Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06."— Presentationens avskrift:

1 Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter

2  Feber > 38.5,  Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna.  Beläggning på tonsillerna/ rodnad  Ingen hosta.  STRAMA  Hög smittsamhet - droppsmitta ANL produkter

3  Snabb diagnos och behandling  Minska smittspridning  Hålla nere antibiotikakonsumtionen ANL produkter

4 ANL produkter Provtagning

5 ANL produkter

6 ANL produkter

7 ANL produkter

8 Syfte: En direkt jämförelse mellan snabbtest och odling. Utvärderad av: Klinisk Bakteriologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2012 ANL produkter

9  Provtagning med två pinnar samtidigt  353 patientprov  Tre vårdcentraler och en barnmottagning  2 olika batcher  Snabbtest utfördes på mottagningen  Odling och verifiering utfördes på mikrobiologen ANL produkter

10 Prevalens: 36,7% Sensitivitet: 87,5% Specificitet: 98% Positivt prediktivt värde: 94,4% Negativt prediktivt värde: 95,5% ANL produkter

11 ANL produkter TACK


Ladda ner ppt "Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06."

Liknande presentationer


Google-annonser