Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Algorithm for detection of classical ESBL (ESBL A ) CTX I/R eller CAZ I/R E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp. K. oxytoca,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Algorithm for detection of classical ESBL (ESBL A ) CTX I/R eller CAZ I/R E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp. K. oxytoca,"— Presentationens avskrift:

1 Algorithm for detection of classical ESBL (ESBL A ) CTX I/R eller CAZ I/R E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp. K. oxytoca, P. vulgaris, C. koseri Övriga Enterobacteriaceae ESBL A -test (klavulansyra) Kromosomal betalaktamas Oftast kromosomal betalaktamas ESBL A -test om resistent mot ≥ 2 icke-betalaktamer ESBL A -test endast Om CAZ R Positiv: ESBL A Negativ: gör ESBL M - test

2 Algorithm for detection of AmpC (ESBL M ) ESBL A -negativa E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella spp, Shigella spp Positiv AmpC-testNegativ AmpC-test E. coli och Shigella spp: PCR bör utföras för att skilja plasmid- och kromosomalt medierad AmpC Annan resistens (porin- förlust, PBP-förändringar) K.pneumoniae, P.mirabilis, Salmonella saknar kromosomalt AmpC och har plasmidmedierad AmpC

3 Meropenem I/R Synergi med borsyra men inte kloxacillin KPC (i sällsynta fall andra klass A karbapenemaser) Synergi med borsyra och kloxacillin AmpC och porinförlust Synergi med endast EDTA Metallobetalaktamas Ingen synergi ESBL och porinförlust eller OXA-48 Algorithm for detection of carbapenemases (ESBL CARBA )


Ladda ner ppt "Algorithm for detection of classical ESBL (ESBL A ) CTX I/R eller CAZ I/R E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp. K. oxytoca,"

Liknande presentationer


Google-annonser