Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakogenetik/genomik HT-2009 Jonas Melke Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakogenetik/genomik HT-2009 Jonas Melke Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet"— Presentationens avskrift:

1 Farmakogenetik/genomik HT-2009 Jonas Melke Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet jonas.melke@pharm.gu.se

2 Översikt Introduktion Definitioner Genetisk variation…. Farmakogenetik: Vad testar man? Metaboliserande enzymer Måltavlor för farmaka Andra proteiner/gener, idiosynkratiska reaktioner Klinisk praxis idag? Exempel Forskning och framtid?

3 Farmakogenetik / farmakogenomik Utnyttjande av patientens arvsanslag för: Att välja rätt preparat Att välja rätt dos av preparatet Att undvika överkänslighetsreaktioner Introduktion

4 Dåligt läkemedelssvar/Biverkningar Skräddarsydd läkemedelsbehandling Minskade kostnader för samhället: Mindre kostnader för behandlingen Mindre kostnader för biverkningar Bättre hälsa i samhället Bra för patienten Bättre effekt av behandlingen Färre biverkningnar Lägre kostnader Introduktion

5 Genetisk variation 1 Mänsliga genomet ≈ 3 miljarder baser ≈ 30 000 gener -> ≈ 100 000 proteiner ≈ 99,9 % identiskt mellan två individer Introduktion

6 Genetisk variation 2 Polymorfism = ovanligaste allelens frekvens > 1% SNP (single nucleotide polymorphism) Insertioner / deletioner Repetitioner Strukturella avvikelser ( copy number variation) Introduktion

7 Vad testar man? Metaboliserande enzymer (CYTOKROM P450) -> DOSANPASSNING Måltavlor för farmaka (farmakodynamisk variation) ->VAL AV PREPARAT Andra proteiner (idiosynkratiska reaktioner) ->VAL AV PREPARAT Farmakogenetik

8 NORMALFÖR SNABBFÖR LÅNGSAM LÄKEMEDELSMETABOLISM Utan dos-anpassning För hög plasmanivå Ev biverkningar OK För låga plasmanivåer Ingen effekt Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism

9 NORMALFÖR SNABBFÖR LÅNGSAM LÄKEMEDELSMETABOLISM Med dos-anpassning Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism Genotyp:a/aA/aA/A

10 Metaboliserande enzymer FAS I: –Oxidation, reduktion m.m. –CYP-enzymer FAS II: –acetyleringtion, metylering m.m –Konjugerande enzymer Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism

11 CYP-beroende metabolism av läkemedel CYP3A4/5/7 CYP2E1 CYP2D6 CYP2C19 CYP2C9 CYP2A6 CYP1A2 Warfarin NSAID Beta blockare Antidepressiva Neuroleptika Dextrometorfan Kodein Tramadol Cyclofosfamide Teniposide Omeprazol Klozapin Ropivacaine Cyclosporin Taxol Tamoxifen Tacrolimus Amprenavir Amiodarone Cerivastatin Erythromycin Metadon Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism

12 Farmakodynamisk variation Test av gener som kodar för: Receptorer ADRB1 - Response to β-blockers for treating hypertension and heart disease DRD2- Response to antipsychotic medications Membrantransporörer SERT – respons av SSRI Enzymer Angiotensin converting enzyme (ACE) –Response to ACE-inhibitors for treating hypertension Farmakogenetik: Farmakodynamisk variation

13 LKM BehandlingEffektFrekvens Gen Abacavir HIVHypersensitivitet1-3 %HLA-B Carbamazepine AntiepilepHypersensitivitet1-3%HLA-B Azatioprin Immunsupp.Benmärgsdep10 %TPMT Irinotecan CancerToxicitet5-10 %UGT1A1 Hercepticin Bröstcancer Respons25 %HER2 Iressa LungcancerRespons10%EGFR Farmakogenetik: övriga gener/proteiner Andra farmakogenetiska exempel

14 Några kliniska exempel Metaboliserande enzymer ffa retrospektivt vid uppkomst av allvarliga biverkningar CYP2C9 vid warfarin-behandling CYP2C19 vid omeprazol (Losec) – stora etniska skillnader CYP2D6: många vanliga läkemedel (SSRI, neuroleptika,  -blockad) stor genetisk variation (>50 olika alleler) Måltavlor för farmaka (farmakodynamik) HER2 vid beh med Trastuzumab (Herceptin) mot bröstcancer EGFR: vid beh med Gefitinib (Iressa) vid lungcancer. Tiopurinmetyltransferas Andra proteiner Antivirala medel (ex Abakavir) vid HIV. Överkänslighetsreaktion beror på en specifik HLA allel. Farmakogenetik: läkemedelsmetabolism

15 De flesta läkemedel som beta-blockare, neuroleptika, antidepressiva, statiner etc har endast 30-60 % responders. Kan vi med genetisk profilering förutsäga behandlingen och öka andelen responders? Läkemedel orsakar biverkningar hos många patienter. Kommer genetisk testning förutsäga vilka patienter som tolererar preparatet? Avslutning

16 Inte bara genetik påverkar respons och uppkomst av biverkningar för ett läkemedel? Genetik Kön Ålder Diet Omvärldsfaktorer Andra läkemedel Andra sjukdomar m.m.


Ladda ner ppt "Farmakogenetik/genomik HT-2009 Jonas Melke Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för farmakologi Göteborgs universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser