Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schizofreni En sjukdom i hela kroppen. Använder vi vår kunskap rätt? Vi har fokuserat på –Biverkningar –Symptom –Funktion –Neuropsykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schizofreni En sjukdom i hela kroppen. Använder vi vår kunskap rätt? Vi har fokuserat på –Biverkningar –Symptom –Funktion –Neuropsykologi."— Presentationens avskrift:

1 Schizofreni En sjukdom i hela kroppen

2 Använder vi vår kunskap rätt? Vi har fokuserat på –Biverkningar –Symptom –Funktion –Neuropsykologi

3 Vad vill vi uppnå med den psykiatriska vården God hälsa, god funktion och acceptabel livskvalité –Symptomfrihet? –Frihet från biverkningar?

4 Ohälsan hos patienter med psykossjukdomar 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Döda/ 100.000 inv 1976-791980-851986-891990-95 Patienter med schizofreni Befolkningen Standardvägt med ålder och könssammansättning Förändring i antalet döda per 100000 inv, naturliga dödsorsaker(Ösby et al 2000

5 Dödlighet i somatisk sjukdom för patienter med schizofreni jmf med befolkningen Hjärta-kärlsjukdomar 2,3/2.1 Lungsjukdom 3.2/2.7 Magtarmsjukdom 2.5/2.1 Ösby et al 2000

6 Det metabola syndromet Kroppscellerna utvecklar insulinresistens Diabetes/typ-2 Förhöjt blodtryck Förhöjda blodfetter Bukfetma

7 UTREDNING Vikt och längd för att räkna ut BMI [Body Mass Index: vikt(kg)/längd(m) x längd(m)] Midjestuss-kvot (midja/stuss cm) Blodtryck liggande/sittande och stående Blodfetter, inkluderande S-kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, triglycerider Protein i urinen, antingen kvantitativt med snabbmetod eller kvalitativt genom att skicka urinprovet till C-lab

8 Utveckling av det metabola syndromet

9 Orsaker till det metabola syndromet Ärftlighet Livsstil (stillasittande, rökning, övervikt) Bukfett (inne i bukhålan) Stress (Katekolaminer, kortisol) Förhöjda blodfetter Läkemedel (neuroleptika, ß-blockerare, tiazider)

10 Neuroleptika och viktuppgång Allison et al. Antipsychotic-Induced Weight Gain: A Comprehensive Research Synthesis Am. J. Psychiatry, 1999; 156: 1686 - 1696

11 Behandling av det metabola syndromet Motion Kost Viktnedgång (BMI<25) Rökstopp Stresshantering Läkemedel

12 Beteendevetenskapliga teorier Har inga tankar på att ändra vanor närmaste året Funderar på att ändra vanor under de kommande 6 månaderna Har för avsikt att ändra sina vanor under nästa månad, viss rörelse mot handlande Handlande Bibehållande av de nya vanorna

13 Lågt glykemiskt index Långsamma kolhydrater som ris, baljväxter, bönor har så kallat lågt glykemiskt index Insulinkänsligheten förbättras. Gynnsamma effekter på blodfetterna. Sänkt risk för typ 2 diabetes.

14 BEHANDLINGSMÅL HbA1c Generellt mål < 6,5% Blodtryck Målblodtryck < 140/85. Lipider Totalkolesterol < 5,0 mmol/l och LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L hos patienter med diabetes. Midje-stusskvot under 0,9 för män, under 0,85 för kvinnor

15 Kost som minskar risken för metabolt syndrom Fleromättat fett (n-3 fettsyror från fisk) Långsamma kolhydrater (baljväxter, grönsaker) Lösliga fibrer ( bröd med hela kärnor, bönor, linser och grönsaker

16 Somatiken inom psykosvård Kost och motions grupp inom den psykiatriska öppenvården vid BMI>25 för viktnedgång, bättre livsstil och rökstopp Årligen, vid behov oftare följa fasteblodsocker, blodfetter, CRP, bukomfång, blodtryck, EKG


Ladda ner ppt "Schizofreni En sjukdom i hela kroppen. Använder vi vår kunskap rätt? Vi har fokuserat på –Biverkningar –Symptom –Funktion –Neuropsykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser