • Projektledn. • Prospekt- kvalificering • Kundbearb. • Försäljn. • Kvalitets- säkring • Prospekt- kvalificering • Kundbearb. • Försäljn. • Kvalitets- säkring Funktion/ organisation Geografiska marknader

19 Beställarstödstjänster Master Plan/ Feasibility Study System delivery Start up Procure- ment System design Advisory Support Delivery Process Training Reference visits Indirekt stöd genom att skapa konkurrensfördelar för svenska aktörer Technical visits

20 Tjänster • För- och möjlighetsstudier • Beställarrådgivning • Besöksverksamhet • Utbildning/trainee

21 Två affärsområden Waste management Waste to Energy

22 Säljprocess Besöksverksamhet (ASSET) Marknads- prioritering Kund- prioritering Kund- bearb. Offert Affärs- projekt Bevakn.Prior. Resurs- allok. Besöks- plan. Besöks- genomf Försäljningsprocess Offentlig upphandling Behov Erbjud. Upp- följn. Upp- handl.

23 Resurssäkring Offert Affärs- projekt Resurs- allok. Behov Erbjud. Kompetenser Management Projektledning Upphandling Systemsamband Teknikfrågor Miljöfrågor Sociala frågor Företagsekonomi Samhällsekonomi Verktyg Finansiering Projektering mm Individer Vilja Förmåga Tillgänglighet Villkor Verktyg Tillgänglighet Villkor

24 Internationella partners • Lokala/nationella partnersamarbeten ger: – Ökad hit-rate i upphandlingar – Anpassning till lokala/nationella villkor och möjligheter i uppdrag – Fler prospekts • Pågående samarbeten – Westlakes Energy, UK – BRE, UK – David Westwood Ltd, UK – Serrafix / Jordan Institute USA – Integrated Infrastructure Inc. USA – Aurecon, NZ AUS

25 RESURSPOOL

26 Affärsmodellen Marknad/försäljn. Resurspool Referensanläggn. Finansiering Kompetens Verktyg • Resurs- kvalificering • Bemanning • Säljstöd • Projektledn. • Resurs- kvalificering • Bemanning • Säljstöd • Projektledn. • Prospekt- kvalificering • Kundbearb. • Försäljn. • Kvalitets- säkring • Prospekt- kvalificering • Kundbearb. • Försäljn. • Kvalitets- säkring Funktion/ organisation Geografiska marknader

27 Resurssäkring • Avtal om resurstillgång – Övergripande samarbetsavtal med respektive företag – Individuella villkor (pris, tillgänglighet etc.) • Resurskvalificering på individnivå – Identifierad kompetens, förmåga, tillgänglighet – Lämplighet: On-site eller back-office – CV – Kontrollfunktion • Resurssättning – Bemanning enligt uppdragsbehov – Tillgång till verktyg, anläggningar, finansiering mm • Säljstöd • Projektledning – Huvudprojekt- eller delprojektledare

28 Kompetens- och resursinventering • Kompetensinventering - enkät – Företag med explicit intresse väljer peroner till inventeringen – Kompetenser: teknik, ekonomi, PL, management, miljö, upphandl. etc. – Kommunala verksamheter och privata företag • Verktyg i företagen användbara i utlandsprojekt, t ex – Investeringskalkyler – Översiktlig projektering – Presentationer – Checklistor – etc. • Visningsobjekt, speciellt småskaliga – Systemlösningar – Anläggningar

29 Ersättningsprincip • Arbete för att bygga upp resurspool ingår i medfinansieringen • Insatser i kundprojekt ersätts enligt avtal och på fullt affärsmässiga grunder

30 PROJEKTUPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

31 Projektets struktur Inriktning I det nu aktuella projektet tar vi erfarenheterna från utveckling och kommersiell erfarenhet av en affärsmodell för kommunal kompetensexport till att nu fokusera på det globala problemet med avfallshantering och dess kopplingar till energisystem. Projektupplägg Kundprojekten ska vara kundfinansierade och utvecklingsprojektet finansierat av medverkande företag och TVV

32 Organisationsprincip och ansvarsfördelning Projektägare CTÖ Styrgrupp Gert Kindgren, CTÖ Stellan Jacobsson, AvSv Karin Lindroth, AvSv Berit Gullbransson, SP Johan Korpås, Powerpipe Ola Nordgren, FVB Olof Hjelm, LiU Projektledare Arne Sandin, Bizcat Kompetens- och resursutveckling Jenny Åström, Avf Sv Exp Marknads- och kundutveckling Peter Öhrström, Bizcat Kompetens- nätverk Resurs-avtal Expert- områden FörsäljningAffärsprojekt Projektledning Kvalitetssäkring Samarbetsavtal

33 Marknadsprioritering • Lågriskländer enl. EKN • Hög mognad för behov av lösningar • Engelska som arbetsspråk • Investeringsprogram för Waste management och/eller Waste to Energy

34 EKN landriskkarta

35 AKTIVITETSPLAN, BUDGET, MEDFINANSIERING

36

37 Budget tkr Strategisk och operativ projektledning400 Kompetenspool335 Organisationsutveckling120 Marknads- och kundbearbetning590 Erfarenhetsåterföring, rapportering och övrigt275 Resor200 Total kostnad1 920

38 Medfinansiering Projektet som löper fram till 31 okt 2014 har en total budget på 1,92 mkr. Av dessa utgör 50% motfinansiering från medverkande företag. All motfinansiering består av tid som företagen/organisationerna investerar i projektet. Timmarkr/hAktivitet Avfall Sverige800600Projektarbete CTÖ133600Projektarbete Bizcat133600Projektarbete LiU133600Styrgrp, affärsmodell mm FVB133600Styrgrp, resurspool, teknikbedömn. Powerpipe133600Styrgrp, resurspool, teknikbedömn. SP133600Styrgrp, resurspool, teknikbedömn.

39 BESLUT OM PROJEKTPLAN


Ladda ner ppt "Styrgruppsmöte Linköping 14 feb 2013 Affärsdriven kompetensexport Avfall & Energi."

Liknande presentationer


Google-annonser