Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PNA-dagar i Boden 13-14 mars 2013 Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PNA-dagar i Boden 13-14 mars 2013 Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06."— Presentationens avskrift:

1 PNA-dagar i Boden 13-14 mars 2013
Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter

2 Streptokockinfektioner
Feber > 38.5, Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna. Beläggning på tonsillerna/ rodnad Ingen hosta. STRAMA Hög smittsamhet - droppsmitta ANL produkter

3 Varför testa med snabbtest?
Snabb diagnos och behandling Minska smittspridning Hålla nere antibiotikakonsumtionen ANL produkter

4 Provtagning ANL produkter

5 Analyz Strep A Blue Line metod
ANL produkter

6 Analyz Strep A Blue Line metod
ANL produkter

7 Avläsning av test-remsan
ANL produkter

8 Utvärdering av Analyz Strep-A Blue Line
Syfte: En direkt jämförelse mellan snabbtest och odling. Utvärderad av: Klinisk Bakteriologi Sahlgrenska universitetssjukhuset 2012 ANL produkter

9 Metod Provtagning med två pinnar samtidigt 353 patientprov
Tre vårdcentraler och en barnmottagning 2 olika batcher Snabbtest utfördes på mottagningen Odling och verifiering utfördes på mikrobiologen ANL produkter

10 Resultat Prevalens: 36,7% Sensitivitet: 87,5% Specificitet: 98% Positivt prediktivt värde: 94,4% Negativt prediktivt värde: 95,5% ANL produkter

11 TACK ANL produkter


Ladda ner ppt "PNA-dagar i Boden 13-14 mars 2013 Nya Strep-A Jenny Gillberg ANL Produkter ANL produkter 2013-03-06."

Liknande presentationer


Google-annonser