Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig utveckling Läkarprogrammet KI HT 2010 termin 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig utveckling Läkarprogrammet KI HT 2010 termin 4"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig utveckling Läkarprogrammet KI HT 2010 termin 4
Moment 2 Lisen Arnheim Dahlström, Fredrik Wiklund & Robert Karlsson Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 1

2 Diagnostiska test Viktiga för att upptäcka sjukdomar hos individer
Exempel Mammografi för att upptäcka bröstcancer PSA för att upptäcka prostatacancer Blodvärden Fostervattenprov Genetiska test Gynekologisk cellprovstagning Osv 2

3 Gynekologisk screening
Organiserad screening infördes på 60-talet. Reducerat cancerfallen med över 50%. Kvinnor mellan år kallas vart 3 år, år vart 5 år. Täckningsgraden är 77% och 83%, för resp åldersgrupp.

4 Gynekologisk screening
Incidens Mortailitet

5 Mammografi Sänker dödligheten i bröstcancer med ca 20%
Startade i Sverige 1986, sedan 1997 i hela Sverige. Trippelundersökning: palpation, röntgen, biospi Skall erbjudas alla kvinnor i åldrarna år (Socialstyrelsen) 1.5 till 2 år mellan undersökningar Sänker dödligheten i bröstcancer med ca 20%

6

7

8 Diagnostiska test - egenskaper
Givet att en person är sjuk vill vi att testet ska klassa personen som sjuk Testet ska ha hög SENSITIVITET Givet att en person är frisk vill vi att testet ska klassa personen som frisk Testet ska ha hög SPECIFICITET 8

9 Beräkningar Sjuka Friska Positivt test a b a+b Negativt test c d c+d
a+c b+d

10 Exempel mammografi Sjuka Friska Positiv mammografi 495 4,906 5,401
Negativ mammografi 160 90,859 91,019 655 95,765 96,420 (Resultat från australiensisk studie)

11 Exempel cellprov cervix
Sensitivitet = 51% ( %) Specificitet = 98% ( %) (meta analys, 1999)

12 Cut-off Test ofta “kontinuerliga”
Man måste betämma en cut-off för vad som är ett positivt test - när säger testet att personen är sjuk?

13 Cut-off Genom att variera cut-off kan vi påverka testets sensitivitet och specificitet

14 POSITIVT PREDIKTIVT VÄRDE (PPV) NEGATIVT PREDIKTIVT VÄRDE (NPV)
PPV = sannolikheten att en person som testats positiv är sjuk När vi vill mäta hur bra ett test är på att förutsäga att patienten är sjuk NPV = sannolikheten att en person som testats negativ är frisk När vi vill mäta hur bra ett test är på att förutsäga att patienten är frisk 14

15 Beräkningar Sjuka Friska Positivt test a b a+b Negativt test c d c+d
a+c b+d

16 Exempel mammografi Sjuka Friska Positiv mammografi 495 4,906 5,401
Negativ mammografi 160 90,859 91,019 655 95,765 96,420 (Resultat från australiensisk studie)

17 PPV och NPV och sjukdomens prevalens
Frisk Pos 180 80 260 Neg 20 720 740 200 800 1000 Sjuk Frisk Pos 9 99 108 Neg 1 891 892 10 990 1000 Sensitivitet 180/200=90% Specificitet 720/800=90% PPV=180/260=69% NPV=720/740=97% Sensitivitet 9/10=90% Specificitet 891/990=90% PPV=9/108=8% NPV=891/892=100% 17

18 PPV och NPV vs prevalens
Generellt gäller att: Om prevalensen minskar så Minskar PPV Ökar NPV Om prevalensen ökar så Ökar PPV Minskar NPV Ett tests egenskaper kan även bero på andra faktorer Ålder Etnicitet Kön Provkvalitet 18

19 Sensmoral diagnostiska test
Sensitivitet och specificitet säger ingenting om man inte vet något om prevalensen Ett test som är utmärkt för diagnos bland patienter med symtom som ger stark misstanke på en sjukdom (hög prevalens), kan vara oanvändbart för screening för samma sjukdom bland symtomfria personer 19

20 Konfidensintervall Sensitivitet och specificitet är skattningar, baserade på till exempel kliniska prövningar Inbyggd osäkerhet eftersom vi bara testar ett stickprov Osäkerheten kan uppskattas med ett konfidensintervall

21 Konfidensintervallets bredd påverkas av storleken på stickprovet
Få deltagare i studien → bredare konfidensintervall Många deltagare → smalare konfidensintervall

22 Exempel För ett visst diagnostiskt test vet vi att sensitiviteten är exakt 90%. Alltså upptäcker testet 90% av alla sjuka som testas. Vi simulerar några olika stora studier på samma test Antal sjuka Upptäcks av testet Sensitivitet (i studien) 95% CI 4 100% 40% - 100% 10 7 70% 35% - 93% 50 46 92% 81% - 98% 100 92 85% - 96% 1000 899 90% 88% - 92%

23 Sensmoral konfidensintervall
Sensitivitet, specificitet, PPV och NPV är skattningar Alltså har de en inbyggd osäkerhet Undersök hur stor osäkerheten är innan ni litar på förträffligheten hos ett test.


Ladda ner ppt "Vetenskaplig utveckling Läkarprogrammet KI HT 2010 termin 4"

Liknande presentationer


Google-annonser