Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter"— Presentationens avskrift:

1 Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter
Lars Hagmar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Lars Hagmar

2 POPs Polychlorinated dibenzo-p-dioxiner and dibenzofurans (PCDD/F) PCB
Chlororganic pesticides (e.g. DDT/DDE, HCB, PCP) Brominated flame retardants Lars Hagmar

3 Levels of organohalogens, incl. BDE-47, in non-fish eaters compared to
2 4 6 8 10 None and low intake Moderate consumption High BDE-47 pmol/g lipid weight 2000 4000 6000 8000 10000 12000 HCB CB-153 p,p-DDE Levels of organohalogens, incl. BDE-47, in non-fish eaters compared to Swedish consumers of fat fish from the Baltic Sea Sjödin et al, EHP, 2000 Lars Hagmar

4 Exponeringsbedömning – fiskarekohorterna
Randomiserat urval (från våra kohorter) av totalt 150 yrkesfiskare och deras hustrur från ost- och västkusterna Efter 12 timmars fasta tas på förmiddagen 250 ml blod av vår fältpatrull Proven analyseras med avseende på dioxiner, bensfuraner och PCB kongener Samarbetsprojekt med Folkhälsoinstitutet i Kuopio Lars Hagmar

5 Övervakningsprojekt – exponeringskontraster
Hög- till lågkonsumenter av fet östersjöfisk 29 svenska män provtagna 1987 för dioxiner, bensfuraner och dioxinlika PCB-kongener Förnyad provtagning 2002 för re-analys av samma substanser samt n3-PUFA 43 svenska vuxna män provtagna 1991 för ett flertal POP Förnyad provtagning 2002 för re-analys av CB-153, DDE och HCB samt n3-PUFA Fryst serum lagras i biobank för framtida analys av t ex andra POP Finansieras av Naturvårdsverket, Miljöövervakning Lars Hagmar

6 Övervakningsprojekt - normalbefolkning
Mönstrande pojkar i Skåne 95-98% av pojkar genomgår mönstringsundersökning Randomiserat urval vartannat år av 200 individer Direkta analyser av CB-153 och DDE Fryst serum lagras i biobank för framtida analys av t ex andra POP Finansieras av Naturvårdsverket, Miljöövervakning Lars Hagmar

7 Studiebaser för att undersöka samband mellan POP och hälsoeffekter
Ostkust Västkust Fiskare N=2907 Fiskare N=8493 Systrar N=1241 Systrar N=2023 Hustrur N=2319 Hustrur N=7693 Lars Hagmar

8 Tidigare studier av POP och hälsoeffekter
Cancerincidens Kardiovaskulär dödlighet Födelsevikt, missbildningar Tillväxt och prestationsförmåga vid mönstring Hormonnivåer hos vuxna Påverkan på immunsystemet Lars Hagmar

9 Pågående studier av POP och hälsoeffekter
Fruktsamhet Väntetid till graviditet Spermiestudier Benmetabolism Osteoporos Frakturer Tidstrender för exponering Lars Hagmar

10 POP exponering och fruktsamhet
Fiskarhustrur Ost: 399 (103 blodprovtagna) Väst: 936 Fiskarsystrar Ost: 449 (192 blodprovtagna) Väst: 655 Axmon et al. Scand J Work Environ Health 2000, 2002 Int Arch Occup Environ Health 2000 J Toxicol Environ Health 2001 Lars Hagmar

11 Ost mot väst – icke rökare Ost mot väst – storrökare
Fiskkonsumtion - Ost (storrökare) Lars Hagmar

12 Lars Hagmar

13 Tidigare studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion
Infertila och vasektomerade (Bush et al al. 1986) CB 118, CB-138 och CB-153 i sädes-vätska inverst korrelerat med motilitet vid låg spermiekoncentration (< 20 million/mL) Yucheng-ynglingar (Guo et al 2000) Ökad andel morfologiskt abnorma spermier Minskad motilitet Minskad penetrationsförmåga Lars Hagmar

14 Tidigare studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion
Pilotstudie av 29 män rekryterade från fertilitetsundersökta vid amerikanskt andrologiskt lab (Hauser et al ) Något lägre PCB och DDE halter bland män med normala spermieprov (koncentration, motilitet och morfologi) Relativt låg exponeringsnivå från ett nordiskt perspektiv Lars Hagmar

15 Aktuella studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion
Bland 305 unga svenska män (18-21 år) svaga negativa samband mellan CB-153 i serum och: Fritt testosteron (r=-0.25, p<0.001) Spermiemotilitet (CASA) (r= -0.13, p=0.02) Lars Hagmar

16 Lars Hagmar

17 Aktuella studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion (II)
200 studenter från Oslo och Tromsø CB-153, DDE, analyser pågår INUENDO – EU projekt 200 svenska yrkesfiskare från ost- och västkusten – provtagningen precis klar! 200 män från Grönland, 200 från Polen och 200 från Ukraina 600 svenska yrkesfiskarhustrur TTP intervjuer CB-153 och DDE i serum Lars Hagmar

18 Spermiefunktion hos svenska yrkesfiskare
Mobilt laboratorium ”Spermobilen” Utfallsbiomarkörer Volym, densitet, koncentration Motilitet (manuell och CASA) Morfologi Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) Könskromosomkvot (FISH) Markörer för abortive apoptosis av “germ cells” (Fas antikroppar) Serum inhibin och andra könshormoner Exponeringsbiomarkörer DDE och CB-153 i serum Lars Hagmar

19 POP och benmetabolism – hypotetiska samband
ER-receptorer Andr.-receptor Andra mekanismer Osteoporos Försämrat kollagen Frakturer Lars Hagmar

20 Pågående studier av samband mellan POP exponering och frakturincidens och bentäthet
Väst Ost Enkät Slutenvårds- registret 4700 män 2400 män 4500 kvinnor 1800 kvinnor Fraktur incidens Fraktur incidens 200 män 200 kvinnor SXA POP Lars Hagmar Ingår i EU-projektet COMPARE

21 De som ”POPar” vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, USiL
Lars Hagmar professor, öl, chef Lars Rylander docent, epidemiolog Ulf Strömberg docent, lektor, epidemiolog Bo Jönsson docent, lektor, kemist Kristina Jakobsson docent, öl Anna Axmon doktorand, epidemiolog Anna Rignell-Hydbom doktorand, barnmorska Ewa Wallin doktorand, sjuksköterska Kerstin Diab miljösköterska Inger Bensryd miljösköterska Yulia Lindholm adminsistrativ sekreterare Helénè Åkesson BMA Lars Hagmar

22 POP forskning vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, USiL
Nuvarande forskningsfinansiärer: FORMAS Vetenskapsrådet EU, 5th FP (INUENDO, COMPARE) Naturvårdsverket (miljöövervakning) ALF Region Skåne forskningsmedel Lars Hagmar


Ladda ner ppt "Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter"

Liknande presentationer


Google-annonser