Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En sjukdom i hela kroppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En sjukdom i hela kroppen"— Presentationens avskrift:

1 En sjukdom i hela kroppen
Schizofreni En sjukdom i hela kroppen

2 Använder vi vår kunskap rätt?
Vi har fokuserat på Biverkningar Symptom Funktion Neuropsykologi

3 Vad vill vi uppnå med den psykiatriska vården
God hälsa, god funktion och acceptabel livskvalité Symptomfrihet? Frihet från biverkningar?

4 Ohälsan hos patienter med psykossjukdomar
Förändring i antalet döda per inv, naturliga dödsorsaker(Ösby et al 2000 Döda/ inv 1,6 Patienter med schizofreni 1,4 1,2 1,0 0,8 Befolkningen 0,6 0,4 Standardvägt med ålder och könssammansättning 0,2 0,0

5 Hjärta-kärlsjukdomar 2,3/2.1 Lungsjukdom 3.2/2.7
Dödlighet i somatisk sjukdom för patienter med schizofreni jmf med befolkningen Hjärta-kärlsjukdomar 2,3/2.1 Lungsjukdom 3.2/2.7 Magtarmsjukdom 2.5/2.1 Ösby et al 2000

6 Det metabola syndromet
Kroppscellerna utvecklar insulinresistens Diabetes/typ-2 Förhöjt blodtryck Förhöjda blodfetter Bukfetma

7 UTREDNING Vikt och längd för att räkna ut BMI [Body Mass Index: vikt(kg)/längd(m) x längd(m)] Midjestuss-kvot (midja/stuss cm) Blodtryck liggande/sittande och stående Blodfetter, inkluderande S-kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider Protein i urinen, antingen kvantitativt med snabbmetod eller kvalitativt genom att skicka urinprovet till C-lab

8 Utveckling av det metabola syndromet

9 Orsaker till det metabola syndromet
Ärftlighet Livsstil (stillasittande, rökning, övervikt) Bukfett (inne i bukhålan) Stress (Katekolaminer, kortisol) Förhöjda blodfetter Läkemedel (neuroleptika, ß-blockerare, tiazider)

10 Neuroleptika och viktuppgång
Allison et al. Antipsychotic-Induced Weight Gain: A Comprehensive Research Synthesis Am. J. Psychiatry, 1999; 156:

11 Behandling av det metabola syndromet
Motion Kost Viktnedgång (BMI<25) Rökstopp Stresshantering Läkemedel

12 Beteendevetenskapliga teorier
Har inga tankar på att ändra vanor närmaste året Funderar på att ändra vanor under de kommande 6 månaderna Har för avsikt att ändra sina vanor under nästa månad, viss rörelse mot handlande Handlande Bibehållande av de nya vanorna

13 Lågt glykemiskt index Långsamma kolhydrater som ris, baljväxter, bönor har så kallat lågt glykemiskt index Insulinkänsligheten förbättras. Gynnsamma effekter på blodfetterna. Sänkt risk för typ 2 diabetes.

14 BEHANDLINGSMÅL HbA1c Generellt mål < 6,5%
Blodtryck Målblodtryck < 140/85. Lipider Totalkolesterol < 5,0 mmol/l och LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L hos patienter med diabetes. Midje-stusskvot under 0,9 för män, under 0,85 för kvinnor

15 Kost som minskar risken för metabolt syndrom
Fleromättat fett (n-3 fettsyror från fisk) Långsamma kolhydrater (baljväxter, grönsaker) Lösliga fibrer (bröd med hela kärnor, bönor, linser och grönsaker

16 Somatiken inom psykosvård
Kost och motions grupp inom den psykiatriska öppenvården vid BMI>25 för viktnedgång, bättre livsstil och rökstopp Årligen, vid behov oftare följa fasteblodsocker, blodfetter, CRP, bukomfång, blodtryck, EKG


Ladda ner ppt "En sjukdom i hela kroppen"

Liknande presentationer


Google-annonser