Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ledardagen 17 oktober 2012. Tema för dagen Förutsättningar för chefskapet? - Kreativ dag - Ett landsting som ”bygger nytt” på många plan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ledardagen 17 oktober 2012. Tema för dagen Förutsättningar för chefskapet? - Kreativ dag - Ett landsting som ”bygger nytt” på många plan."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ledardagen 17 oktober 2012

2 Tema för dagen Förutsättningar för chefskapet? - Kreativ dag - Ett landsting som ”bygger nytt” på många plan - Dialog – konsten att tänka tillsammans - Få inspiration - Lära av varandra - Skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart ledarskap - Ha roligt

3 Agenda ledardagen 2012 Landstinget – nu och framåt Barbro Naroskyin 10.00-10.30 Fika Nuläget i förbättringsarbetet / lean Martin Magnusson och Bo Orlenius Framtidens ledarskap Mats Lindgren 12.30- 13.30 Lunch Förutsättningar för chefskapetMats Uddin 14.15-14.45 Fika WorkshopAlla AvslutningBarbro Naroskyin

4 Målbild 2015

5 Tillgänglighet Nå vården per telefon < 3 minuter Få kontakt med primärvården < 4 timmar På akutmottagningen få en läkarbedömning inom 1 timme och vara klar inom 4 timmar Få en tid vid beslutstillfället för kommande mottagning eller behandling Få tillgång till specialistmottagning < 60 dagar Få tillgång till specialistbehandling < 60 dagar Diagnostik och behandlingsstart av cancer < 4 veckor Enkelt kunna få tydlig och bra information Få kunskap om möjlighet till second opinion 2015 vill jag som patient…

6 Tillgänglighet 2012 NulägeMål 2013 Besvarade samtal SVR (3 min) 61 %60 % Besvarade samtal VC samma dag 89 %85 % Läkarbesök inom 7 dagar 95 % Besök specialist- vården (60 dagar) 85 %80 % Behandling specialistvården (60 dagar) 79 %80 % Akut mott 1 tim51 %60 % Akut mott 4 tim71 %75 %

7 Kvalité Få en kunskapsbaserad säker vård av god kvalité Kunna få råd om min hälsa Få ett gott bemötande Inte råka ut för en undvikbar skada Inte drabbas av en vårdrelaterad infektion 2015 vill jag som patient…

8 Öppna Jämförelser 2011

9 Delaktighet Välja i vården Ha möjlighet att tillsammans med vården ta fram och/eller godkänna min vårdplan Ha fast vårdkontakt vid behov Ha bra kommunikation med vården Kunna göra ett stort antal tjänster via webben som till exempel boka, avboka och omboka tid. Läsa min egen journal 2015 vill jag som patient…

10 Patienternas upplevelse av vården Patienternas upplevelse (patientenkäter) Primärvård läkare 8081 (rikssnitt) Primärvård sjuksköt 8687 (rikssnitt) Spec vård mott8786 (rikssnitt) Spec vård avd8584 (rikssnitt) Psykiatri mott6971 (rikssnitt) Psykiatri avd6963 (rikssnitt) Akut mott7576 (rikssnitt)

11 Regionens utfästelser till patienten Alla cancerpatienter ska få påbörja behandling inom fyra veckor. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort. Alla cancerpatienter ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

12 Patientsäkerhet STRAMA – förebygga vårdrelaterade infektioner och resistensutveckling Läkemedel – förebygga fel Kommunikation – förebygga fel Minska antalet undvikbara återinläggningar

13 Vårdrelaterade infektioner (mål < 10 %) US15 % ViN3 % LiM11 % LiÖ11 % AktiviteterStrama, CVK, KAD, PM/riktlinjer (gröna/röda kort), hygienriktlinjer Vårdrelaterade infektioner

14 Strama – rätt antibiotika till rätt patient vid rätt tillfälle NulägeUppdrag StramagrupperFinns i PV och sjh.Leda, bevaka och stödja lokala arbetet Stramaläkare PVFinns 2Stöd till vårdcentraler, utbildning Stramaläkare på kliniker Skall efterhand finnas på alla kliniker Internt stöd, uppföljning, interna riktlinjer Strama e-portalFinns för PV skall utvecklas för spec. vården Kunskapsunderlag för Stramaarbetet Antibiotika- förskrivning Resultat 348 rec/1000 inv. (Mål 343)

15 Läkemedel Ett område med betydande risker och avvikelser Vi behöver alla arbeta för en förbättring Viktigt område för att få en patientsäker utskrivning och reducera undvikbara återinläggningar Vad är då på gång? 1. Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång 2. Införande av läkemedelsberättelser 3. Tydliggörande av ansvaret för patientens läkemedelslista

16 Kommunikation Dokumentation –Journalmallar och formulär, riktlinjer, Cosmic SBAR –Verktyg för patientsäker kommunikation E-tjänster –Mina vårdkontakter, 1177.se, webbtidbokning

17 42% Återinläggningar LiÖ Återinläggningar inom 12 mån Inläggning av patient som varit inlagd minst en gång de föregående 12 månaderna Ej återinläggning 58% 42%

18 Återinläggningar – en utmaning?!

19 Minska återinläggningar Aktiv hälsostyrning Insatser på sjukhusen –Säkra given info och planering Återkoppling –Efter utskrivningsinformation – be patienten berätta hur planeringen ser ut Uppringning efter hemkomst < 72 timmar –strukturerad kontroll att planeringen fallit på plats –Läkemedelsberättelser –Hälsodagbok

20 Minska återinläggningar forts… Ersättningssystem - med Socialdepartementet och nio andra landsting –Ekonomiska incitament som stödjer rätt åtgärd i PV och på sjukhusen –Identifiera riskpatienter och fungerande intervention –Följa återinläggningar/vårdcentral

21 Nu byggs det nytt och om i LiÖ Delegera inte ansvaret! Börja i tid! Låt alla vara med! Det handlar om processer i första hand!

22 Lean i LiÖ Sammanhållna flöden?

23 Lean i LiÖ Vi är på väg !

24 Full fart framåt!


Ladda ner ppt "Välkommen till ledardagen 17 oktober 2012. Tema för dagen Förutsättningar för chefskapet? - Kreativ dag - Ett landsting som ”bygger nytt” på många plan."

Liknande presentationer


Google-annonser