Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Hagmar Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter Lars Hagmar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Hagmar Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter Lars Hagmar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Lars Hagmar Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter Lars Hagmar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

2 Lars Hagmar POPs  Polychlorinated dibenzo-p-dioxiner and dibenzofurans (PCDD/F)  PCB  Chlororganic pesticides  (e.g. DDT/DDE, HCB, PCP)  Brominated flame retardants

3 Lars Hagmar Levels of organohalogens, incl. BDE-47, in non-fish eaters compared to Swedish consumers of fat fish from the Baltic Sea Sjödin et al, EHP, 2000

4 Lars Hagmar Exponeringsbedömning – fiskarekohorterna  Randomiserat urval (från våra kohorter) av totalt 150 yrkesfiskare och deras hustrur från ost- och västkusterna  Efter 12 timmars fasta tas på förmiddagen 250 ml blod av vår fältpatrull  Proven analyseras med avseende på dioxiner, bensfuraner och PCB kongener  Samarbetsprojekt med Folkhälsoinstitutet i Kuopio

5 Lars Hagmar Övervakningsprojekt – exponeringskontraster  Hög- till lågkonsumenter av fet östersjöfisk  29 svenska män provtagna 1987 för dioxiner, bensfuraner och dioxinlika PCB-kongener  Förnyad provtagning 2002 för re-analys av samma substanser samt n3-PUFA  43 svenska vuxna män provtagna 1991 för ett flertal POP  Förnyad provtagning 2002 för re-analys av CB-153, DDE och HCB samt n3-PUFA  Fryst serum lagras i biobank för framtida analys av t ex andra POP  Finansieras av Naturvårdsverket, Miljöövervakning

6 Lars Hagmar Övervakningsprojekt - normalbefolkning  Mönstrande pojkar i Skåne  95-98% av pojkar genomgår mönstringsundersökning  Randomiserat urval vartannat år av 200 individer  Direkta analyser av CB-153 och DDE  Fryst serum lagras i biobank för framtida analys av t ex andra POP  Finansieras av Naturvårdsverket, Miljöövervakning

7 Lars Hagmar Studiebaser för att undersöka samband mellan POP och hälsoeffekter Fiskare N=2907 Hustrur N=2319 Fiskare N=8493 Hustrur N=7693 Ostkust Västkust Systrar N=1241 Systrar N=2023

8 Lars Hagmar Tidigare studier av POP och hälsoeffekter  Cancerincidens  Kardiovaskulär dödlighet  Födelsevikt, missbildningar  Tillväxt och prestationsförmåga vid mönstring  Hormonnivåer hos vuxna  Påverkan på immunsystemet

9 Lars Hagmar Pågående studier av POP och hälsoeffekter  Fruktsamhet  Väntetid till graviditet  Spermiestudier  Benmetabolism  Osteoporos  Frakturer  Tidstrender för exponering

10 Lars Hagmar POP exponering och fruktsamhet  Fiskarhustrur  Ost: 399 (103 blodprovtagna)  Väst: 936  Fiskarsystrar  Ost: 449 (192 blodprovtagna)  Väst: 655 Axmon et al. Scand J Work Environ Health 2000, 2002 Int Arch Occup Environ Health 2000 J Toxicol Environ Health 2001

11 Lars Hagmar Ost mot väst – icke rökareOst mot väst – storrökare Fiskkonsumtion - Ost (storrökare)

12 Lars Hagmar

13 Tidigare studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion  Infertila och vasektomerade (Bush et al al. 1986)  CB 118, CB-138 och CB-153 i sädes- vätska inverst korrelerat med motilitet vid låg spermiekoncentration (< 20 million/mL)  Yucheng-ynglingar (Guo et al 2000)  Ökad andel morfologiskt abnorma spermier  Minskad motilitet  Minskad penetrationsförmåga

14 Lars Hagmar Tidigare studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion  Pilotstudie av 29 män rekryterade från fertilitetsundersökta vid amerikanskt andrologiskt lab (Hauser et al. 2002)  Något lägre PCB och DDE halter bland män med normala spermieprov (koncentration, motilitet och morfologi)  Relativt låg exponeringsnivå från ett nordiskt perspektiv

15 Lars Hagmar Aktuella studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion  Bland 305 unga svenska män (18-21 år) svaga negativa samband mellan CB-153 i serum och:  Fritt testosteron (r=-0.25, p<0.001)  Spermiemotilitet (CASA) (r= -0.13, p=0.02)

16 Lars Hagmar

17 Aktuella studier av samband mellan POP exponering och spermiefunktion (II)  200 studenter från Oslo och Tromsø  CB-153, DDE, analyser pågår  INUENDO – EU projekt  200 svenska yrkesfiskare från ost- och västkusten – provtagningen precis klar!  200 män från Grönland, 200 från Polen och 200 från Ukraina  600 svenska yrkesfiskarhustrur  TTP intervjuer  CB-153 och DDE i serum

18 Lars Hagmar Spermiefunktion hos svenska yrkesfiskare  Mobilt laboratorium ”Spermobilen”  Utfallsbiomarkörer  Volym, densitet, koncentration  Motilitet (manuell och CASA)  Morfologi  Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA)  Könskromosomkvot (FISH)  Markörer för abortive apoptosis av “germ cells” (Fas antikroppar)  Serum inhibin och andra könshormoner  Exponeringsbiomarkörer  DDE och CB-153 i serum

19 Lars Hagmar POP och benmetabolism – hypotetiska samband ER-receptorerAndr.-receptor Andra mekanismer POP Osteoporos Försämrat kollagen Frakturer

20 Lars Hagmar Pågående studier av samband mellan POP exponering och frakturincidens och bentäthet 4700 män2400 män 4500 kvinnor 1800 kvinnor Slutenvårds- registret Enkät Fraktur incidens Fraktur incidens VästOst 200 män 200 kvinnor SXAPOP Ingår i EU-projektet COMPARE

21 Lars Hagmar De som ”POPar” vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, USiL  Lars Hagmarprofessor, öl, chef  Lars Rylanderdocent, epidemiolog  Ulf Strömbergdocent, lektor, epidemiolog  Bo Jönssondocent, lektor, kemist  Kristina Jakobssondocent, öl  Anna Axmondoktorand, epidemiolog  Anna Rignell-Hydbomdoktorand, barnmorska  Ewa Wallindoktorand, sjuksköterska  Kerstin Diabmiljösköterska  Inger Bensrydmiljösköterska  Yulia Lindholmadminsistrativ sekreterare  Helénè ÅkessonBMA

22 Lars Hagmar POP forskning vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, USiL  Nuvarande forskningsfinansiärer:  FORMAS  Vetenskapsrådet  EU, 5th FP (INUENDO, COMPARE)  Naturvårdsverket (miljöövervakning)  ALF  Region Skåne forskningsmedel


Ladda ner ppt "Lars Hagmar Humanexponering och effekter av persistenta organohalogena miljögifter Lars Hagmar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser